Sói Vương Bất Bại
 1. Home
 2. Truyện Ngôn Tình
 3. Sói Vương Bất Bại
Avatar Of Mc: Phương Thúy MC: Phương Thúy 2 tháng trước

Sói Vương Bất Bại

Giới thiệu: Truyện Sói Vương Bất Bại của tác giả Văn Huy kể về năm năm về trước, anh bị kẻ thù bày kế hãm hại phải vào nhà giam. Năm năm trôi qua, trong mắt bọn họ anh chỉ là thứ bỏ đi, thế nhưng không ai nghĩ đến bây giờ anh đã trở thành Vua Sói vĩ đại.

Đọc và nghe truyện Sói Vương Bất Bại của tác giả Văn Huy truyện theo yêu cầu khán giả.
Truyện đã edit dịch lại mời quý vị cùng đón nghe truyện qua giọng đọc: MC Phương Thuý

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Đang ra Thể loại: Truyện Ngôn Tình, Truyện Dị Năng Tác giả: Văn Huy Nguồn: Sưu tầm Số Tập: 2 Tập/9 chương

Nghe truyện audio

 • Tập 1Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 2Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 3Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 4Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 5Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 6Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 7Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 8Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 9Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 10Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 11Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 12Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 13Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 14Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 15Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 16Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 17Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 18Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 19Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 20Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 21Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 22Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 23Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 24Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 25Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 26Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 27Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 28Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 29Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 30Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 31Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 32Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 33Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 34Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 35Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 36Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 37Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 38Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 39Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 40Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 41Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 42Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 43Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 44Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 45Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 46Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 47Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 48Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 49Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 50Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 51Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 52Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 53Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 54Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 55Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 56Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 57Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 58Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 59Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 60Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 61Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 62Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 63Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 64Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 65Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 66Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 67Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 68Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 69Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 70Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 71Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 72Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 73Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 74Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 75Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 76Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 77Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 78Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 79Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 80Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 81Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 82Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 83Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 84Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 85Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 86Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 87Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 88Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 89Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 90Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 91Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 92Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 93Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 94Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 95Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 96Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 97Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 98Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 99Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 100Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 101Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 102Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 103Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 104Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 105Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 106Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 107Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 108Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 109Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 110Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 111Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 112Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 113Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 114Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 115Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 116Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 117Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 118Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 119Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 120Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 121Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 122Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 123Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 124Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 125Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 126Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 127Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 128Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 129Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 130Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 131Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 132Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 133Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 134Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 135Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 136Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 137Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 138Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 139Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 140Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 141Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 142Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 143Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 144Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 145Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 146Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 147Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 148Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 149Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 150Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 151Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 152Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 153Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 154Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 155Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 156Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 157Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 158Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 159Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 160Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 161Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 162Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 163Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 164Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 165Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 166Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 167Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 168Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 169Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 170Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 171Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 172Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 173Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 174Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 175Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 176Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 177Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 178Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 179Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 180Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 181Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 182Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 183Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 184Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 185Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 186Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 187Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 188Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 189Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 190Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 191Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 192Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 193Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 194Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 195Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 196Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 197Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 198Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 199Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 200Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 201Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 202Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 203Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 204Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 205Sói Vương Bất Bại Audio Full
 • Tập 206Sói Vương Bất Bại Audio Full

MỚI CẬP NHẬT

DANH SÁCH Tập

7 lượt xem | 0 bình luận
Đề xuất cho bạn
Chiến Long Quân Trở Lại

Chiến Long Quân Trở Lại

2 tháng trước
Sống vì Nhau (HE)

Sống vì Nhau (HE)

3 tháng trước
Yêu Là Vì Nhau (HE)

Yêu Là Vì Nhau (HE)

3 tháng trước
Thuê Vợ 1 Đêm

Thuê Vợ 1 Đêm

3 tháng trước
Vạn Tấc Đau Thương (SE)

Vạn Tấc Đau Thương (SE)

3 tháng trước

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip →Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo →Yêu cầu truyện / Ưu Tiên ♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !