Chiến Long Quân Trở Lại
 1. Home
 2. Truyện Ngôn Tình
 3. Chiến Long Quân Trở Lại
Avatar Of Nguyễn Huy Nguyễn Huy 10 tháng trước

Chiến Long Quân Trở Lại

Giới thiệu: Chiến Long Quân Trở Lại – Sáu năm Vũ Hoàng Minh vắng mặt, con gái anh bị người ta tính kế, tính mạng như chỉ mành treo chuông, vợ anh bị ép gả cho kẻ khác. Chiến Long Quân lừng lẫy thiên hạ phải trở về rồi! “Tên cháu là Vũ Minh Trúc, biệt danh của cháu là Dâu Tây, tên của mẹ cháu là Tô Thanh Trúc. Chú có phải là ba của cháu không?” Bùm! Giống như một tiếng sét giữa trời quang giáng xuống đầu Vũ Hoàng Minh. Tô Thanh Trúc? Anh ấy đã không nghe thấy cái tên này trong sáu năm qua.

Đọc và nghe truyện Chiến Long Quân Trở Lại của tác giả Skyhero( Minh ) truyện theo yêu cầu khán giả.
Truyện đã edit dịch lại mời quý vị cùng đón nghe truyện qua giọng đọc: MC Liễu Truyện

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Đang ra Thể loại: Truyện Ngôn Tình, Mê Đọc Truyện Đêm Khuya, Truyện Đô Thị Tác giả: Skyhero (Minh) Giọng đọc: Liễu Truyện Nguồn: Sưu tầm Số tập: 359 Cập nhật: 27/03/2024 Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 2 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 3 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 4 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 5 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 6 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 7 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 8 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 9 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 10 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 11 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 12 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 13 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 14 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 15 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 16 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 17 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 18 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 19 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 20 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 21 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 22 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 23 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 24 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 25 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 26 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 27 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 28 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 29 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 30 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 31 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 32 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 33 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 34 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 35 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 36 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 37 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 38 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 39 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 40 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 41 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 42 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 43 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 44 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 45 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 46 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 47 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 48 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 49 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 50 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 51 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 52 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 53 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 54 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 55 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 56 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 57 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 58 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 59 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 60 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 61 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 62 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 63 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 64 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 65 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 66 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 67 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 68 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 69 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 70 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 71 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 72 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 73 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 74 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 75 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 76 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 77 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 78 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 79 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 80 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 81 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 82 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 83 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 84 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 85 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 86 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 87 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 88 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 89 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 90 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 91 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 92 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 93 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 94 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 95 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 96 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 97 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 98 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 99 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 100 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 101 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 102 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 103 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 104 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 105 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 106 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 107 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 108 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 109 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 110 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 111 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 112 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 113 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 114 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 115 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 116 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 117 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 118 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 119 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 120 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 121 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 122 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 123 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 124 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 125 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 126 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 127 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 128 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 129 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 130 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 131 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 132 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 133 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 134 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 135 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 136 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 137 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 138 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 139 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 140 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 141 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 142 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 143 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 144 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 145 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 146 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 147 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 148 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 149 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 150 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 151 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 152 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 153 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 154 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 155 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 156 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 157 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 158 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 159 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 160 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 161 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 162 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 163 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 164 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 165 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 166 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 167 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 168 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 169 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 170 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 171 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 172 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 173 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 174 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 175 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 176 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 177 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 178 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 179 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 180 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 181 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 182 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 183 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 184 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 185 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 186 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 187 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 188 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 189 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 190 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 191 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 192 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 193 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 194 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 195 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 196 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 197 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 198 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 199 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 200 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 201 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 202 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 203 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 204 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 205 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 206 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 207 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 208 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 209 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 210 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 211 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 212 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 213 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 214 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 215 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 216 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 217 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 218 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 219 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 220 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 221 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 222 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 223 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 224 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 225 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 226 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 227 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 228 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 229 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 230 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 231 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 232 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 233 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 234 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 235 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 236 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 237 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 238 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 239 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 240 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 241 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 242 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 243 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 244 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 245 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 246 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 247 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 248 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 249 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 250 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 251 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 252 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 253 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 254 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 255 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 256 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 257 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 258 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 259 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 260 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 261 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 262 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 263 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 264 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 265 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 266 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 267 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 268 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 269 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 270 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 271 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 272 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 273 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 274 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 275 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 276 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 277 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 278 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 279 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 280 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 281 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 282 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 283 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 284 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 285 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 286 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 287 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 288 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 289 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 290 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 291 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 292 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 293 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 294 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 295 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 296 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 297 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 298 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 299 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 300 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 301 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 302 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 303 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 304 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 305 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 306 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 307 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 308 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 309 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 310 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 311 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 312 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 313 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 314 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 315 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 316 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 317 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 318 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 319 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 320 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 321 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 322 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 323 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 324 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 325 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 326 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 327 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 328 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 329 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 330 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 331 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 332 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 333 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 334 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 335 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 336 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 337 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 338 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 339 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 340 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 341 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 342 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 343 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 344 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 345 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 346 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 347 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 348 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 349 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 350 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 351 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 352 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 353 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 354 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 355 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 356 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 357 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 358 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll
 • Tập 359 Chiến Long Quân Trở Lại Audio FUll

DANH SÁCH CHƯƠNG

102 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Skyhero (Minh)
Không có truyện khác cùng tác giả
Truyện khác qua giọng đọc: Liễu Truyện
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip→Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo→Yêu cầu truyện / Ưu Tiên♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !