[Audio] Vô Địch Chiến Thần
 1. Home
 2. Truyện Kiếm Hiệp
 3. [Audio] Vô Địch Chiến Thần
Avatar Of Nguyễn Huy Nguyễn Huy 11 tháng trước

[Audio] Vô Địch Chiến Thần

Mời các bạn cùng đón nghe truyện audio Vô Địch Chiến Thần là một trong những tác phẩm của Hải Tiên. câu chuyện xiay quay nhân vật chính Lâm Triệt,Năm năm trước, bị hãm hại mất hết tất cả..hắn vào tù như cơm bữa… ngay sau đây qua mời nghe truyện audio qua giọng đọc: MC Liễu Truyện

CTV: ĐÌnh Huy – Truyện Theo yêu cầu

Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Kiếm Hiệp Tác giả: Hải Tiên Giọng đọc: Liễu Truyện Số tập: 45 end Cập nhật: 27/03/2024
 • Tập 1 [Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 2 [Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 3 [Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 4 [Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 5 [Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 6 [Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 7 [Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 8 [Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 9 [Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 10 [Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 11 [Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 12 [Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 13 [Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 14 [Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 15 [Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 16 [Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 17 [Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 18 [Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 19 [Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 20 [Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 21 [Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 22 [Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 23 [Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 24 [Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 25 [Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 26 [Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 27 [Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 28 [Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 29 [Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 30 [Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 31 [Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 32 [Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 33 [Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 34 [Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 35 [Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 36 [Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 37 [Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 38 [Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 39 [Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 40 [Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 41 [Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 42 [Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 43 [Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 44 [Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 45 [Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu

46 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Hải Tiên
Không có truyện khác cùng tác giả
Truyện khác qua giọng đọc: Liễu Truyện
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip→Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo→Yêu cầu truyện / Ưu Tiên♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !