Giáp Ngư Bất Thị Quy

2 2
Truyện Huyền Huyễn
Trời xanh dao động, giọng cười cuồng tiếu, gậy như ý nơi tay, đập tới trời long đất lở. Từ nay đến vạn năm sau này, ta sẽ khiến các ngươi cùng nhớ kỹ 7 chữ “Tề Thiên Đại…
[Dịch] Đại Bát Hầu 94 End

[Dịch] Đại Bát Hầu