[Dịch] Huyền Giới Chi Môn
 1. Home
 2. Truyện Tiên Hiệp
 3. [Dịch] Huyền Giới Chi Môn
Avatar Of Nguyễn Huy Nguyễn Huy 1 tháng trước

[Dịch] Huyền Giới Chi Môn

Trời giáng Thần vật! Dị huyết phụ thể! Quần Tiên sợ hãi! Vạn Ma tránh lui! “Huyền Giới Chi Môn” Một gã từ Đông châu đại lục đi ra thiếu niên. Thiếu niên Thạch Mục xuất thân từ đại lục Đông Châu, mệnh sinh tử gắn liền với Hồng Phấn Khô Lâu.

Ý chí kiên định quyết trở thành đệ nhất cường giả.
Trời giáng Thần vật! Dị huyết phụ thể! Quần Tiên sợ hãi! Vạn Ma tránh lui!
Với ý chí kiên định quyết trở thành đệ nhất cường giả.
Tạo nên truyền thuyết uy vũ khắp ngân hà, đại náo khắp ba cõi.

” Tiên giới chia ly biết bao giờ gặp lại,
Tình cảm chôn dấu, gửi gắm trong tim”

Cảnh giới: Hậu thiên+tiên thiên=luyện khí kì, địa giai= trúc cơ, thiên vị= kim đan, thánh giai= nguyên anh, thần cảnh sơ kì= hoá thần kì, thần cảnh trung kì = luyện hư kì, thần cảnh hậu kì= đại thừa kì

CTV: Đình Huy edit dịch lại
Lưu ý: truyện của tác giả Vong Ngữ thuộc motyc cũ không dành cho các bạn mới bắt đọc hay nghe truyện…!
Đa tạ – bạn muốn đọc truyện vui Bình luận ở dưới để được ƯU Tiên nhé

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Tiên Hiệp, Truyện Hay Tác giả: Vong Ngữ Giọng đọc: Hà Thu Số tập: 160 End Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 2 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 3 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 4 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 5 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 6 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 7 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 8 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 9 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 10 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 11 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 12 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 13 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 14 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 15 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 16 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 17 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 18 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 19 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 20 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 21 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 22 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 23 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 24 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 25 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 26 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 27 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 28 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 29 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 30 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 31 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 32 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 33 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 34 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 35 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 36 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 37 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 38 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 39 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 40 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 41 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 42 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 43 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 44 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 45 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 46 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 47 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 48 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 49 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 50 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 51 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 52 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 53 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 54 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 55 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 56 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 57 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 58 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 59 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 60 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 61 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 62 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 63 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 64 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 65 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 66 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 67 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 68 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 69 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 70 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 71 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 72 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 73 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 74 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 75 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 76 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 77 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 78 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 79 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 80 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 81 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 82 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 83 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 84 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 85 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 86 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 87 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 88 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 89 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 90 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 91 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 92 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 93 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 94 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 95 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 96 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 97 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 98 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 99 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 100 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 101 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 102 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 103 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 104 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 105 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 106 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 107 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 108 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 109 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 110 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 111 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 112 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 113 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 114 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 115 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 116 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 117 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 118 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 119 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 120 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 121 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 122 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 123 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 124 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 125 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 126 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 127 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 128 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 129 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 130 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 131 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 132 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 133 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 134 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 135 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 136 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 137 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 138 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 139 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 140 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 141 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 142 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 143 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 144 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 145 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 146 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 147 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 148 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 149 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 150 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 151 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 152 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 153 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 154 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 155 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 156 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 157 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 158 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 159 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 160 [Dịch] Huyền Giới Chi Môn - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

149 lượt xem | 0 bình luận
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Bình luận gần đây

https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
haizz lục thiếu du a... !
https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
lưu tủ truyện :)
https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
hay hay
https://audiosite.net
Chuong Trần 1 tháng trước
Cám ơn tác giả và Mc Truyện thật là hay
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Chào bạn...Mình kiểm tra các đường link vẫn nghe bình thường bạn nhé ^^!Bạn vui lòng bớt chút thời gian 3s đăng ký để nghe cùng các hội viện khác nhé, ngay cả khi bạn đang nghe mất mạng vẫn có thể nghe hết tập nhé...!Đa Tạ ^^!
https://audiosite.net
Lâm Huy 2 tháng trước
Sao truyện này không nghe đc vậy
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Đã fix lại audio nhé bạn :)Cảm ơn bạn thông báo ...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Cập nhật tập mới nhất rùi nhé bạn :)
https://audiosite.net
Mr.Tuân 2 tháng trước
Ra tiếp đi ad ơi.
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Nếu có giọng khác thì đổi được bạn nhé...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Đã cập nhập tính năng tua và hẹn giờ nhé bạncảm ơn bạn đã góp ý
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 4 tháng trước
Đã có nhé bạn ...!bạn ấn đổi giọng đọc rùi nghe nhéCảm ơn bạn...!