Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể
 1. Home
 2. Truyện Huyền Huyễn
 3. Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể
Avatar Of Mc: Hà Thu MC: Hà Thu 5 tháng trước

Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể

Giới thiệu: Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể là một tựa truyện xuyên qua Huyền Huyễn thế giới, trở thành Hoang Cổ thế gia Thần tử, ủng có vô địch bối cảnh, kinh thế thiên phú, càng đạt được đánh dấu hệ thống, bắt đầu đánh dấu một bộ đại thành Hoang Cổ thánh thể.

Kiếm chỉ thương Thiên Đạo: “Cửu Thiên Thập Địa, ta chủ chìm nổi, tiên lộ phần cuối, ta là đỉnh phong!

Nội dung: Vô số năm sau, Quân Tiêu Dao ngồi xếp bằng cửu tiêu, Tại Thái Nhạc bia cổ đánh dấu đến, thu được sáu sao ban thưởng, Thần Tượng Trấn Ngục Kình!

 • Tại mười tuổi bữa tiệc đánh dấu đến, thu được bảy sao ban thưởng, Chí Tôn Cốt!
 • Tại Thanh Đồng Tiên Điện đánh dấu đến, thu được tám sao ban thưởng, Vạn Vật Mẫu Khí Đỉnh!
 • Tại Vô Biên Giới Hải đánh dấu đến, thu được mười sao ban thưởng, hắn hóa Tự Tại Đại Pháp!

Bộ truyện này con tên khác là ” Khai Cục Thiêm Đáo Hoang Cổ Thánh Thể ” thuộc thể loại sảng văn vui vẻ nhé anh em

Truyện Theo Yêu Cầu
Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể của tác giả J Thần Qua phần kể chuyện MC: Hà Thu, mời quý vị các bạn cùng đón nghe audio,đọc truyện
Đình Huy – CTV cập nhật
Đa tạ – bạn muốn đọc truyện vui Bình luận ở dưới để được ƯU Tiên nhé

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Đang ra Thể loại: Truyện Huyền Huyễn, Truyện Hệ Thống Tác giả: J Thần Giọng đọc: Hà Thu Số tập: 281 Cập nhật: 25/03/2024 Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 2 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 3 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 4 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 5 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 6 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 7 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 8 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 9 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 10 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 11 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 12 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 13 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 14 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 15 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 16 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 17 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 18 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 19 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 20 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 21 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 22 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 23 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 24 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 25 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 26 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 27 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 28 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 29 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 30 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 31 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 32 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 33 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 34 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 35 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 36 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 37 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 38 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 39 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 40 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 41 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 42 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 43 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 44 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 45 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 46 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 47 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 48 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 49 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 50 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 51 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 52 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 53 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 54 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 55 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 56 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 57 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 58 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 59 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 60 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 61 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 62 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 63 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 64 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 65 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 66 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 67 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 68 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 69 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 70 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 71 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 72 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 73 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 74 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 75 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 76 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 77 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 78 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 79 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 80 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 81 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 82 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 83 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 84 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 85 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 86 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 87 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 88 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 89 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 90 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 91 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 92 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 93 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 94 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 95 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 96 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 97 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 98 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 99 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 100 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 101 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 102 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 103 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 104 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 105 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 106 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 107 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 108 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 109 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 110 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 111 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 112 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 113 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 114 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 115 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 116 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 117 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 118 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 119 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 120 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 121 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 122 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 123 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 124 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 125 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 126 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 127 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 128 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 129 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 130 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 131 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 132 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 133 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 134 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 135 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 136 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 137 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 138 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 139 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 140 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 141 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 142 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 143 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 144 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 145 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 146 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 147 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 148 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 149 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 150 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 151 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 152 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 153 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 154 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 155 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 156 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 157 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 158 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 159 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 160 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 161 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 162 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 163 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 164 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 165 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 166 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 167 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 168 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 169 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 170 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 171 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 172 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 173 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 174 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 175 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 176 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 177 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 178 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 179 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 180 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 181 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 182 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 183 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 184 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 185 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 186 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 187 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 188 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 189 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 190 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 191 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 192 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 193 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 194 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 195 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 196 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 197 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 198 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 199 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 200 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 201 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 202 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 203 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 204 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 205 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 206 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 207 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 208 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 209 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 210 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 211 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 212 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 213 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 214 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 215 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 216 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 217 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 218 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 219 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 220 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 221 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 222 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 223 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 224 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 225 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 226 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 227 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 228 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 229 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 230 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 231 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 232 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 233 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 234 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 235 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 236 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 237 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 238 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 239 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 240 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 241 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 242 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 243 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 244 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 245 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 246 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 247 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 248 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 249 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 250 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 251 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 252 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 253 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 254 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 255 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 256 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 257 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 258 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 259 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 260 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 261 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 262 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 263 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 264 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 265 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 266 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 267 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 268 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 269 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 270 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 271 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 272 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 273 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 274 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 275 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 276 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 277 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 278 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 279 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 280 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện
 • Tập 281 Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

744 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: J Thần
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip→Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo→Yêu cầu truyện / Ưu Tiên♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !