Thái Cổ Ma Đế
 1. Home
 2. Truyện Ma Tu
 3. Thái Cổ Ma Đế
Avatar Of Nguyễn Huy Nguyễn Huy 4 tuần trước

Thái Cổ Ma Đế

Thái Cổ Ma Đế truyện kể thiếu niên Diệp Vũ là chân chính phế vật, có muốn thù giết nghĩa phụ nhưng hắn bất lực vì hắn chỉ là kẻ kinh mạch không thông, hắn sống trong hận thù dần dần trở nên càng tà dị ngày ngày cầm kiếm mộc chém đá…Cơ duyên xạo một lần nọ đang cầm kiếm chém đá gặp trái tim thái cổ thay thế trái tim Diệp Vũ….

Thái Cổ ma tâm, tu truyền thừa vô thượng, đạp Cửu Thiên, tung Hoàn Vũ, giết tứ phương
Chiến Thiên Hạ, độc bá Thất Giới, tuyệt thế xưng Tôn, đế lâm vũ trụ, vạn tộc thần phục!

Truyện Thái Cổ Ma Đế audio đã được edit dịch lại bởi đình huy ( CTV – Audio ) nhé các đạo hữu
Truyện edit dịch vs audio hoàn tất nhé các đạo hữu..!
Đa tạ – bạn muốn đọc truyện vui Bình luận ở dưới để được ƯU Tiên nhé

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Ma Tu, Truyện Tiên Hiệp Tác giả: Thảo Căn Giọng đọc: Hà Thu Số tập: 113 End Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 2 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 3 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 4 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 5 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 6 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 7 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 8 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 9 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 10 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 11 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 12 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 13 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 14 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 15 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 16 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 17 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 18 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 19 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 20 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 21 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 22 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 23 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 24 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 25 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 26 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 27 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 28 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 29 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 30 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 31 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 32 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 33 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 34 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 35 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 36 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 37 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 38 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 39 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 40 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 41 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 42 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 43 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 44 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 45 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 46 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 47 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 48 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 49 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 50 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 51 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 52 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 53 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 54 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 55 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 56 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 57 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 58 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 59 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 60 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 61 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 62 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 63 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 64 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 65 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 66 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 67 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 68 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 69 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 70 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 71 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 72 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 73 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 74 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 75 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 76 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 77 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 78 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 79 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 80 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 81 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 82 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 83 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 84 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 85 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 86 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 87 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 88 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 89 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 90 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 91 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 92 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 93 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 94 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 95 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 96 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 97 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 98 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 99 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 100 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 101 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 102 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 103 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 104 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 105 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 106 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 107 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 108 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 109 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 110 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 111 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 112 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện
 • Tập 113 Thái Cổ Ma Đế - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

325 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Thảo Căn
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Bình luận gần đây

https://audiosite.net
phan anh 5 giờ trước
Lâu lém rồi không kiếm được bộ truyện ưng ý như vậy :) Tên vĩnh hằng kiếm tổ không hổ danh bộ truyện...main Thông Minh + Bá Đạo + Cơ Trí... tình tiết câu chuyên rất hợp lý, không nhàn chán...:)Có thể nói bộ truyện mình chấm 9.5/10..!-0.5 điểm là dịch không trọn vẹn :P ( tuy nhiêu đoạn cv chỉ là đoạn không quan trọng và tên nhân vật phụ )1 Lần nữa cảm ơn Audio Site và thành viên trong nhóm nhé .!!Muốn donate ủng hộ mọi người nhưng có vẻ AD mãi làm audio hay sao mà quên đưa cập stk vs QR thì phải không ủng hộ được à nha :))
https://audiosite.net
Tất cả bộ truyện các thành viên yêu cầu sắp hoàn tất...hiện tại trống lịch nhé :). Các bạn có gửi yêu cầu bộ truyện nào? trực tiếp tại mục bình luận để tụn mình xếp lịch trong thời gian tới.Xin Chân thành cảm ơn...^.^
https://audiosite.net
Cập nhật chương 1800 đến 2527 audio nhé chư vị đạo hữu...!^^!
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
haizz lục thiếu du a... !
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
lưu tủ truyện :)
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
hay hay
https://audiosite.net
Chuong Trần 2 tháng trước
Cám ơn tác giả và Mc Truyện thật là hay
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Chào bạn...Mình kiểm tra các đường link vẫn nghe bình thường bạn nhé ^^!Bạn vui lòng bớt chút thời gian 3s đăng ký để nghe cùng các hội viện khác nhé, ngay cả khi bạn đang nghe mất mạng vẫn có thể nghe hết tập nhé...!Đa Tạ ^^!
https://audiosite.net
Lâm Huy 2 tháng trước
Sao truyện này không nghe đc vậy
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Đã fix lại audio nhé bạn :)Cảm ơn bạn thông báo ...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Cập nhật tập mới nhất rùi nhé bạn :)
https://audiosite.net
Mr.Tuân 3 tháng trước
Ra tiếp đi ad ơi.