Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ SE
 1. Home
 2. Truyện Ngôn Tình
 3. Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ SE
Avatar Of Ctv: Nga Vy CTV: Nga Vy 1 năm trước

Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ SE

Hân hạnh gửi đến quý vị các bạn bộ Truyện Ngôn Tình “SE” đang hot hiện nay có tựa Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ audio của tác giả chưa rõ. Truyện kể câu chuyện tình cảm Hiểu Nhi và Phùng Dịch Phong..“Ly hôn thôi!”

Mời các bạn cùng đón nghe bộ truyện Ngôn Tình hay Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) Lúc này, Đào Trinh thản nhiên, đảo mắt liếc qua chiếc ga giường nhau nhúm, xộc xệch một cách có chủ ý, còn cố ý dừng trên đó hồi lâu.… “Điều 1 gia quy nhà họ Phùng: con cháu họ Phùng, đã cưới thì không được ly hôn! ngay sau đây qua Giọng đọc: Phương Thúy

CTV: Nga Vy

Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Ngôn Tình, Đọc Truyện Đêm Khuya Giọng đọc: Phương Thúy Số tập: 85 end Cập nhật: 27/03/2024
 • Tập 1 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 2 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 3 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 4 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 5 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 6 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 7 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 8 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 9 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 10 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 11 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 12 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 13 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 14 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 15 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 16 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 17 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 18 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 19 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 20 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 21 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 22 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 23 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 24 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 25 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 26 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 27 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 28 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 29 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 30 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 31 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 32 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 33 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 34 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 35 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 36 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 37 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 38 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 39 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 40 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 41 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 42 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 43 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 44 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 45 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 46 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 47 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 48 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 49 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 50 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 51 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 52 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 53 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 54 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 55 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 56 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 57 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 58 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 59 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 60 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 61 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 62 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 63 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 64 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 65 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 66 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 67 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 68 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 69 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 70 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 71 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 72 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 73 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 74 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 75 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 76 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 77 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 78 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 79 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 80 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 81 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 82 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 83 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 84 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 85 Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc

84 lượt xem | 0 bình luận
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Bình luận gần đây

https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
haizz lục thiếu du a... !
https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
lưu tủ truyện :)
https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
hay hay
https://audiosite.net
Chuong Trần 1 tháng trước
Cám ơn tác giả và Mc Truyện thật là hay
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Chào bạn...Mình kiểm tra các đường link vẫn nghe bình thường bạn nhé ^^!Bạn vui lòng bớt chút thời gian 3s đăng ký để nghe cùng các hội viện khác nhé, ngay cả khi bạn đang nghe mất mạng vẫn có thể nghe hết tập nhé...!Đa Tạ ^^!
https://audiosite.net
Lâm Huy 2 tháng trước
Sao truyện này không nghe đc vậy
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Đã fix lại audio nhé bạn :)Cảm ơn bạn thông báo ...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Cập nhật tập mới nhất rùi nhé bạn :)
https://audiosite.net
Mr.Tuân 2 tháng trước
Ra tiếp đi ad ơi.
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Nếu có giọng khác thì đổi được bạn nhé...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Đã cập nhập tính năng tua và hẹn giờ nhé bạncảm ơn bạn đã góp ý
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 4 tháng trước
Đã có nhé bạn ...!bạn ấn đổi giọng đọc rùi nghe nhéCảm ơn bạn...!