Ngã Lão Thần Ma dịch
 1. Home
 2. Truyện Huyền Huyễn
 3. Ngã Lão Thần Ma dịch
Avatar Of Nguyễn Huy Nguyễn Huy 11 tháng trước

Ngã Lão Thần Ma dịch

Hân hạnh gửi đến quý vị các bạn bộ Truyện Huyền Huyễn “Ma Tu” truyện theo yêu cầu có tựa đề Ngã Lão Thần Ma audio của tác giả Hàn Trung Nguyệt Dạ. Truyện kể câu mang Vừa hài hước, vừa thú vị, Kịch tích, lôi cuốn, không thể ngừng nghe, Không phải siêu phẩm gì, nhưng nghe là nghiện đó.

Mời các bạn cùng đón nghe bộ truyện ma tu ý hay Ngã Lão Thần Ma (dịch) đình huy nghe nói bộ truyện này người viết là Hàn Quốc nhé… truyện thuộc vô địch lưu khá bánh cuốn, truyện đã chuyển đổi thành truyện tranh nhé ( Ngã Lão Ma Thần ).… ngay sau đây qua truyện audio đọc truyện đêm khuya qua giọng đọc: MC Nguyễn Thành

CTV: Đình Huy – Truyện theo yêu cầu

Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Huyền Huyễn, Truyện Hay, Truyện Ma Tu Tác giả: Hàn Trung Nguyệt Dạ Giọng đọc: Nguyễn Thành Số tập: 186 end Cập nhật: 27/03/2024
 • Tập 1 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 2 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 3 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 4 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 5 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 6 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 7 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 8 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 9 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 10 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 11 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 12 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 13 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 14 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 15 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 16 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 17 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 18 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 19 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 20 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 21 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 22 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 23 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 24 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 25 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 26 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 27 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 28 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 29 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 30 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 31 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 32 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 33 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 34 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 35 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 36 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 37 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 38 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 39 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 40 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 41 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 42 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 43 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 44 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 45 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 46 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 47 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 48 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 49 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 50 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 51 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 52 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 53 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 54 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 55 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 56 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 57 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 58 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 59 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 60 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 61 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 62 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 63 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 64 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 65 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 66 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 67 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 68 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 69 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 70 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 71 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 72 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 73 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 74 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 75 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 76 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 77 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 78 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 79 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 80 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 81 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 82 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 83 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 84 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 85 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 86 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 87 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 88 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 89 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 90 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 91 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 92 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 93 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 94 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 95 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 96 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 97 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 98 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 99 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 100 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 101 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 102 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 103 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 104 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 105 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 106 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 107 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 108 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 109 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 110 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 111 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 112 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 113 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 114 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 115 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 116 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 117 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 118 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 119 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 120 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 121 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 122 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 123 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 124 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 125 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 126 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 127 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 128 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 129 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 130 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 131 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 132 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 133 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 134 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 135 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 136 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 137 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 138 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 139 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 140 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 141 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 142 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 143 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 144 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 145 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 146 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 147 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 148 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 149 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 150 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 151 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 152 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 153 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 154 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 155 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 156 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 157 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 158 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 159 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 160 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 161 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 162 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 163 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 164 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 165 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 166 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 167 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 168 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 169 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 170 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 171 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 172 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 173 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 174 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 175 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 176 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 177 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 178 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 179 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 180 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 181 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 182 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 183 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 184 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 185 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc
 • Tập 186 Ngã Lão Thần Ma (dịch) - Truyện Ma Tu Audio Hay chọn lọc

3193 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Hàn Trung Nguyệt Dạ
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip→Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo→Yêu cầu truyện / Ưu Tiên♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !