[Dịch] Tu La Vũ Thần
 1. Home
 2. Truyện Tiên Hiệp
 3. [Dịch] Tu La Vũ Thần
Avatar Of Mc: Hà Thu MC: Hà Thu 10 tháng trước

[Dịch] Tu La Vũ Thần

Giới thiệu: Tu La Vũ Thần nhân vật chính Sở Phong, là phế vật trong mắt tất cả mọi người, bái nhập Thanh Long Tông năm năm mà vẫn là ngoại môn đệ tử, là một đứa con nuôi mà tất cả người của Sở gia không thừa nhận, ngoại trừ phụ thân hắn Sở Uyên và đại ca Sở Cô Vũ vẫn luôn xem hắn là người nhà dù không cùng huyết thống.

 • Nhưng ở trong đan điền của hắn lại có tồn tại một Cửu Sắc Lôi Đình cự thú hay còn gọi là Lôi Thần, cắn nuốt tất cả linh khí mà hắn luyện hóa được, và đây cũng chính là lý do mà suốt năm năm hắn vẫn dừng lại ở Linh Vũ tầng hai, không thể tham gia khảo hạch nội môn đệ tử.
 • Sở Phong sẽ làm thế nào để lắp đầy linh khí trong đan điền, trở thành một Tu La Vũ Thần người người kính ngưỡng đây?
 • Luận tiềm lực, không tính thiên tài, nhưng huyền công vũ kỹ, đều có thể vô sư tự thông. Luận mị lực, thiên kim tiểu thư tính toán là cái gì, yêu nữ thánh nữ, đều yêu ta, muốn ngừng mà không được.
 • Luận thực lực , mặc kệ ngươi có ngàn vạn chí bảo, nhưng cũng không địch lại linh giới đại quân của ta.
 • Ta là ai? Thiên hạ chúng sinh xem ta là Tu La, lại không biết, ta dùng Tu La thành võ thần…Đi đến đỉnh phong.

Đẳng cấp trong truyện : Linh Vũ, Nguyên Vũ, Huyền Vũ, Thiên Vũ, Vũ quân, Võ Vương, Vũ Đế, Vũ tổ. . . .

Đọc và nghe truyện Tu La Vũ Thần của tác giả Thiện Lương Mật Phong truyện theo yêu cầu.
Truyện đã edit dịch lại mời quý vị cùng đón nghe truyện qua giọng đọc: Mc: Hà Thu ( CTV – AudioSite.net)
Mong được sự ủng hộ của các bạn !!!

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Đang ra Thể loại: Truyện Tiên Hiệp, Truyện Tà Tu Tác giả: Thiện Lương Mật Phong Giọng đọc: Hà Thu Số tập: 218 end Cập nhật: 25/03/2024 Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 2 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 3 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 4 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 5 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 6 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 7 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 8 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 9 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 10 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 11 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 12 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 13 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 14 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 15 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 16 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 17 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 18 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 19 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 20 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 21 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 22 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 23 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 24 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 25 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 26 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 27 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 28 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 29 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 30 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 31 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 32 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 33 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 34 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 35 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 36 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 37 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 38 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 39 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 40 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 41 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 42 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 43 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 44 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 45 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 46 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 47 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 48 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 49 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 50 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 51 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 52 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 53 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 54 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 55 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 56 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 57 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 58 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 59 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 60 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 61 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 62 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 63 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 64 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 65 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 66 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 67 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 68 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 69 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 70 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 71 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 72 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 73 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 74 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 75 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 76 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 77 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 78 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 79 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 80 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 81 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 82 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 83 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 84 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 85 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 86 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 87 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 88 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 89 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 90 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 91 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 92 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 93 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 94 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 95 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 96 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 97 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 98 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 99 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 100 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 101 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 102 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 103 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 104 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 105 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 106 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 107 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 108 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 109 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 110 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 111 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 112 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 113 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 114 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 115 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 116 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 117 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 118 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 119 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 120 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 121 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 122 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 123 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 124 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 125 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 126 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 127 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 128 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 129 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 130 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 131 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 132 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 133 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 134 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 135 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 136 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 137 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 138 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 139 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 140 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 141 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 142 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 143 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 144 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 145 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 146 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 147 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 148 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 149 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 150 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 151 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 152 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 153 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 154 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 155 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 156 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 157 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 158 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 159 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 160 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 161 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 162 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 163 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 164 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 165 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 166 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 167 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 168 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 169 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 170 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 171 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 172 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 173 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 174 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 175 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 176 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 177 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 178 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 179 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 180 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 181 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 182 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 183 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 184 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 185 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 186 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 187 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 188 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 189 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 190 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 191 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 192 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 193 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 194 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 195 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 196 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 197 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 198 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 199 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 200 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 201 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 202 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 203 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 204 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 205 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 206 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 207 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 208 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 209 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 210 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 211 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 212 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 213 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 214 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 215 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 216 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 217 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll
 • Tập 218 [Dịch] Tu La Vũ Thần Audio FUll

DANH SÁCH CHƯƠNG

1185 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Thiện Lương Mật Phong
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip→Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo→Yêu cầu truyện / Ưu Tiên♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !