Canh Tân

2 2
Truyện Kiếm Hiệp
Hãn Thích là tác phẩm thứ ba mà lão Tân tôi viết về Tam Quốc, lúc đầu tôi nghĩ, lần thứ ba viết về Tam Quốc, hẳn là rất dễ. Các sự kiện, nhân vật, địa điểm của thời…
[Dịch] Hãn Thích 92 end

[Dịch] Hãn Thích