[Dịch] Đại Bát Hầu
 1. Home
 2. Truyện Huyền Huyễn
 3. [Dịch] Đại Bát Hầu
Avatar Of Nguyễn Huy Nguyễn Huy 1 tháng trước

[Dịch] Đại Bát Hầu

Trời xanh dao động, giọng cười cuồng tiếu, gậy như ý nơi tay, đập tới trời long đất lở. Từ nay đến vạn năm sau này, ta sẽ khiến các ngươi cùng nhớ kỹ 7 chữ “Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không”

Trời cũng biết phẫn nộ, nếu như người xúc phạm uy nghiêm của trời.
Nhưng trời liệu có biết người cũng biết phẫn nộ? Nếu như hắn đã hai bàn tay trắng.

Khi ta cầu xin, ngươi ngạo mạn cười lạnh.
Khi ta khóc rống, ngươi không chút động lòng.
Hiện tại ta phẫn nộ rồi.
Ta biết rõ trời biết phẫn nộ.
Nhưng ngươi có biết trời cũng biết run rẩy không?
Trời xanh rung chuyển, ta cất tiếng cười lớn, vung Như Ý Kim Cô bổng, đập cho long trời lở đất!
Một vạn năm từ đó về sau, các ngươi sẽ còn nhớ kỹ tên của ta
Te Thien Dai Thanh Ton Ngo Khong Se Audio Truyen Dai Bat Hau

 • Truyện Đại Bát Hầu kể về một con khỉ, tên cũng là Tôn Ngộ Không, nhưng lại tới Phương Thốn sơn Tà Nguyệt Tam Tinh Động cầu đạo sớm ba trăm năm, ba trăm năm kéo theo rất nhiều biến cố, vô số âm mưu trải đầy trên từng bước chân con khỉ ấy… Viết nên một câu chuyện đáng ca đáng khóc về truyền kỳ của Tề Thiên Đại Thánh.
 • Tây Du Ký cuối cùng có bao nhiêu bí mât. Đại thiện Như Lai, thiên tôn Đế Thích, chư tiên bách phật có thực sự giống như chúng nhân cung bái?
 • Thiên hạ đại loạn là do chúng ma cuồng ngạo, hay có kẻ không chịu nổi tịch mịch mà rắp tâm âm mưu tính kế cả tam giới?
 • Là bọ ngựa hay là ve, chưa tới thời khắc cuối ai dám chắc điều gì?

CTV: Đình Huy edit dịch lại
Đa tạ – bạn muốn đọc truyện vui Bình luận ở dưới để được ƯU Tiên nhé

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Huyền Huyễn, Truyện Hay Tác giả: Giáp Ngư Bất Thị Quy Giọng đọc: Minh Thiện Số tập: 94 End Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 2 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 3 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 4 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 5 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 6 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 7 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 8 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 9 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 10 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 11 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 12 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 13 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 14 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 15 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 16 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 17 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 18 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 19 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 20 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 21 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 22 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 23 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 24 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 25 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 26 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 27 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 28 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 29 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 30 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 31 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 32 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 33 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 34 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 35 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 36 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 37 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 38 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 39 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 40 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 41 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 42 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 43 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 44 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 45 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 46 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 47 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 48 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 49 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 50 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 51 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 52 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 53 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 54 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 55 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 56 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 57 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 58 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 59 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 60 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 61 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 62 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 63 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 64 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 65 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 66 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 67 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 68 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 69 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 70 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 71 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 72 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 73 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 74 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 75 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 76 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 77 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 78 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 79 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 80 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 81 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 82 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 83 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 84 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 85 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 86 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 87 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 88 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 89 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 90 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 91 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 92 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 93 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện
 • Tập 94 [Dịch] Đại Bát Hầu - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

33 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Giáp Ngư Bất Thị Quy
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Bình luận gần đây

https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
haizz lục thiếu du a... !
https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
lưu tủ truyện :)
https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
hay hay
https://audiosite.net
Chuong Trần 1 tháng trước
Cám ơn tác giả và Mc Truyện thật là hay
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Chào bạn...Mình kiểm tra các đường link vẫn nghe bình thường bạn nhé ^^!Bạn vui lòng bớt chút thời gian 3s đăng ký để nghe cùng các hội viện khác nhé, ngay cả khi bạn đang nghe mất mạng vẫn có thể nghe hết tập nhé...!Đa Tạ ^^!
https://audiosite.net
Lâm Huy 2 tháng trước
Sao truyện này không nghe đc vậy
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Đã fix lại audio nhé bạn :)Cảm ơn bạn thông báo ...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Cập nhật tập mới nhất rùi nhé bạn :)
https://audiosite.net
Mr.Tuân 2 tháng trước
Ra tiếp đi ad ơi.
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Nếu có giọng khác thì đổi được bạn nhé...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Đã cập nhập tính năng tua và hẹn giờ nhé bạncảm ơn bạn đã góp ý
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 4 tháng trước
Đã có nhé bạn ...!bạn ấn đổi giọng đọc rùi nghe nhéCảm ơn bạn...!