Ngã Lão Thần Ma (dịch)
 1. Home
 2. Truyện Huyền Huyễn
 3. Ngã Lão Thần Ma (dịch)
Avatar Of Nguyễn Huy Nguyễn Huy 4 tháng trước

Ngã Lão Thần Ma (dịch)

Hân hạnh gửi đến quý vị các bạn bộ Truyện Huyền Huyễn “Ma Tu” truyện theo yêu cầu có tựa đề Ngã Lão Thần Ma audio của tác giả Hàn Trung Nguyệt Dạ. Truyện kể câu mang Vừa hài hước, vừa thú vị, Kịch tích, lôi cuốn, không thể ngừng nghe, Không phải siêu phẩm gì, nhưng nghe là nghiện đó.

Mời các bạn cùng đón nghe bộ truyện ma tu ý hay Ngã Lão Thần Ma (dịch) đình huy nghe nói bộ truyện này người viết là Hàn Quốc nhé… truyện thuộc vô địch lưu khá bánh cuốn, truyện đã chuyển đổi thành truyện tranh nhé ( Ngã Lão Ma Thần ).… ngay sau đây qua truyện audio đọc truyện đêm khuya qua giọng đọc: MC Nguyễn Thành

CTV: Đình Huy – Truyện theo yêu cầu

Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Huyền Huyễn, Truyện Ma Tu Tác giả: Hàn Trung Nguyệt Dạ Cập nhật: 10/07/2023

Nghe truyện audio

 • Tập 1Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 2Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 3Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 4Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 5Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 6Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 7Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 8Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 9Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 10Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 11Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 12Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 13Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 14Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 15Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 16Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 17Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 18Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 19Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 20Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 21Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 22Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 23Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 24Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 25Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 26Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 27Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 28Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 29Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 30Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 31Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 32Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 33Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 34Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 35Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 36Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 37Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 38Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 39Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 40Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 41Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 42Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 43Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 44Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 45Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 46Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 47Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 48Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 49Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 50Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 51Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 52Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 53Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 54Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 55Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 56Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 57Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 58Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 59Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 60Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 61Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 62Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 63Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 64Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 65Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 66Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 67Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 68Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 69Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 70Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 71Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 72Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 73Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 74Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 75Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 76Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 77Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 78Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 79Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 80Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 81Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 82Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 83Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 84Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 85Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 86Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 87Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 88Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 89Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 90Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 91Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 92Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 93Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 94Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 95Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 96Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 97Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 98Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 99Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 100Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 101Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 102Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 103Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 104Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 105Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 106Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 107Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 108Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 109Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 110Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 111Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 112Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 113Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 114Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 115Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 116Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 117Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 118Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 119Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 120Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 121Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 122Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 123Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 124Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 125Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 126Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 127Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 128Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 129Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 130Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 131Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 132Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 133Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 134Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 135Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 136Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 137Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 138Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 139Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 140Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 141Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 142Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 143Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 144Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 145Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 146Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 147Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 148Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 149Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 150Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 151Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 152Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 153Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 154Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 155Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 156Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 157Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 158Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 159Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 160Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 161Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 162Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 163Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 164Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 165Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 166Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 167Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 168Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 169Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 170Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 171Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 172Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 173Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 174Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 175Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 176Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 177Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 178Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 179Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 180Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 181Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 182Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 183Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 184Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 185Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 186Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
88 lượt xem | 0 bình luận
Đề xuất cho bạn
Võ Thần Chúa Tể

Võ Thần Chúa Tể

1 tháng trước
[Dịch] Thần Hoàng

[Dịch] Thần Hoàng

1 tháng trước

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip →Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo →Yêu cầu truyện / Ưu Tiên ♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !