[Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường
 1. Home
 2. Truyện Hệ Thống
 3. [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường
Avatar Of Nguyễn Huy Nguyễn Huy 1 tuần trước

[Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường

Lâm Bắc Phàm bị một quyển sách đập xuyên việt, sau đó khởi động được một hệ thống. Hệ thống này tên là Hệ thống Kẻ Có Tiền: Người có tiền, liền biến mạnh! Càng có tiền, lại càng mạnh! Người càng mạnh, mệnh càng dài!

 • Thẳng đến cuối cùng, nhảy ra khỏi sông dài vận mệnh, mệnh ta do ta không do trời!
 • Lâm Bắc Phàm lập lời thề: Khi ta trở thành người giàu nhất thế giới, cũng là thời điểm ta đạp địa thành thần!
 • Đã từng có người hỏi: Lâm Bắc Phàm, xin hỏi vì sao ngươi có được thành tựu hiện tại?
 • Lâm Bắc Phàm trả lời: Sở dĩ ta có thể có được thành tựu như ngày hôm nay, đều dựa vào kiên trì không ngừng cùng tinh thần phấn đấu mãi không buông bỏ!
 • Truyện viết theo thể loại sảng văn , xem nhẹ các tính chất như tranh đấu , tu luyện , logic , trí tuệ …
 • Nói chung truyện gần giống như thể loại điền văn , đô thị , sảng văn . đọc giải trí rất tốt  Xả Stress

Review Truyện

CTV: Đình Huy edit dịch lại
Có Tiền Liền Biến Cường đã hoàn thành nhé các đạo hữu..!
Đa tạ – bạn muốn đọc truyện vui Bình luận ở dưới để được ƯU Tiên nhé

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Hệ Thống, Truyện Đô Thị Tác giả: Thủy Chử Giọng đọc: Hà Thu Số tập: 86 end Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 2 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 3 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 4 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 5 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 6 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 7 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 8 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 9 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 10 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 11 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 12 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 13 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 14 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 15 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 16 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 17 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 18 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 19 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 20 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 21 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 22 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 23 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 24 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 25 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 26 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 27 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 28 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 29 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 30 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 31 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 32 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 33 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 34 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 35 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 36 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 37 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 38 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 39 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 40 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 41 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 42 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 43 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 44 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 45 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 46 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 47 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 48 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 49 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 50 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 51 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 52 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 53 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 54 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 55 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 56 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 57 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 58 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 59 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 60 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 61 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 62 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 63 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 64 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 65 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 66 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 67 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 68 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 69 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 70 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 71 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 72 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 73 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 74 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 75 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 76 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 77 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 78 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 79 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 80 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 81 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 82 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 83 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 84 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 85 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện
 • Tập 86 [Dịch] Có Tiền Liền Biến Cường - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

107 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Thủy Chử
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Bình luận gần đây

https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
haizz lục thiếu du a... !
https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
lưu tủ truyện :)
https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
hay hay
https://audiosite.net
Chuong Trần 1 tháng trước
Cám ơn tác giả và Mc Truyện thật là hay
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Chào bạn...Mình kiểm tra các đường link vẫn nghe bình thường bạn nhé ^^!Bạn vui lòng bớt chút thời gian 3s đăng ký để nghe cùng các hội viện khác nhé, ngay cả khi bạn đang nghe mất mạng vẫn có thể nghe hết tập nhé...!Đa Tạ ^^!
https://audiosite.net
Lâm Huy 2 tháng trước
Sao truyện này không nghe đc vậy
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Đã fix lại audio nhé bạn :)Cảm ơn bạn thông báo ...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Cập nhật tập mới nhất rùi nhé bạn :)
https://audiosite.net
Mr.Tuân 2 tháng trước
Ra tiếp đi ad ơi.
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Nếu có giọng khác thì đổi được bạn nhé...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Đã cập nhập tính năng tua và hẹn giờ nhé bạncảm ơn bạn đã góp ý
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 4 tháng trước
Đã có nhé bạn ...!bạn ấn đổi giọng đọc rùi nghe nhéCảm ơn bạn...!