[Audio] Thôn Thiên dịch
 1. Home
 2. Truyện Tiên Hiệp
 3. [Audio] Thôn Thiên dịch
Avatar Of Nguyễn Huy Nguyễn Huy 1 năm trước

[Audio] Thôn Thiên dịch

Giới thiệu: Thôn Thiên Cửu Châu Đại Địa, tiên ma yêu linh hàng tỉ, có đại thần thông giả có thể di sơn đảo hải, đá tinh đạp nguyệt. Dương Lăng, vốn là một kẻ Phàm nhân, ngẫu được “Thôn Thiên Xá Lợi” mà bước trên tu chân đạo đường.

Nội dung: Từ đầu đến cuối, Dương Lăng tâm thành chí dựng thẳng, dũng mãnh tinh tiến, phàm ngăn cản ta con đường tu chân người, giết không tha! Thái Cổ Bát Phù, Thượng Cổ Kiếm Tiên, Hồng hoang cự thú, Tiên Giới đại năng, giơ cao Thiên Ma thần, Chiến Thiên Yêu Vương, đối mặt cái này khắp Thiên Thần Phật không sợ hãi, ta mệnh tại ta không tại thiên! Tầng tầng lớp lớp đích Pháp Bảo, thần kỳ mỹ lệ đích đạo thuật, thành tiên thành Thánh đích công pháp, muôn đời bất diệt đích tất cả giáo đầu sỏ, hết thảy đều ở “Thôn Thiên” .

Truyện Theo Yêu Cầu
[Audio] Thôn Thiên (dịch) của Tác giả: Yêu Bạch Thái qua Giọng đọc: AI mời quý vị các bạn cùng đón nghe truyện audio,đọc truyện đêm khuya !!
Đình Huy – CTV

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Tiên Hiệp, Truyện Hay Tác giả: Yêu Bạch Thái Giọng đọc: Hà Thu Số tập: 76 end Cập nhật: 27/03/2024 Số chương: 3 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 2 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 3 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 4 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 5 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 6 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 7 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 8 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 9 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 10 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 11 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 12 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 13 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 14 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 15 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 16 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 17 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 18 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 19 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 20 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 21 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 22 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 23 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 24 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 25 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 26 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 27 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 28 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 29 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 30 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 31 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 32 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 33 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 34 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 35 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 36 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 37 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 38 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 39 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 40 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 41 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 42 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 43 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 44 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 45 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 46 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 47 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 48 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 49 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 50 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 51 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 52 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 53 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 54 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 55 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 56 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 57 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 58 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 59 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 60 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 61 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 62 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 63 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 64 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 65 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 66 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 67 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 68 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 69 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 70 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 71 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 72 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 73 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 74 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 75 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện
 • Tập 76 [Audio] Thôn Thiên (dịch) - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

335 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Yêu Bạch Thái
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip→Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo→Yêu cầu truyện / Ưu Tiên♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !