Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast
 1. Home
 2. Truyện Ma Tu
 3. Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast

Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast

Review: Đỉnh Luyện Thần Ma ( Sơ Lược )

Giới thiệu truyện: Mọi chuyện bắt đầu từ thanh niên tên Diệp Tử Phàm sau khi tỏ tình thất bại còn đi tại dưới trời mưa bão, bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống một chiếc đỉnh tạp trúng đầu, sau đó, mở mắt ra hắn đã nằm tại Diệp phủ nơi này.

Còn trùng sinh đến một thế giới lấy võ vi tôn dị giới Đại Lục!

Dựa vào cái này Luyện Thần Đỉnh, hắn có thể đi đến Đại Lục đỉnh phong?

Nội Dung :  Diệp Tử Phàm là do Diệp phủ phủ chủ sau một lần say rượu cùng với một tỳ nữ sinh ra, từ khi chào đời đã là một sĩ nhục của Diệp Hạo Thiên, với lại hắn cũng không có tư chất tu luyện, mười sáu tuổi thế nhưng cũng chỉ là Võ Mạch nhất trọng thiên tu vi,so với hai vị ca ca của hắn, một người mở ra năm đường Võ Mạch một người mở ra sáu đường Võ Mạch thì tư chất của hắn đúng là rác rưởi trong rác rưởi, sung đến ngoại viện cũng là tầng thấp nhất tồn tại.

Truyện main tiền kỳ sát phạt bá đạo, trung kỳ làm vú em nhiều hơn, còn hậu kỳ….
Thỉnh chư vị đọc và nghe audio bộ truyện Đỉnh Luyện Thần Ma trên website: audiosite.net
Ngự Kiếm – Hội Trưởng
Đa tạ

 

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Ma Tu Tác giả: Hắc Tâm Lão Ma Giọng đọc: Đình Huy Số tập: 375 end Cập nhật: 26/03/2024 Số chương: 374 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 2 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 3 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 4 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 5 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 6 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 7 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 8 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 9 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 10 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 11 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 12 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 13 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 14 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 15 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 16 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 17 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 18 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 19 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 20 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 21 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 22 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 23 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 24 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 25 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 26 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 27 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 28 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 29 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 30 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 31 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 32 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 33 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 34 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 35 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 36 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 37 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 38 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 39 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 40 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 41 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 42 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 43 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 44 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 45 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 46 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 47 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 48 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 49 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 50 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 51 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 52 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 53 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 54 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 55 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 56 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 57 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 58 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 59 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 60 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 61 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 62 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 63 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 64 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 65 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 66 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 67 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 68 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 69 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 70 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 71 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 72 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 73 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 74 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 75 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 76 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 77 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 78 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 79 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 80 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 81 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 82 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 83 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 84 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 85 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 86 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 87 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 88 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 89 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 90 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 91 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 92 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 93 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 94 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 95 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 96 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 97 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 98 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 99 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 100 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 101 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 102 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 103 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 104 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 105 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 106 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 107 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 108 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 109 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 110 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 111 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 112 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 113 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 114 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 115 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 116 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 117 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 118 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 119 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 120 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 121 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 122 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 123 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 124 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 125 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 126 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 127 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 128 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 129 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 130 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 131 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 132 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 133 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 134 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 135 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 136 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 137 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 138 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 139 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 140 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 141 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 142 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 143 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 144 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 145 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 146 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 147 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 148 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 149 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 150 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 151 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 152 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 153 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 154 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 155 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 156 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 157 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 158 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 159 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 160 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 161 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 162 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 163 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 164 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 165 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 166 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 167 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 168 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 169 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 170 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 171 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 172 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 173 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 174 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 175 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 176 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 177 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 178 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 179 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 180 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 181 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 182 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 183 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 184 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 185 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 186 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 187 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 188 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 189 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 190 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 191 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 192 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 193 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 194 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 195 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 196 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 197 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 198 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 199 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 200 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 201 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 202 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 203 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 204 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 205 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 206 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 207 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 208 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 209 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 210 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 211 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 212 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 213 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 214 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 215 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 216 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 217 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 218 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 219 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 220 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 221 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 222 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 223 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 224 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 225 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 226 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 227 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 228 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 229 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 230 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 231 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 232 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 233 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 234 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 235 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 236 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 237 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 238 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 239 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 240 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 241 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 242 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 243 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 244 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 245 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 246 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 247 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 248 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 249 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 250 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 251 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 252 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 253 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 254 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 255 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 256 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 257 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 258 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 259 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 260 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 261 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 262 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 263 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 264 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 265 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 266 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 267 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 268 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 269 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 270 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 271 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 272 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 273 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 274 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 275 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 276 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 277 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 278 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 279 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 280 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 281 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 282 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 283 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 284 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 285 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 286 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 287 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 288 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 289 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 290 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 291 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 292 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 293 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 294 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 295 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 296 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 297 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 298 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 299 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 300 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 301 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 302 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 303 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 304 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 305 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 306 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 307 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 308 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 309 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 310 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 311 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 312 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 313 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 314 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 315 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 316 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 317 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 318 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 319 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 320 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 321 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 322 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 323 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 324 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 325 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 326 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 327 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 328 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 329 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 330 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 331 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 332 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 333 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 334 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 335 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 336 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 337 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 338 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 339 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 340 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 341 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 342 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 343 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 344 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 345 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 346 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 347 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 348 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 349 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 350 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 351 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 352 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 353 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 354 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 355 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 356 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 357 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 358 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 359 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 360 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 361 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 362 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 363 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 364 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 365 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 366 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 367 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 368 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 369 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 370 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 371 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 372 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 373 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện
 • Tập 374 Đỉnh Luyện Thần Ma Audio Podcast - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

1247 lượt xem | 2 bình luận
Truyện khác của tác giả: Hắc Tâm Lão Ma
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Bình luận gần đây

https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
haizz lục thiếu du a... !
https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
lưu tủ truyện :)
https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
hay hay
https://audiosite.net
Chuong Trần 1 tháng trước
Cám ơn tác giả và Mc Truyện thật là hay
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Chào bạn...Mình kiểm tra các đường link vẫn nghe bình thường bạn nhé ^^!Bạn vui lòng bớt chút thời gian 3s đăng ký để nghe cùng các hội viện khác nhé, ngay cả khi bạn đang nghe mất mạng vẫn có thể nghe hết tập nhé...!Đa Tạ ^^!
https://audiosite.net
Lâm Huy 2 tháng trước
Sao truyện này không nghe đc vậy
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Đã fix lại audio nhé bạn :)Cảm ơn bạn thông báo ...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Cập nhật tập mới nhất rùi nhé bạn :)
https://audiosite.net
Mr.Tuân 2 tháng trước
Ra tiếp đi ad ơi.
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Nếu có giọng khác thì đổi được bạn nhé...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Đã cập nhập tính năng tua và hẹn giờ nhé bạncảm ơn bạn đã góp ý
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 4 tháng trước
Đã có nhé bạn ...!bạn ấn đổi giọng đọc rùi nghe nhéCảm ơn bạn...!