Bán Tiên dịch full trộn bộ
 1. Home
 2. Truyện Tiên Hiệp
 3. Bán Tiên dịch full trộn bộ
Avatar Of Nguyễn Huy Nguyễn Huy 11 tháng trước

Bán Tiên dịch full trộn bộ

Hân hạnh gửi đến quý vị các bạn bộ Truyện Tiên Hiệp “Top” năm 2022 đang hot hiện nay có tựa đề Bán Tiên audio của tác giả Dược Thiên Sầu. Truyện kể câu chuyện Bỉ nhân bất tài, tuổi vừa mới mười chín, từ nhỏ đã là một gã đạo sĩ, phía trên có hơn mười vị sư huynh, phía dưới chỉ mình ta nhỏ nhất, tục xưng là Quan môn đệ..

Giới thiệu: Sư môn nghèo quá, các sư huynh khó nhịn kham khổ, Hạnh chưởng môn sư tôn rộng rãi , mặc cho các sư huynh giải thể mà đi. Sau có ba vị sư huynh lạc đường biết quay lại, niên kỷ khá lớn, đều có bốn năm mươi…!

 • Được sư tôn lọt mắt xanh, trôi qua trước truyền chức chưởng môn tại tiểu đạo, nhưng không luận tuổi tác hoặc tư lịch đều không có thể phục chúng, ba vị sư huynh không phục.
 • Sư môn bất hạnh, tiểu đạo không phải quả hồng mềm, tuyệt không nhượng bộ, tới nội chiến.
 • Dưới núi trong thôn, có mới cử nhân, chính là tiểu đạo phát tiểu, sư tôn trôi qua trước cũng có bàn giao, hộ tống nó vào kinh đi thi.
 • Nghĩa bất dung từ, lại cho tiểu đạo nhân ở giữa đi một lần, trở về lại cùng các sư huynh đấu!

Nhân vật chính: Dữu Khánh là đệ tử nội môn của Linh Lung Quan, tu luyện công pháp 《 Quan Âm 》( Chia làm Quan cùng Âm hai loại phương thức tu luyện, Dữu Khánh tu luyện chính là Quan )

Cảm nhận: Truyện hay, tình tiết vừa phải,Tính nhân vật hơi tham tiền, khá quân tử, Truyện không pk quá nhiều, không buf main quá nhiều. Tác không chạy theo thành tích và giữ dc độ hấp dẫn đáng có của truyện của tác giả Dược Thiên Sầu luôn luôn rất trầm tính không bá đạo như vậy truyện này dành cho các đại lão rùi.. Thỉnh chư vị lưu ý .!

[Audio] Bán Tiên (dịch) full trộn bộ của tác giả Dược Thiên Sầu– Giọng đọc: MC Minh Thiện mời quý vị các bạn cùng đón nghe audio
CTV: ĐÌnh HUy – Truyện Đã Theo Kịp Tác giả

Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Tiên Hiệp, Truyện Hay Tác giả: Dược Thiên Sầu Giọng đọc: Đình Huy, Minh Thiện Số tập: 95 end Cập nhật: 27/03/2024
 • Tập 1 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 2 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 3 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 4 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 5 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 6 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 7 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 8 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 9 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 10 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 11 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 12 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 13 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 14 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 15 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 16 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 17 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 18 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 19 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 20 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 21 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 22 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 23 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 24 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 25 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 26 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 27 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 28 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 29 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 30 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 31 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 32 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 33 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 34 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 35 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 36 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 37 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 38 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 39 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 40 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 41 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 42 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 43 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 44 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 45 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 46 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 47 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 48 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 49 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 50 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 51 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 52 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 53 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 54 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 55 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 56 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 57 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 58 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 59 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 60 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 61 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 62 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 63 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 64 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 65 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 66 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 67 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 68 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 69 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 70 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 71 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 72 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 73 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 74 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 75 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 76 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 77 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 78 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 79 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 80 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 81 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 82 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 83 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 84 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 85 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 86 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 87 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 88 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 89 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 90 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 91 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 92 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 93 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 94 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 95 Bán Tiên (dịch) full trộn bộ - Truyện Audio Hay chọn lọc

233 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Dược Thiên Sầu

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip→Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo→Yêu cầu truyện / Ưu Tiên♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !