Sói Vương Bất Bại
 1. Home
 2. Truyện Ngôn Tình
 3. Sói Vương Bất Bại
Avatar Of Mc: Phương Thúy MC: Phương Thúy 9 tháng trước

Sói Vương Bất Bại

Giới thiệu: Truyện Sói Vương Bất Bại của tác giả Văn Huy kể về năm năm về trước, anh bị kẻ thù bày kế hãm hại phải vào nhà giam. Năm năm trôi qua, trong mắt bọn họ anh chỉ là thứ bỏ đi, thế nhưng không ai nghĩ đến bây giờ anh đã trở thành Vua Sói vĩ đại.

Đọc và nghe truyện Sói Vương Bất Bại của tác giả Văn Huy truyện theo yêu cầu khán giả.
Truyện đã edit dịch lại mời quý vị cùng đón nghe truyện qua giọng đọc: MC Phương Thuý

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Đang ra Thể loại: Truyện Ngôn Tình, Truyện Dị Năng Tác giả: Văn Huy Giọng đọc: Phương Thúy Số tập: 208 Cập nhật: 26/03/2024 Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 2 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 3 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 4 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 5 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 6 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 7 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 8 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 9 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 10 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 11 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 12 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 13 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 14 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 15 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 16 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 17 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 18 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 19 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 20 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 21 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 22 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 23 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 24 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 25 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 26 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 27 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 28 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 29 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 30 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 31 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 32 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 33 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 34 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 35 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 36 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 37 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 38 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 39 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 40 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 41 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 42 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 43 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 44 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 45 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 46 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 47 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 48 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 49 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 50 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 51 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 52 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 53 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 54 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 55 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 56 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 57 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 58 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 59 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 60 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 61 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 62 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 63 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 64 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 65 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 66 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 67 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 68 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 69 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 70 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 71 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 72 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 73 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 74 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 75 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 76 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 77 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 78 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 79 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 80 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 81 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 82 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 83 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 84 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 85 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 86 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 87 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 88 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 89 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 90 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 91 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 92 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 93 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 94 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 95 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 96 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 97 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 98 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 99 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 100 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 101 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 102 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 103 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 104 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 105 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 106 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 107 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 108 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 109 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 110 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 111 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 112 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 113 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 114 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 115 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 116 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 117 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 118 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 119 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 120 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 121 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 122 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 123 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 124 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 125 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 126 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 127 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 128 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 129 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 130 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 131 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 132 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 133 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 134 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 135 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 136 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 137 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 138 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 139 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 140 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 141 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 142 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 143 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 144 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 145 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 146 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 147 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 148 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 149 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 150 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 151 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 152 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 153 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 154 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 155 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 156 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 157 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 158 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 159 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 160 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 161 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 162 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 163 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 164 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 165 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 166 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 167 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 168 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 169 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 170 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 171 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 172 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 173 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 174 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 175 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 176 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 177 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 178 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 179 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 180 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 181 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 182 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 183 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 184 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 185 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 186 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 187 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 188 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 189 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 190 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 191 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 192 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 193 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 194 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 195 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 196 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 197 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 198 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 199 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 200 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 201 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 202 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 203 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 204 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 205 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 206 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 207 Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 208 Sói Vương Bất Bại Audio Full

DANH SÁCH CHƯƠNG

67 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Văn Huy
Không có truyện khác cùng tác giả
Truyện khác qua giọng đọc: Phương Thúy
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip→Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo→Yêu cầu truyện / Ưu Tiên♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !