[Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên
 1. Home
 2. Truyện Ma Tu
 3. [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên
Avatar Of Nguyễn Huy Nguyễn Huy 3 tuần trước

[Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên

Ma Vực Cửu Trọng Thiên truyện kể main Sở Lang vốn là cô nhi thân thế không rõ nhặt được trong rừng, cuộc sống của hắn vốn bình yên sống trong trấn nhỏ ngày nọ bị quỷ giết tức phu.. main trờ lãnh khốc dời trấn tìm nàng dâu ..!

 • Một thân xương cứng như sắt, vừa chính vừa tà, mang theo thân thế bí ẩn, bước vào thời thế hỗn loạn với tâm tư tìm kiếm nàng dâu.
 • Thiên hạ chính là Cửu Trọng thiên tranh bá, Ma vực trăm năm ngóc đầu trở lại, một màn gió tanh mưa máu.
 • Gặp địch vung đao trảm đầu người, gặp ngươi nâng bút vẽ lông mày, leo lên đỉnh Cửu Trọng, tiếu ngạo thiên hạ!!!
 • Chê khen nửa nọ nửa kia, lại có liên quan gì tới ta.
 • Đại náo một trận, chỉ vì một thân nam nhi này không uổng công đi một chuyến tới thế gian.

Truyện Ma Vực Cửu Trọng Thiên audio đã được edit dịch lại bởi đình huy ( CTV – Audio ) nhé các đạo hữu
Truyện edit dịch vs audio hoàn tất nhé các đạo hữu..!
Đa tạ – bạn muốn đọc truyện vui Bình luận ở dưới để được ƯU Tiên nhé

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Ma Tu, Truyện Hay, Truyện Kiếm Hiệp Tác giả: Thiên Vũ Hàn Giọng đọc: Hà Thu Số tập: 89 End Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 2 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 3 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 4 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 5 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 6 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 7 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 8 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 9 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 10 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 11 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 12 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 13 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 14 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 15 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 16 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 17 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 18 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 19 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 20 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 21 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 22 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 23 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 24 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 25 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 26 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 27 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 28 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 29 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 30 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 31 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 32 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 33 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 34 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 35 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 36 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 37 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 38 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 39 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 40 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 41 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 42 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 43 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 44 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 45 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 46 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 47 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 48 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 49 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 50 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 51 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 52 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 53 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 54 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 55 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 56 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 57 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 58 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 59 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 60 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 61 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 62 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 63 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 64 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 65 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 66 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 67 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 68 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 69 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 70 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 71 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 72 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 73 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 74 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 75 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 76 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 77 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 78 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 79 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 80 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 81 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 82 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 83 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 84 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 85 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 86 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 87 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 88 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 89 [Dịch] Ma Vực Cửu Trọng Thiên - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

57 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Thiên Vũ Hàn
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Bình luận gần đây

https://audiosite.net
phan anh 5 giờ trước
Lâu lém rồi không kiếm được bộ truyện ưng ý như vậy :) Tên vĩnh hằng kiếm tổ không hổ danh bộ truyện...main Thông Minh + Bá Đạo + Cơ Trí... tình tiết câu chuyên rất hợp lý, không nhàn chán...:)Có thể nói bộ truyện mình chấm 9.5/10..!-0.5 điểm là dịch không trọn vẹn :P ( tuy nhiêu đoạn cv chỉ là đoạn không quan trọng và tên nhân vật phụ )1 Lần nữa cảm ơn Audio Site và thành viên trong nhóm nhé .!!Muốn donate ủng hộ mọi người nhưng có vẻ AD mãi làm audio hay sao mà quên đưa cập stk vs QR thì phải không ủng hộ được à nha :))
https://audiosite.net
Tất cả bộ truyện các thành viên yêu cầu sắp hoàn tất...hiện tại trống lịch nhé :). Các bạn có gửi yêu cầu bộ truyện nào? trực tiếp tại mục bình luận để tụn mình xếp lịch trong thời gian tới.Xin Chân thành cảm ơn...^.^
https://audiosite.net
Cập nhật chương 1800 đến 2527 audio nhé chư vị đạo hữu...!^^!
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
haizz lục thiếu du a... !
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
lưu tủ truyện :)
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
hay hay
https://audiosite.net
Chuong Trần 2 tháng trước
Cám ơn tác giả và Mc Truyện thật là hay
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Chào bạn...Mình kiểm tra các đường link vẫn nghe bình thường bạn nhé ^^!Bạn vui lòng bớt chút thời gian 3s đăng ký để nghe cùng các hội viện khác nhé, ngay cả khi bạn đang nghe mất mạng vẫn có thể nghe hết tập nhé...!Đa Tạ ^^!
https://audiosite.net
Lâm Huy 2 tháng trước
Sao truyện này không nghe đc vậy
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Đã fix lại audio nhé bạn :)Cảm ơn bạn thông báo ...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Cập nhật tập mới nhất rùi nhé bạn :)
https://audiosite.net
Mr.Tuân 3 tháng trước
Ra tiếp đi ad ơi.