Hỗn Độn Thiên Đế Quyết
 1. Home
 2. Truyện Huyền Huyễn
 3. Hỗn Độn Thiên Đế Quyết
Avatar Of Nguyễn Huy Nguyễn Huy 1 tháng trước

Hỗn Độn Thiên Đế Quyết

Người mang Chí Tôn thiên tử chi huyết, mở ra mạnh nhất Thiên Tử Chi Nhãn! Võ kỹ phục chế! Khát máu cuồng bạo! Khám phá hư ảo! Ký ức đọc đến! Phần Thế Hắc Viêm! Phân thân thuấn di! Không gian vỡ nát! Vô hạn tầm nhìn! Thời gian đình chỉ! …

Hỗn Độn Thiên ĐếLăng Phong: “Ta bằng này đôi mắt, dám gọi thiên địa run rẩy!”
Đã có người hỏi, liền giới thiệu một chút quyển sách các loại cảnh giới thiết lập.

 • Trước mắt xuất hiện cảnh giới có: Luyện Thể cảnh, Ngưng Khí cảnh, Ngưng Mạch cảnh, Hóa Nguyên cảnh, Thần Nguyên cảnh, Thần Hải cảnh.
 • Hậu kỳ còn sẽ có cảnh giới càng cao hơn: Tạo Hóa cảnh, Thiên Mệnh cảnh, Cửu Chuyển cảnh cùng Nhập Thần cảnh.
 • Yêu tộc thì chia: Yêu Binh, Yêu Tương, Yêu Soái, Yêu Quân, Yêu Vương, Yêu Hoàng, Yêu Đế, Yêu Thánh, Yêu Tổ.
 • Đối ứng nhân tộc: Ngưng Khí, Ngưng Mạch, Hóa Nguyên, Thần Nguyên, Thần Hải, Tạo Hóa, Thiên Mệnh, Cửu Chuyển, Nhập Thần.

Tu luyện công pháp phẩm cấp:

 • Bất nhập lưu công pháp, nhập lưu công pháp, Hoàng cấp công pháp, Huyền cấp công pháp, Địa cấp công pháp, Thiên cấp công pháp, Vương cấp công pháp, Thánh cấp công pháp, Thần cấp công pháp.

Binh khí phẩm cấp:

 • Phàm khí, Huyền khí, Bảo khí, Linh khí, Tiên Khí, Thần khí.
 • Ẩn chứa tự nhiên chi lực chí bảo phẩm cấp:
 • Tinh Thần Chí Bảo, Nhật Nguyệt Chí Bảo, Thiên Địa Chí Bảo, Thánh Đạo Chí Bảo, Cực Đạo Chí Bảo.

Truyện Hỗn Độn Thiên Đế Quyết Audio đã được edit dịch lại bởi đình huy ( CTV – Audio ) nhé các đạo hữu
Truyện edit dịch full
Đa tạ – bạn muốn đọc truyện vui Bình luận ở dưới để được ƯU Tiên nhé

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Huyền Huyễn Tác giả: Kiếm Khinh Dương Giọng đọc: Hà Thu Số tập: 186 end Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 2 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 3 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 4 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 5 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 6 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 7 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 8 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 9 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 10 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 11 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 12 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 13 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 14 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 15 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 16 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 17 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 18 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 19 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 20 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 21 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 22 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 23 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 24 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 25 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 26 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 27 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 28 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 29 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 30 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 31 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 32 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 33 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 34 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 35 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 36 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 37 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 38 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 39 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 40 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 41 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 42 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 43 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 44 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 45 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 46 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 47 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 48 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 49 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 50 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 51 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 52 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 53 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 54 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 55 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 56 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 57 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 58 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 59 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 60 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 61 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 62 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 63 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 64 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 65 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 66 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 67 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 68 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 69 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 70 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 71 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 72 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 73 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 74 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 75 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 76 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 77 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 78 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 79 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 80 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 81 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 82 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 83 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 84 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 85 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 86 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 87 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 88 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 89 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 90 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 91 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 92 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 93 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 94 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 95 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 96 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 97 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 98 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 99 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 100 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 101 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 102 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 103 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 104 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 105 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 106 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 107 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 108 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 109 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 110 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 111 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 112 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 113 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 114 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 115 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 116 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 117 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 118 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 119 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 120 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 121 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 122 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 123 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 124 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 125 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 126 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 127 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 128 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 129 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 130 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 131 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 132 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 133 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 134 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 135 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 136 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 137 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 138 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 139 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 140 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 141 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 142 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 143 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 144 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 145 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 146 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 147 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 148 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 149 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 150 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 151 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 152 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 153 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 154 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 155 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 156 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 157 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 158 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 159 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 160 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 161 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 162 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 163 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 164 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 165 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 166 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 167 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 168 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 169 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 170 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 171 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 172 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 173 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 174 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 175 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 176 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 177 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 178 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 179 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 180 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 181 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 182 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 183 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 184 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 185 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 186 Hỗn Độn Thiên Đế Quyết - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

101 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Kiếm Khinh Dương
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Bình luận gần đây

https://audiosite.net
Tất cả bộ truyện các thành viên yêu cầu sắp hoàn tất...hiện tại trống lịch nhé :). Các bạn có gửi yêu cầu bộ truyện nào? trực tiếp tại mục bình luận để tụn mình xếp lịch trong thời gian tới.Xin Chân thành cảm ơn...^.^
https://audiosite.net
Cập nhật chương 1800 đến 2527 audio nhé chư vị đạo hữu...!^^!
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
haizz lục thiếu du a... !
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
lưu tủ truyện :)
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
hay hay
https://audiosite.net
Chuong Trần 2 tháng trước
Cám ơn tác giả và Mc Truyện thật là hay
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Chào bạn...Mình kiểm tra các đường link vẫn nghe bình thường bạn nhé ^^!Bạn vui lòng bớt chút thời gian 3s đăng ký để nghe cùng các hội viện khác nhé, ngay cả khi bạn đang nghe mất mạng vẫn có thể nghe hết tập nhé...!Đa Tạ ^^!
https://audiosite.net
Lâm Huy 2 tháng trước
Sao truyện này không nghe đc vậy
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Đã fix lại audio nhé bạn :)Cảm ơn bạn thông báo ...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Cập nhật tập mới nhất rùi nhé bạn :)
https://audiosite.net
Mr.Tuân 3 tháng trước
Ra tiếp đi ad ơi.
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Nếu có giọng khác thì đổi được bạn nhé...!