Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE )
 1. Home
 2. Truyện Ngôn Tình
 3. Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE )
Avatar Of Ctv: Nga Vy CTV: Nga Vy 4 tháng trước

Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE )

Hân hạnh gửi đến quý vị các bạn bộ Truyện Ngôn Tình “SE” đang hot hiện nay có tựa Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ audio của tác giả chưa rõ. Truyện kể câu chuyện tình cảm Hiểu Nhi và Phùng Dịch Phong..“Ly hôn thôi!”

Mời các bạn cùng đón nghe bộ truyện Ngôn Tình hay Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) Lúc này, Đào Trinh thản nhiên, đảo mắt liếc qua chiếc ga giường nhau nhúm, xộc xệch một cách có chủ ý, còn cố ý dừng trên đó hồi lâu.… “Điều 1 gia quy nhà họ Phùng: con cháu họ Phùng, đã cưới thì không được ly hôn! ngay sau đây qua Giọng đọc: Phương Thúy

CTV: Nga Vy

Trạng thái: Đang ra Thể loại: Truyện Ngôn Tình, Mê Đọc Truyện Đêm Khuya

Nghe truyện audio

 • Tập 1Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 2Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 3Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 4Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 5Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 6Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 7Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 8Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 9Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 10Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 11Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 12Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 13Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 14Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 15Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 16Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 17Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 18Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 19Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 20Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 21Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 22Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 23Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 24Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 25Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 26Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 27Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 28Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 29Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 30Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 31Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 32Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 33Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 34Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 35Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 36Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 37Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 38Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 39Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 40Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 41Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 42Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 43Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 44Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 45Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 46Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 47Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 48Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 49Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 50Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 51Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 52Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 53Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 54Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 55Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 56Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 57Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 58Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 59Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 60Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 61Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 62Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 63Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 64Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 65Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 66Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 67Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 68Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 69Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 70Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 71Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 72Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 73Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 74Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 75Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 76Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 77Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 78Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 79Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 80Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 81Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 82Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 83Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 84Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 85Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ ( SE ) - Truyện Audio Hay chọn lọc
14 lượt xem | 0 bình luận
Đề xuất cho bạn
Sói Vương Bất Bại

Sói Vương Bất Bại

2 tháng trước
Chiến Long Quân Trở Lại

Chiến Long Quân Trở Lại

2 tháng trước
Một Điếu Thuốc

Một Điếu Thuốc

3 tháng trước
Sống vì Nhau (HE)

Sống vì Nhau (HE)

3 tháng trước
Yêu Là Vì Nhau (HE)

Yêu Là Vì Nhau (HE)

3 tháng trước

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip →Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo →Yêu cầu truyện / Ưu Tiên ♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !