Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố
 1. Home
 2. Truyện Huyền Huyễn
 3. Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố
Avatar Of Mc: Hà Thu MC: Hà Thu 6 tháng trước

Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố

Giới thiệu: Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố là một tựa truyện Võng Du, Huyền Huyễn, Dã Sử, Khác này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé.Ta là Lữ Bố?

 • Tam quốc đệ nhất võ tướng?
 • Vì thay đổi vận mệnh, Lữ Bố bắt đầu rồi hắn đấu tranh; chư hầu thảo đổng, ta cũng là chư hầu; đại thảo nguyên, đó là ta dưỡng trại nuôi ngựa; Điêu Thuyền, ai dám cùng ta đoạt?
 • Mắng ta?
 • Có ngươi cầu ta thời điểm; đánh ta?
 • Yêm ba ngàn phi ngựa, thiên hạ nơi nào đi không được.

Truyện Theo Yêu Cầu
Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố của tác giả Lưu Lãng Đích Hầu Qua phần kể chuyện MC: Hà Thu, mời quý vị các bạn cùng đón nghe audio,đọc truyện
Đình Huy – CTV cập nhật
Đa tạ – bạn muốn đọc truyện vui Bình luận ở dưới để được ƯU Tiên nhé

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Đang ra Thể loại: Truyện Huyền Huyễn Tác giả: Lưu Lãng Đích Hầu Giọng đọc: Hà Thu Nguồn: Sưu tầm Số tập: 163 Cập nhật: 25/03/2024 Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 2 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 3 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 4 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 5 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 6 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 7 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 8 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 9 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 10 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 11 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 12 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 13 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 14 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 15 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 16 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 17 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 18 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 19 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 20 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 21 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 22 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 23 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 24 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 25 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 26 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 27 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 28 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 29 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 30 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 31 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 32 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 33 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 34 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 35 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 36 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 37 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 38 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 39 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 40 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 41 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 42 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 43 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 44 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 45 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 46 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 47 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 48 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 49 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 50 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 51 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 52 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 53 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 54 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 55 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 56 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 57 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 58 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 59 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 60 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 61 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 62 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 63 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 64 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 65 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 66 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 67 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 68 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 69 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 70 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 71 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 72 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 73 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 74 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 75 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 76 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 77 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 78 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 79 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 80 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 81 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 82 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 83 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 84 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 85 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 86 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 87 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 88 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 89 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 90 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 91 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 92 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 93 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 94 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 95 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 96 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 97 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 98 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 99 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 100 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 101 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 102 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 103 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 104 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 105 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 106 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 107 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 108 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 109 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 110 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 111 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 112 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 113 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 114 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 115 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 116 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 117 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 118 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 119 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 120 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 121 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 122 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 123 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 124 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 125 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 126 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 127 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 128 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 129 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 130 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 131 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 132 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 133 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 134 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 135 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 136 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 137 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 138 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 139 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 140 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 141 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 142 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 143 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 144 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 145 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 146 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 147 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 148 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 149 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 150 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 151 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 152 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 153 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 154 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 155 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 156 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 157 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 158 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 159 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 160 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 161 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 162 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện
 • Tập 163 Trọng Sinh Chi Chiến Thần Lữ Bố - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

67 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Lưu Lãng Đích Hầu
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Bình luận gần đây

https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
haizz lục thiếu du a... !
https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
lưu tủ truyện :)
https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
hay hay
https://audiosite.net
Chuong Trần 1 tháng trước
Cám ơn tác giả và Mc Truyện thật là hay
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Chào bạn...Mình kiểm tra các đường link vẫn nghe bình thường bạn nhé ^^!Bạn vui lòng bớt chút thời gian 3s đăng ký để nghe cùng các hội viện khác nhé, ngay cả khi bạn đang nghe mất mạng vẫn có thể nghe hết tập nhé...!Đa Tạ ^^!
https://audiosite.net
Lâm Huy 2 tháng trước
Sao truyện này không nghe đc vậy
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Đã fix lại audio nhé bạn :)Cảm ơn bạn thông báo ...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Cập nhật tập mới nhất rùi nhé bạn :)
https://audiosite.net
Mr.Tuân 2 tháng trước
Ra tiếp đi ad ơi.
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Nếu có giọng khác thì đổi được bạn nhé...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Đã cập nhập tính năng tua và hẹn giờ nhé bạncảm ơn bạn đã góp ý
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 4 tháng trước
Đã có nhé bạn ...!bạn ấn đổi giọng đọc rùi nghe nhéCảm ơn bạn...!