Chiến Long Quân Trở Lại
 1. Home
 2. Truyện Ngôn Tình
 3. Chiến Long Quân Trở Lại
Avatar Of Nguyễn Huy Nguyễn Huy 2 tháng trước

Chiến Long Quân Trở Lại

Giới thiệu: Chiến Long Quân Trở Lại – Sáu năm Vũ Hoàng Minh vắng mặt, con gái anh bị người ta tính kế, tính mạng như chỉ mành treo chuông, vợ anh bị ép gả cho kẻ khác. Chiến Long Quân lừng lẫy thiên hạ phải trở về rồi! “Tên cháu là Vũ Minh Trúc, biệt danh của cháu là Dâu Tây, tên của mẹ cháu là Tô Thanh Trúc. Chú có phải là ba của cháu không?” Bùm! Giống như một tiếng sét giữa trời quang giáng xuống đầu Vũ Hoàng Minh. Tô Thanh Trúc? Anh ấy đã không nghe thấy cái tên này trong sáu năm qua.

Đọc và nghe truyện Chiến Long Quân Trở Lại của tác giả Skyhero( Minh ) truyện theo yêu cầu khán giả.
Truyện đã edit dịch lại mời quý vị cùng đón nghe truyện qua giọng đọc: MC Liễu Truyện

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Đang ra Thể loại: Truyện Ngôn Tình, Truyện Đô Thị Tác giả: Skyhero (Minh) Nguồn: Sưu tầm Số Tập: 2 Tập/9 chương

Nghe truyện audio

 • Tập 1Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 2Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 3Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 4Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 5Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 6Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 7Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 8Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 9Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 10Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 11Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 12Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 13Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 14Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 15Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 16Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 17Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 18Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 19Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 20Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 21Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 22Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 23Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 24Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 25Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 26Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 27Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 28Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 29Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 30Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 31Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 32Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 33Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 34Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 35Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 36Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 37Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 38Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 39Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 40Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 41Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 42Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 43Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 44Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 45Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 46Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 47Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 48Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 49Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 50Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 51Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 52Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 53Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 54Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 55Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 56Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 57Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 58Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 59Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 60Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 61Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 62Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 63Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 64Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 65Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 66Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 67Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 68Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 69Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 70Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 71Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 72Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 73Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 74Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 75Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 76Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 77Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 78Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 79Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 80Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 81Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 82Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 83Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 84Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 85Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 86Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 87Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 88Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 89Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 90Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 91Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 92Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 93Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 94Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 95Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 96Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 97Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 98Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 99Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 100Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 101Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 102Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 103Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 104Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 105Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 106Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 107Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 108Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 109Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 110Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 111Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 112Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 113Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 114Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 115Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 116Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 117Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 118Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 119Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 120Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 121Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 122Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 123Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 124Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 125Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 126Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 127Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 128Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 129Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 130Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 131Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 132Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 133Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 134Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 135Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 136Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 137Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 138Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 139Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 140Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 141Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 142Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 143Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 144Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 145Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 146Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 147Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 148Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 149Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 150Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 151Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 152Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 153Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 154Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 155Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 156Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 157Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 158Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 159Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 160Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 161Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 162Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 163Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 164Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 165Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 166Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 167Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 168Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 169Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 170Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 171Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 172Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 173Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 174Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 175Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 176Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 177Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 178Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 179Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 180Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 181Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 182Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 183Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 184Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 185Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 186Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 187Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 188Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 189Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 190Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 191Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 192Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 193Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 194Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 195Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 196Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 197Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 198Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 199Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 200Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 201Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 202Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 203Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 204Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 205Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 206Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 207Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 208Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 209Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 210Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 211Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 212Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 213Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 214Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 215Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 216Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 217Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 218Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 219Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 220Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 221Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 222Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 223Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 224Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 225Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 226Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 227Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 228Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 229Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 230Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 231Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 232Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 233Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 234Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 235Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 236Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 237Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 238Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 239Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 240Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 241Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 242Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 243Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 244Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 245Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 246Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 247Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 248Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 249Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 250Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 251Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 252Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 253Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 254Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 255Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 256Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 257Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 258Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 259Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 260Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 261Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 262Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 263Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 264Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 265Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 266Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 267Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 268Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 269Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 270Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 271Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 272Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 273Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 274Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 275Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 276Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 277Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 278Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 279Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 280Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 281Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 282Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 283Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 284Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 285Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 286Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 287Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 288Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 289Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 290Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 291Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 292Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 293Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 294Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 295Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 296Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 297Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 298Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 299Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 300Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 301Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 302Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 303Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 304Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 305Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 306Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 307Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 308Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 309Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 310Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 311Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 312Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 313Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 314Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 315Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 316Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 317Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 318Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 319Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 320Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 321Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 322Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 323Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 324Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 325Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 326Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 327Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 328Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 329Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 330Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 331Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 332Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 333Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 334Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 335Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 336Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 337Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 338Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 339Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 340Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 341Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 342Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 343Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 344Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 345Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 346Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 347Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 348Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 349Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 350Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 351Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 352Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 353Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 354Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 355Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 356Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 357Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 358Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 359Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll

MỚI CẬP NHẬT

DANH SÁCH Tập

9 lượt xem | 0 bình luận
Đề xuất cho bạn
[Dịch] Quan Bảng

[Dịch] Quan Bảng

2 tháng trước
[Dịch] Quan Thần

[Dịch] Quan Thần

2 tháng trước
[Dịch] Y Tiên Thiểu

[Dịch] Y Tiên Thiểu

2 tháng trước
[Dịch] Bố Y Quan Đạo

[Dịch] Bố Y Quan Đạo

2 tháng trước
Sói Vương Bất Bại

Sói Vương Bất Bại

2 tháng trước

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip →Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo →Yêu cầu truyện / Ưu Tiên ♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !