[Audio] Thần Đế
 1. Home
 2. Truyện Huyền Huyễn
 3. [Audio] Thần Đế
Avatar Of Nguyễn Huy Nguyễn Huy 1 năm trước

[Audio] Thần Đế

Hân hạnh gửi đến quý vị các bạn bộ Huyền Huyễn truyện khá hót 1 thời có tựa đề Thần Đế audio của tác giả Vũ Phong. Truyện kịch tính, nhiệt huyết, hồng nhan, xấu bụng, giả heo ăn thịt hổ, một cái cũng sẽ không ít…

Giới thiệu: Thiên Man đại lục, võ đạo hưng thịnh. Thiếu niên Tô Dật mang theo vạn yêu nghịch tập quật khởi, thống trị từng cái vạn năm thế gia đại tộc phía trên, cưới bạch phú mỹ, đi đến dị thế đỉnh phong, hướng Thái Cổ Thần Đế chi vị

[Audio] Thần Đế của Tác giả: Vũ Phong mời quý vị các bạn cùng đón nghe truyện audio
Eidt audio – CTV: ĐÌnh Huy – Cập nhật thêm giọng đọc Hà Thu
Đạ Tạ

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Huyền Huyễn, Truyện Hay Tác giả: Vũ Phong Giọng đọc: Đình Huy, Hà Thu Số tập: 254 end Cập nhật: 08/06/2024 Số chương: 1 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 2 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 3 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 4 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 5 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 6 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 7 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 8 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 9 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 10 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 11 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 12 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 13 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 14 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 15 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 16 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 17 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 18 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 19 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 20 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 21 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 22 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 23 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 24 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 25 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 26 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 27 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 28 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 29 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 30 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 31 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 32 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 33 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 34 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 35 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 36 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 37 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 38 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 39 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 40 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 41 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 42 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 43 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 44 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 45 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 46 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 47 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 48 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 49 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 50 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 51 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 52 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 53 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 54 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 55 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 56 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 57 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 58 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 59 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 60 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 61 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 62 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 63 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 64 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 65 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 66 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 67 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 68 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 69 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 70 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 71 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 72 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 73 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 74 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 75 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 76 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 77 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 78 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 79 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 80 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 81 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 82 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 83 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 84 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 85 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 86 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 87 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 88 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 89 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 90 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 91 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 92 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 93 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 94 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 95 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 96 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 97 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 98 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 99 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 100 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 101 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 102 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 103 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 104 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 105 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 106 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 107 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 108 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 109 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 110 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 111 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 112 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 113 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 114 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 115 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 116 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 117 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 118 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 119 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 120 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 121 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 122 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 123 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 124 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 125 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 126 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 127 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 128 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 129 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 130 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 131 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 132 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 133 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 134 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 135 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 136 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 137 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 138 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 139 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 140 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 141 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 142 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 143 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 144 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 145 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 146 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 147 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 148 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 149 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 150 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 151 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 152 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 153 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 154 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 155 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 156 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 157 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 158 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 159 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 160 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 161 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 162 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 163 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 164 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 165 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 166 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 167 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 168 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 169 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 170 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 171 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 172 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 173 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 174 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 175 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 176 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 177 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 178 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 179 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 180 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 181 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 182 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 183 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 184 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 185 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 186 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 187 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 188 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 189 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 190 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 191 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 192 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 193 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 194 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 195 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 196 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 197 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 198 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 199 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 200 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 201 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 202 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 203 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 204 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 205 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 206 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 207 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 208 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 209 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 210 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 211 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 212 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 213 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 214 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 215 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 216 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 217 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 218 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 219 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 220 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 221 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 222 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 223 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 224 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 225 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 226 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 227 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 228 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 229 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 230 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 231 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 232 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 233 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 234 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 235 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 236 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 237 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 238 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 239 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 240 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 241 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 242 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 243 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 244 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 245 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 246 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 247 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 248 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 249 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 250 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 251 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 252 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 253 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 254 [Dịch] Thần Đế - SE Audio Truyện Online

DANH SÁCH CHƯƠNG

625 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Bình luận gần đây

https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
haizz lục thiếu du a... !
https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
lưu tủ truyện :)
https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
hay hay
https://audiosite.net
Chuong Trần 1 tháng trước
Cám ơn tác giả và Mc Truyện thật là hay
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Chào bạn...Mình kiểm tra các đường link vẫn nghe bình thường bạn nhé ^^!Bạn vui lòng bớt chút thời gian 3s đăng ký để nghe cùng các hội viện khác nhé, ngay cả khi bạn đang nghe mất mạng vẫn có thể nghe hết tập nhé...!Đa Tạ ^^!
https://audiosite.net
Lâm Huy 2 tháng trước
Sao truyện này không nghe đc vậy
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Đã fix lại audio nhé bạn :)Cảm ơn bạn thông báo ...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Cập nhật tập mới nhất rùi nhé bạn :)
https://audiosite.net
Mr.Tuân 2 tháng trước
Ra tiếp đi ad ơi.
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Nếu có giọng khác thì đổi được bạn nhé...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Đã cập nhập tính năng tua và hẹn giờ nhé bạncảm ơn bạn đã góp ý
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 4 tháng trước
Đã có nhé bạn ...!bạn ấn đổi giọng đọc rùi nghe nhéCảm ơn bạn...!