[Audio] Thần Đế
 1. Home
 2. Truyện Huyền Huyễn
 3. [Audio] Thần Đế
Avatar Of Nguyễn Huy Nguyễn Huy 11 tháng trước

[Audio] Thần Đế

Hân hạnh gửi đến quý vị các bạn bộ Huyền Huyễn truyện khá hót 1 thời có tựa đề Thần Đế audio của tác giả Vũ Phong. Truyện kịch tính, nhiệt huyết, hồng nhan, xấu bụng, giả heo ăn thịt hổ, một cái cũng sẽ không ít…

Giới thiệu: Thiên Man đại lục, võ đạo hưng thịnh. Thiếu niên Tô Dật mang theo vạn yêu nghịch tập quật khởi, thống trị từng cái vạn năm thế gia đại tộc phía trên, cưới bạch phú mỹ, đi đến dị thế đỉnh phong, hướng Thái Cổ Thần Đế chi vị

[Audio] Thần Đế của Tác giả: Vũ Phong mời quý vị các bạn cùng đón nghe truyện audio
Eidt audio – CTV: ĐÌnh Huy
Đạ Tạ

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Huyền Huyễn, Truyện Hay Tác giả: Vũ Phong Giọng đọc: Đình Huy Số tập: 254 end Cập nhật: 27/03/2024 Số chương: 1 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 2 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 3 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 4 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 5 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 6 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 7 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 8 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 9 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 10 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 11 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 12 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 13 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 14 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 15 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 16 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 17 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 18 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 19 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 20 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 21 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 22 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 23 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 24 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 25 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 26 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 27 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 28 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 29 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 30 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 31 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 32 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 33 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 34 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 35 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 36 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 37 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 38 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 39 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 40 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 41 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 42 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 43 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 44 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 45 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 46 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 47 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 48 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 49 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 50 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 51 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 52 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 53 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 54 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 55 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 56 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 57 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 58 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 59 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 60 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 61 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 62 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 63 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 64 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 65 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 66 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 67 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 68 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 69 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 70 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 71 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 72 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 73 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 74 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 75 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 76 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 77 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 78 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 79 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 80 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 81 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 82 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 83 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 84 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 85 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 86 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 87 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 88 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 89 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 90 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 91 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 92 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 93 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 94 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 95 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 96 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 97 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 98 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 99 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 100 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 101 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 102 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 103 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 104 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 105 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 106 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 107 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 108 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 109 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 110 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 111 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 112 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 113 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 114 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 115 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 116 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 117 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 118 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 119 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 120 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 121 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 122 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 123 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 124 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 125 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 126 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 127 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 128 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 129 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 130 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 131 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 132 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 133 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 134 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 135 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 136 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 137 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 138 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 139 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 140 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 141 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 142 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 143 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 144 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 145 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 146 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 147 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 148 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 149 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 150 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 151 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 152 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 153 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 154 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 155 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 156 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 157 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 158 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 159 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 160 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 161 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 162 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 163 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 164 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 165 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 166 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 167 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 168 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 169 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 170 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 171 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 172 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 173 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 174 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 175 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 176 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 177 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 178 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 179 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 180 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 181 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 182 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 183 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 184 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 185 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 186 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 187 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 188 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 189 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 190 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 191 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 192 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 193 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 194 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 195 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 196 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 197 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 198 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 199 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 200 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 201 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 202 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 203 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 204 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 205 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 206 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 207 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 208 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 209 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 210 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 211 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 212 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 213 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 214 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 215 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 216 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 217 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 218 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 219 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 220 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 221 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 222 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 223 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 224 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 225 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 226 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 227 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 228 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 229 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 230 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 231 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 232 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 233 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 234 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 235 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 236 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 237 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 238 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 239 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 240 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 241 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 242 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 243 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 244 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 245 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 246 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 247 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 248 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 249 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 250 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 251 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 252 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 253 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online
 • Tập 254 [Audio] Thần Đế - SE Audio Truyện Online

DANH SÁCH CHƯƠNG

498 lượt xem | 0 bình luận
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip→Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo→Yêu cầu truyện / Ưu Tiên♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !