Ta Man Hoang Bộ Lạc
 1. Home
 2. Truyện Huyền Huyễn
 3. Ta Man Hoang Bộ Lạc
Avatar Of Ctv : Hóng Hớt CTV : Hóng Hớt 2 tháng trước

Ta Man Hoang Bộ Lạc

Cổ Trần tỉnh lại sau giấc ngủ, thành một cái nguyên thủy bộ lạc tiểu tộc trưởng, ngươi nói bộ lạc Tế Thần mỗi năm đều muốn ăn hết mười cái tộc nhân? Bên ngoài hung thú hoành hành, bách tộc vi tôn?

 • Nói đùa, đường đường Nhân tộc, vậy mà biến thành các tộc nuôi nhốt nô lệ cùng khẩu phần lương thực?
 • Cổ Trần huy kiếm đối với Man Hoang Bách Tộc nộ khiếu: “Ta Nhân tộc, vĩnh không khuất phục, giết ta một người, tru ngươi toàn tộc!”
 • Lấy bách tộc chi huyết, đúc ta Nhân tộc bất hủ Anh Linh!

Truyện Ta Man Hoang Bộ Lạc khá hay văn phong mới mẻ, bối cảnh mới, Xây dựng nhân vật một cách tuyệt vời, cốt truyện hay.

 • * Cảnh giới ***

1. Thối thể
2. Luyện Khí
3. Đoán Cốt
4. Hoán Huyết
5. Huyết Mạch
6. Chiến Thể
7. Niết Bàn
8. Phong Vương
9. Chuẩn Hoàng
10. Hoàng Giả
11. Thông Thiên
12. Thiên Nhân
13. Thánh Kính
– Thánh Nhân
– Đại Thánh
– Cổ Thánh
– Thánh Vương

Đa tạ – bạn muốn đọc truyện vui Bình luận ở dưới để được ƯU Tiên nhé

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Huyền Huyễn, Truyện Hay Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên Giọng đọc: Hà Thu Số tập: 123 End Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 2 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 3 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 4 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 5 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 6 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 7 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 8 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 9 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 10 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 11 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 12 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 13 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 14 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 15 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 16 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 17 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 18 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 19 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 20 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 21 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 22 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 23 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 24 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 25 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 26 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 27 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 28 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 29 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 30 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 31 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 32 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 33 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 34 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 35 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 36 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 37 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 38 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 39 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 40 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 41 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 42 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 43 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 44 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 45 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 46 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 47 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 48 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 49 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 50 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 51 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 52 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 53 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 54 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 55 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 56 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 57 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 58 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 59 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 60 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 61 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 62 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 63 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 64 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 65 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 66 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 67 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 68 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 69 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 70 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 71 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 72 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 73 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 74 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 75 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 76 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 77 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 78 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 79 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 80 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 81 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 82 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 83 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 84 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 85 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 86 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 87 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 88 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 89 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 90 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 91 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 92 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 93 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 94 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 95 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 96 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 97 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 98 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 99 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 100 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 101 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 102 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 103 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 104 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 105 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 106 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 107 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 108 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 109 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 110 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 111 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 112 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 113 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 114 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 115 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 116 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 117 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 118 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 119 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 120 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 121 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 122 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện
 • Tập 123 Ta Man Hoang Bộ Lạc - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

54 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Bình luận gần đây

https://audiosite.net
phan anh 5 giờ trước
Lâu lém rồi không kiếm được bộ truyện ưng ý như vậy :) Tên vĩnh hằng kiếm tổ không hổ danh bộ truyện...main Thông Minh + Bá Đạo + Cơ Trí... tình tiết câu chuyên rất hợp lý, không nhàn chán...:)Có thể nói bộ truyện mình chấm 9.5/10..!-0.5 điểm là dịch không trọn vẹn :P ( tuy nhiêu đoạn cv chỉ là đoạn không quan trọng và tên nhân vật phụ )1 Lần nữa cảm ơn Audio Site và thành viên trong nhóm nhé .!!Muốn donate ủng hộ mọi người nhưng có vẻ AD mãi làm audio hay sao mà quên đưa cập stk vs QR thì phải không ủng hộ được à nha :))
https://audiosite.net
Tất cả bộ truyện các thành viên yêu cầu sắp hoàn tất...hiện tại trống lịch nhé :). Các bạn có gửi yêu cầu bộ truyện nào? trực tiếp tại mục bình luận để tụn mình xếp lịch trong thời gian tới.Xin Chân thành cảm ơn...^.^
https://audiosite.net
Cập nhật chương 1800 đến 2527 audio nhé chư vị đạo hữu...!^^!
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
haizz lục thiếu du a... !
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
lưu tủ truyện :)
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
hay hay
https://audiosite.net
Chuong Trần 2 tháng trước
Cám ơn tác giả và Mc Truyện thật là hay
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Chào bạn...Mình kiểm tra các đường link vẫn nghe bình thường bạn nhé ^^!Bạn vui lòng bớt chút thời gian 3s đăng ký để nghe cùng các hội viện khác nhé, ngay cả khi bạn đang nghe mất mạng vẫn có thể nghe hết tập nhé...!Đa Tạ ^^!
https://audiosite.net
Lâm Huy 2 tháng trước
Sao truyện này không nghe đc vậy
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Đã fix lại audio nhé bạn :)Cảm ơn bạn thông báo ...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Cập nhật tập mới nhất rùi nhé bạn :)
https://audiosite.net
Mr.Tuân 3 tháng trước
Ra tiếp đi ad ơi.