[Dịch] Tổ Thần Chí Tôn
 1. Home
 2. Truyện Đao Tu
 3. [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn
Avatar Of Nguyễn Huy Nguyễn Huy 1 tháng trước

[Dịch] Tổ Thần Chí Tôn

Tây Vũ lịch năm 8329, thời thế loạn lạc, mạng người như cỏ rác, phiên vương cát cứ, quần hùng nổi dậy. Hắn tên Diệp Thần từng là thiên tài tu luyện, là anh tài trong anh tài, nhưng ba năm trước vì một sự cố mà từ trên đỉnh cao rơi xuống vực thẳm, bị người người cười chê.

Suốt ba năm hắn không ngừng nổ lực bất kể ngày đêm, cuối cùng trong đầu Diệp Thần một lần nữa hiện ra bóng dáng của thanh phi đao kia, lưỡi đao mỏng như cánh ve của nó đột nhiên phát ra những âm thanh “vù vù” kỳ dị. cũng có cơ hội trở lại con đường của người tu hành, từ đây thiên địa rộng mở, người người khuất phục…

CTV: Đình Huy edit dịch lại
Truyện Tổ Thần Chí Tôn đã hoàn thành nhé các đạo hữu..!
Lưu ý: truyện thuộc motyc cũ không dành cho các bạn mới bắt đọc hay nghe truyện…!
Đa tạ – bạn muốn đọc truyện vui Bình luận ở dưới để được ƯU Tiên nhé

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Đao Tu, Truyện Huyền Huyễn Tác giả: KK Cố Hương Giọng đọc: Liễu Truyện Số tập: 257 End Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 2 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 3 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 4 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 5 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 6 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 7 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 8 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 9 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 10 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 11 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 12 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 13 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 14 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 15 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 16 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 17 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 18 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 19 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 20 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 21 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 22 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 23 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 24 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 25 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 26 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 27 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 28 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 29 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 30 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 31 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 32 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 33 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 34 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 35 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 36 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 37 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 38 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 39 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 40 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 41 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 42 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 43 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 44 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 45 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 46 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 47 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 48 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 49 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 50 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 51 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 52 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 53 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 54 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 55 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 56 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 57 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 58 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 59 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 60 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 61 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 62 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 63 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 64 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 65 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 66 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 67 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 68 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 69 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 70 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 71 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 72 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 73 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 74 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 75 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 76 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 77 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 78 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 79 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 80 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 81 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 82 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 83 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 84 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 85 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 86 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 87 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 88 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 89 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 90 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 91 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 92 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 93 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 94 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 95 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 96 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 97 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 98 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 99 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 100 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 101 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 102 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 103 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 104 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 105 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 106 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 107 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 108 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 109 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 110 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 111 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 112 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 113 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 114 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 115 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 116 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 117 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 118 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 119 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 120 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 121 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 122 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 123 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 124 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 125 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 126 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 127 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 128 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 129 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 130 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 131 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 132 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 133 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 134 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 135 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 136 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 137 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 138 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 139 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 140 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 141 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 142 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 143 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 144 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 145 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 146 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 147 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 148 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 149 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 150 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 151 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 152 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 153 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 154 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 155 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 156 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 157 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 158 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 159 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 160 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 161 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 162 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 163 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 164 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 165 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 166 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 167 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 168 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 169 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 170 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 171 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 172 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 173 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 174 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 175 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 176 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 177 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 178 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 179 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 180 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 181 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 182 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 183 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 184 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 185 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 186 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 187 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 188 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 189 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 190 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 191 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 192 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 193 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 194 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 195 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 196 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 197 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 198 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 199 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 200 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 201 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 202 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 203 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 204 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 205 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 206 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 207 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 208 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 209 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 210 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 211 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 212 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 213 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 214 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 215 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 216 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 217 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 218 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 219 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 220 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 221 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 222 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 223 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 224 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 225 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 226 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 227 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 228 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 229 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 230 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 231 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 232 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 233 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 234 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 235 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 236 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 237 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 238 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 239 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 240 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 241 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 242 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 243 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 244 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 245 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 246 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 247 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 248 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 249 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 250 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 251 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 252 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 253 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 254 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 255 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 256 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 257 [Dịch] Tổ Thần Chí Tôn - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

82 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: KK Cố Hương
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Bình luận gần đây

https://audiosite.net
Tất cả bộ truyện các thành viên yêu cầu sắp hoàn tất...hiện tại trống lịch nhé :). Các bạn có gửi yêu cầu bộ truyện nào? trực tiếp tại mục bình luận để tụn mình xếp lịch trong thời gian tới.Xin Chân thành cảm ơn...^.^
https://audiosite.net
Cập nhật chương 1800 đến 2527 audio nhé chư vị đạo hữu...!^^!
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
haizz lục thiếu du a... !
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
lưu tủ truyện :)
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
hay hay
https://audiosite.net
Chuong Trần 2 tháng trước
Cám ơn tác giả và Mc Truyện thật là hay
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Chào bạn...Mình kiểm tra các đường link vẫn nghe bình thường bạn nhé ^^!Bạn vui lòng bớt chút thời gian 3s đăng ký để nghe cùng các hội viện khác nhé, ngay cả khi bạn đang nghe mất mạng vẫn có thể nghe hết tập nhé...!Đa Tạ ^^!
https://audiosite.net
Lâm Huy 2 tháng trước
Sao truyện này không nghe đc vậy
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Đã fix lại audio nhé bạn :)Cảm ơn bạn thông báo ...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Cập nhật tập mới nhất rùi nhé bạn :)
https://audiosite.net
Mr.Tuân 3 tháng trước
Ra tiếp đi ad ơi.
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Nếu có giọng khác thì đổi được bạn nhé...!