[Audio] Vô Địch Chiến Thần
 1. Home
 2. Truyện Kiếm Hiệp
 3. [Audio] Vô Địch Chiến Thần
Avatar Of Nguyễn Huy Nguyễn Huy 4 tháng trước

[Audio] Vô Địch Chiến Thần

Mời các bạn cùng đón nghe truyện audio Vô Địch Chiến Thần là một trong những tác phẩm của Hải Tiên. câu chuyện xiay quay nhân vật chính Lâm Triệt,Năm năm trước, bị hãm hại mất hết tất cả..hắn vào tù như cơm bữa… ngay sau đây qua mời nghe truyện audio qua giọng đọc: MC Liễu Truyện

CTV: ĐÌnh Huy – Truyện Theo yêu cầu

Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Kiếm Hiệp Tác giả: Hải Tiên

Nghe truyện audio

 • Tập 1[Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 2[Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 3[Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 4[Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 5[Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 6[Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 7[Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 8[Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 9[Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 10[Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 11[Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 12[Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 13[Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 14[Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 15[Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 16[Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 17[Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 18[Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 19[Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 20[Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 21[Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 22[Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 23[Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 24[Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 25[Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 26[Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 27[Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 28[Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 29[Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 30[Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 31[Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 32[Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 33[Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 34[Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 35[Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 36[Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 37[Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 38[Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 39[Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 40[Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 41[Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 42[Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 43[Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 44[Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
 • Tập 45[Audio] Vô Địch Chiến Thần - Truyện Audio Kiếm Hiệp theo yêu cầu
14 lượt xem | 0 bình luận
Đề xuất cho bạn
Tử Động

Tử Động

2 tháng trước
U Vương Quỷ Điện

U Vương Quỷ Điện

2 tháng trước
Huyết Sử Võ Lâm

Huyết Sử Võ Lâm

2 tháng trước
Khô Lâu Họa

Khô Lâu Họa

2 tháng trước
Vô Ảnh Thần Chiêu

Vô Ảnh Thần Chiêu

2 tháng trước

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip →Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo →Yêu cầu truyện / Ưu Tiên ♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !