[Dịch] Tối Cường Phản Phái Hệ Thống
 1. Home
 2. Truyện Hay
 3. [Dịch] Tối Cường Phản Phái Hệ Thống
Avatar Of Mc: Hà Thu MC: Hà Thu 6 tháng trước

[Dịch] Tối Cường Phản Phái Hệ Thống

Review: Tối Cường Phản Phái Hệ Thống

Giới thiệu Tối Cường Phản Phái Hệ Thống – Sống lại thêm một kiếp người, lại có hệ thống phản diện đồng hành, Tô Tín thông qua nó có thể nhận được những kỹ năng cũng như công pháp của những nhân vật phản diện trong những tiểu thuyết võ hiệp đời trước.

Thế nào là phản diện? Là Lý Trầm Chu khuynh đảo thiên hạ, hay là Thượng Quan Kim Hồng người tạo ra phong ba bão táp?
Là Thiên ngoại phi tiên Diệp Cô Thành, hay là Thương tâm tiểu tiễn Nguyên Thập Tam Hạn?

Nội dung: Kiếp trước chết trong tức tưởi, kiếp này quyết thà phụ trời không phụ bản thân, trở thành kẻ phản diện tàn nhẫn mạnh mẽ! Nói ta là ma, ta sẽ là tà ma thao túng thiên địa, độc ác đến phong vân biến sắc!

 • Cái gì là phản phái?
 • Là Lý Trầm Chu quyền khuynh thiên hạ, vẫn là Thượng Quan Kim Hồng khuấy lên phong vân?
 • Là Diệp Cô Thành Thiên Ngoại Phi Tiên, vẫn là Nguyên Thập Tam Hạn Thương Tâm Tiểu Tiễn?
 • Sống lại một đời, đại phản phái hệ thống gia thân, Tô Tín có thể thu được kiếp trước thế giới võ hiệp ở trong hết thảy phản phái nhân vật công pháp cùng võ kỹ.
 • Kiếp trước chịu khổ đột tử, đời này chính mình muốn làm, liền muốn làm cái kia ác nhất, mạnh nhất đại phản phái!
 • Người đều ngôn ta ác, vậy ta liền hung tàn đến cùng!
 • Người đều ngôn ta tà, vậy ta liền Ma Diễm Thao Thiên!
 • “Làm người muốn coi trọng chữ tín. Nói giết cả nhà ngươi, liền giết cả nhà ngươi. Ta tên Tô Tín, ta nói lời giữ lời.”

Đọc và nghe truyện Tối Cường Phản Phái Hệ Thống của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ truyện hay theo yêu cầu.
Truyện đã edit dịch lại mời quý vị cùng đón nghe truyện qua giọng đọc MC: Nguyễn Huy

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Hay, Truyện Hệ Thống, Truyện Huyền Huyễn Tác giả: Phong Thất Nguyệt Giọng đọc: Hà Thu Số tập: 120 end Cập nhật: 25/03/2024 Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 2 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 3 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 4 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 5 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 6 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 7 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 8 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 9 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 10 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 11 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 12 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 13 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 14 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 15 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 16 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 17 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 18 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 19 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 20 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 21 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 22 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 23 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 24 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 25 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 26 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 27 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 28 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 29 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 30 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 31 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 32 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 33 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 34 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 35 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 36 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 37 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 38 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 39 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 40 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 41 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 42 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 43 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 44 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 45 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 46 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 47 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 48 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 49 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 50 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 51 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 52 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 53 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 54 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 55 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 56 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 57 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 58 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 59 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 60 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 61 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 62 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 63 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 64 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 65 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 66 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 67 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 68 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 69 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 70 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 71 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 72 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 73 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 74 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 75 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 76 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 77 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 78 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 79 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 80 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 81 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 82 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 83 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 84 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 85 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 86 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 87 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 88 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 89 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 90 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 91 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 92 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 93 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 94 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 95 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 96 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 97 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 98 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 99 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 100 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 101 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 102 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 103 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 104 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 105 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 106 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 107 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 108 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 109 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 110 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 111 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 112 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 113 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 114 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 115 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 116 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 117 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 118 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 119 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện
 • Tập 120 Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

443 lượt xem | 0 bình luận
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip→Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo→Yêu cầu truyện / Ưu Tiên♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !