Bản Quyền Nội Dung vs DCMA

Bản quyền Nội Dung

Audio Site Hội Mê Truyện – Nghe Đọc Audio Truyện – Podcast

Audio Site thành lập bởi Hội Mê Truyện nhằm mục đích lưu trữ & chia sẻ bộ truyện convert edit dịch lại, upload audio truyện bởi hội viên nhóm. Tất cả đều Miễn phí tới thính giả. Audio book tại audiosite.net được chia sẻ từ internet,không sản xuất, thu âm. Nếu có vấn đề bản quyền, hãy liên hệ với chúng tôi..!

Chuyên Mục :Góc Tâm Sự  Không cho phép coppy cũng như lấy nó đọc (audio) đơn giản mình cũng có 2 bạn làm Podcast còn không được phép nữa là các bạn. Đây là nội dung tâm sự của các hội viên – Hội Mê Truyện khi chưa xin phép…!

Các Chuyên Mục khác  Audiosite.net bạn hoàn toàn được phép chia sẻ với mục đích phi thương mại.

Tuy nhiên để tránh xảy ra những tranh chấp không đáng có, Ngự Kiếm có một vài điều lưu ý nếu bạn có ý định chia sẻ bài viết tại những website khác: Bạn được phép sử dụng lại nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, câu văn để tránh gây hiểu lầm cho người đọc. Mọi hành động sử dụng lại vui lòng được ghi rõ ràng nguồn bài viết từ Audiosite.net


MCA POLICY – CHÍNH SÁCH BẢN QUYỀN (DMCA)

Chúng tôi luôn tuân thủ theo Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”). Chính sách của chúng tôi là phản hồi bất kỳ thông báo vi phạm nào và thực hiện hành động phù hợp theo DMCA và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác.

Tất cả những nội dung trang  AudioBook  được đăng tải và chia sẻ trên Audiosite.net có sẵn ở nhiều nơi khác nhau trên Internet và được cho là thuộc phạm vi công cộng. Nội dung (bao gồm cả hình ảnh và video,audio) đã đăng được cho là được đăng trong phạm vi quyền của chúng tôi theo Đạo luật sử dụng hợp pháp bản quyền của Hoa Kỳ (Tiêu đề 17, Bộ luật Hoa Kỳ.)

Coiam.net tuân thủ 17 USC § 512 và Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (“DMCA”). Chính sách của chúng tôi là phản hồi mọi thông báo vi phạm và thực hiện các hành động thích hợp theo Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (“DMCA”) và các luật sở hữu trí tuệ có liên quan khác.

Nếu tài liệu có bản quyền của bạn đã được đăng trên audiosite.net hoặc nếu các liên kết đến tài liệu có bản quyền của bạn được trả về thông qua công cụ tìm kiếm của chúng tôi và bạn muốn xoá tài liệu này, bạn phải cung cấp một thông báo bằng văn bản để biết chi tiết các thông tin được liệt kê trong phần sau.

Xin lưu ý rằng bạn sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại (bao gồm chi phí và phí luật sư) nếu bạn cung cấp thông tin sai lệch trên trang của chúng tôi vi phạm bản quyền của bạn.

Chúng tôi đề nghị trước tiên bạn nên liên hệ với một luật sư để được trợ giúp pháp lý về vấn đề này.

Các yếu tố sau phải được bao gồm trong khiếu nại vi phạm bản quyền:

 • Cung cấp bằng chứng của người được uỷ quyền hành động thay mặt chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc vi phạm.
 • Cung cấp đầy đủ thông tin liên lạc để chúng tôi có thể liên lạc với bạn. Phải bao gồm địa chỉ email hợp lệ.
  Bạn phải xác định chi tiết đầy đủ về tác phẩm có bản quyền đã tuyên bố đã bị vi phạm và bao gồm ít nhất một cụm từ tìm kiếm trong đó.
 • Một tuyên bố rằng bên khiếu nại có tin tưởng rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại không được chủ bản quyền, đại lý hoặc pháp luật của chủ bản quyền cho phép .
  Một tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và dưới hình phạt của tội khai man, rằng bên khiếu nại được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu độc quyền được cho là bị vi phạm.
 • Phải được người có thẩm quyền ký tên để hành động thay mặt chủ sở hữu độc quyền được cho là bị vi phạm.

Gửi thông báo vi phạm đến: admin@audiosite.net

Vui lòng đợi tối đa một tuần để có phản hồi qua email.

Lưu ý :rằng gửi email khiếu nại của bạn cho các bên khác như Nhà cung cấp dịch vụ Internet của chúng tôi sẽ không tiến hành yêu cầu của bạn và có thể dẫn đến phản hồi chậm do khiếu nại không được nộp đúng.

Bản quyền Nội Dung

Audio Site Hội Mê Truyện – Nghe Đọc Audio Truyện – Podcast

Audio Site thành lập bởi Hội Mê Truyện nhằm mục đích lưu trữ & chia sẻ bộ truyện convert edit dịch lại, upload audio truyện bởi hội viên nhóm. Tất cả đều Miễn phí tới thính giả. Audio book tại audiosite.net được chia sẻ từ internet,không sản xuất, thu âm. Nếu có vấn đề bản quyền, hãy liên hệ với chúng tôi..!

Chuyên Mục :Góc Tâm Sự  Không cho phép coppy cũng như lấy nó đọc (audio) đơn giản mình cũng có 2 bạn làm Podcast còn không được phép nữa là các bạn. Đây là nội dung tâm sự của các hội viên – Hội Mê Truyện khi chưa xin phép…!

Các Chuyên Mục khác  Audiosite.net bạn hoàn toàn được phép chia sẻ với mục đích phi thương mại.

Tuy nhiên để tránh xảy ra những tranh chấp không đáng có, Ngự Kiếm có một vài điều lưu ý nếu bạn có ý định chia sẻ bài viết tại những website khác: Bạn được phép sử dụng lại nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, câu văn để tránh gây hiểu lầm cho người đọc. Mọi hành động sử dụng lại vui lòng được ghi rõ ràng nguồn bài viết từ Audiosite.net


MCA POLICY – CHÍNH SÁCH BẢN QUYỀN (DMCA)

Chúng tôi luôn tuân thủ theo Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”). Chính sách của chúng tôi là phản hồi bất kỳ thông báo vi phạm nào và thực hiện hành động phù hợp theo DMCA và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác.

Tất cả những nội dung trang  AudioBook  được đăng tải và chia sẻ trên Audiosite.net có sẵn ở nhiều nơi khác nhau trên Internet và được cho là thuộc phạm vi công cộng. Nội dung (bao gồm cả hình ảnh và video,audio) đã đăng được cho là được đăng trong phạm vi quyền của chúng tôi theo Đạo luật sử dụng hợp pháp bản quyền của Hoa Kỳ (Tiêu đề 17, Bộ luật Hoa Kỳ.)

Coiam.net tuân thủ 17 USC § 512 và Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (“DMCA”). Chính sách của chúng tôi là phản hồi mọi thông báo vi phạm và thực hiện các hành động thích hợp theo Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (“DMCA”) và các luật sở hữu trí tuệ có liên quan khác.

Nếu tài liệu có bản quyền của bạn đã được đăng trên audiosite.net hoặc nếu các liên kết đến tài liệu có bản quyền của bạn được trả về thông qua công cụ tìm kiếm của chúng tôi và bạn muốn xoá tài liệu này, bạn phải cung cấp một thông báo bằng văn bản để biết chi tiết các thông tin được liệt kê trong phần sau.

Xin lưu ý rằng bạn sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại (bao gồm chi phí và phí luật sư) nếu bạn cung cấp thông tin sai lệch trên trang của chúng tôi vi phạm bản quyền của bạn.

Chúng tôi đề nghị trước tiên bạn nên liên hệ với một luật sư để được trợ giúp pháp lý về vấn đề này.

Các yếu tố sau phải được bao gồm trong khiếu nại vi phạm bản quyền:

 • Cung cấp bằng chứng của người được uỷ quyền hành động thay mặt chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc vi phạm.
 • Cung cấp đầy đủ thông tin liên lạc để chúng tôi có thể liên lạc với bạn. Phải bao gồm địa chỉ email hợp lệ.
  Bạn phải xác định chi tiết đầy đủ về tác phẩm có bản quyền đã tuyên bố đã bị vi phạm và bao gồm ít nhất một cụm từ tìm kiếm trong đó.
 • Một tuyên bố rằng bên khiếu nại có tin tưởng rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại không được chủ bản quyền, đại lý hoặc pháp luật của chủ bản quyền cho phép .
  Một tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và dưới hình phạt của tội khai man, rằng bên khiếu nại được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu độc quyền được cho là bị vi phạm.
 • Phải được người có thẩm quyền ký tên để hành động thay mặt chủ sở hữu độc quyền được cho là bị vi phạm.

Gửi thông báo vi phạm đến: admin@audiosite.net

Vui lòng đợi tối đa một tuần để có phản hồi qua email.

Lưu ý :rằng gửi email khiếu nại của bạn cho các bên khác như Nhà cung cấp dịch vụ Internet của chúng tôi sẽ không tiến hành yêu cầu của bạn và có thể dẫn đến phản hồi chậm do khiếu nại không được nộp đúng.

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip →Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo →Yêu cầu truyện / Ưu Tiên ♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !