[Dịch] Hãn Thích
 1. Home
 2. Truyện Kiếm Hiệp
 3. [Dịch] Hãn Thích
Avatar Of Nguyễn Huy Nguyễn Huy 2 tháng trước

[Dịch] Hãn Thích

Hãn Thích là tác phẩm thứ ba mà lão Tân tôi viết về Tam Quốc, lúc đầu tôi nghĩ, lần thứ ba viết về Tam Quốc, hẳn là rất dễ. Các sự kiện, nhân vật, địa điểm của thời kỳ Tam Quốc hầu như đều khắc ghi trong đầu, trải qua hai lần sáng tác Ác Hán và Tào Tặc, bản thân tự nhận là mình đã dày công tôi luyện rồi. Thế nhưng thật không ngờ khi đặt bút viết thì mới phát hiện không phải như vậy. Phải viết được ý tưởng mới, phải tìm được điểm thiết thực phù hợp tốt nhất, cố gắng tránh khỏi lối mòn đã từng xuất hiện trước đó. Làm được điểm này cũng không dễ dàng, mà càng khó khăn chính là, phải nói được cảm xúc mạnh mẽ của mình đối với Tam Quốc…

 • Hãn Thích sẽ bắt đầu vào tháng giêng Nguyên Niên Kiến An, nơi xảy ra câu chuyện là ở huyện Cù quận Đông Hải Từ Châu, cũng chính là cảng Liên Vân tỉnh Giang Tô hiện nay.
 • Nhiệt huyết, sẽ là quan điểm cơ bản của tác phẩm này.
 • Tôi cũng sẽ dốc hết khả năng, bày ra một bức tranh cuộn tròn về Tam Quốc chân thực nhất.
 • Bản thân cho rằng, đây sẽ là tác phẩm xuất sắc nhất, xuất sắc hơn cả Tào Tặc, thậm chí hơn cả Ác Hán.
 • Mà đây cũng là mục tiêu mà những năm gần đây lão Tân tôi vẫn luôn đau khổ kiếm tìm.
 • Có lẽ là xuất sắc, hoặc là thất bại, hoặc là thành công, nhưng không thử một chút, sao biết trước được kết quả?
 • Nói nhiều như vậy, trong lòng chỉ có một suy nghĩ: Hãn Thích là một tác phẩm xuất sắc nhất, mong mọi người ủng hộ.
 • Trải qua rất nhiều chuyện, tâm tình đã thay đổi, nhưng nhiệt huyết của Canh Tân lại một lần nữa sôi trào.
 • Tam quốc hùng khởi, Hãn Thích hùng khởi.
 • “Nguyện lấy thiết kỵ vượt lên thiên hạ, giẫm lên vạn lý non sông này.
 • Võ giả, chết trận sa trường, da ngựa bọc thây, chính là niềm hạnh phúc!
 • Thì dù với danh tiếng Hoàng thúc Đại Hán, phía trước dù núi đao biển lửa, ta cũng dùng gót sắt san bằng!
 • Ta là Lưu Sấm, đây là câu chuyện của ta!”
 • Hãn Thích là tác phẩm sau cùng trong Tam quốc tam bộ khúc của Canh Tân. Chúng ta hãy cùng nhau ôn lại một niên đại sôi trào đao và máu đan vào nhau.

CTV: ĐÌnh Huy – Truyện theo yêu cầu
Lưu ý: Truyện này theo motyc là thể loại lịch sử nhưng đình huy thấy không đúng lịch sử do kẻ thắng viết ghi lại mà thôi…!
Hống hồ chỉ là truyện mà thôi chính xác không kiểm chứng ai biết mô tê phê TQ a …!
Đa tạ – bạn muốn đọc truyện vui Bình luận ở dưới để được ƯU Tiên nhé

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Kiếm Hiệp Tác giả: Canh Tân Giọng đọc: Đình Huy Số tập: 92 end Yêu cầu truyện: Truyện theo yêu cầu Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 2 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 3 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 4 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 5 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 6 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 7 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 8 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 9 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 10 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 11 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 12 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 13 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 14 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 15 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 16 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 17 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 18 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 19 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 20 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 21 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 22 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 23 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 24 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 25 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 26 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 27 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 28 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 29 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 30 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 31 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 32 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 33 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 34 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 35 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 36 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 37 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 38 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 39 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 40 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 41 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 42 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 43 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 44 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 45 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 46 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 47 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 48 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 49 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 50 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 51 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 52 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 53 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 54 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 55 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 56 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 57 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 58 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 59 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 60 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 61 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 62 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 63 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 64 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 65 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 66 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 67 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 68 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 69 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 70 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 71 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 72 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 73 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 74 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 75 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 76 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 77 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 78 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 79 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 80 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 81 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 82 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 83 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 84 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 85 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 86 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 87 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 88 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 89 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 90 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 91 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện
 • Tập 92 [Dịch] Hãn Thích - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

27 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Canh Tân
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Bình luận gần đây

https://audiosite.net
Tất cả bộ truyện các thành viên yêu cầu sắp hoàn tất...hiện tại trống lịch nhé :). Các bạn có gửi yêu cầu bộ truyện nào? trực tiếp tại mục bình luận để tụn mình xếp lịch trong thời gian tới.Xin Chân thành cảm ơn...^.^
https://audiosite.net
Cập nhật chương 1800 đến 2527 audio nhé chư vị đạo hữu...!^^!
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
haizz lục thiếu du a... !
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
lưu tủ truyện :)
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
hay hay
https://audiosite.net
Chuong Trần 2 tháng trước
Cám ơn tác giả và Mc Truyện thật là hay
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Chào bạn...Mình kiểm tra các đường link vẫn nghe bình thường bạn nhé ^^!Bạn vui lòng bớt chút thời gian 3s đăng ký để nghe cùng các hội viện khác nhé, ngay cả khi bạn đang nghe mất mạng vẫn có thể nghe hết tập nhé...!Đa Tạ ^^!
https://audiosite.net
Lâm Huy 2 tháng trước
Sao truyện này không nghe đc vậy
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Đã fix lại audio nhé bạn :)Cảm ơn bạn thông báo ...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Cập nhật tập mới nhất rùi nhé bạn :)
https://audiosite.net
Mr.Tuân 3 tháng trước
Ra tiếp đi ad ơi.
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Nếu có giọng khác thì đổi được bạn nhé...!