Vạn Võ Thiên Tôn
 1. Home
 2. Truyện Huyền Huyễn
 3. Vạn Võ Thiên Tôn
Avatar Of Nguyễn Huy Nguyễn Huy 1 tháng trước

Vạn Võ Thiên Tôn

Ta từ hư không mà tới, nhấc tay phải trời sập, lật tay hủy Hoàng tuyền. Ta là ma, là thần, là tiên, là người. Ta là Tiêu Thần, là vạn vật, cũng là chúa tể! Truyện Vạn Võ Thiên Tôn kể về Tiêu Thần xuyên đến dị giới tức tỉnh thu hoạch được truyền thế chi bảo, Võ Thần chỉ dạy…!

Nhất đại học cặn bã, như vậy nghịch tập trở thành khoáng thế học thần.
Từ đây, chân đạp Tiên Đế, quyền đả Ma Tôn, Thái Cổ thần minh cung cấp ta đem ra sử dụng, Hồng Hoang cự thú canh cổng cho ta.

Cảnh giới:

1. Khí võ cảnh,
2. Linh võ cảnh,
3. Địa võ cảnh,
4. Thiên võ cảnh,
5. Thần võ cảnh,
6. Linh tiên cảnh,
7. Chân tiên cảnh,
8. Địa tiên cảnh,
9. Thiên tiên cảnh,
10. Thần luân cảnh,
11. Thần Khải cảnh,
12. Thần uy cảnh,
13. Thánh nhân cảnh,
14. Thiên đạo cảnh.

Truyện Vạn Võ Thiên Tôn ( Thần Võ Thiên Tôn ) đã được edit dịch lại bởi đình huy ( CTV – Audio ) nhé các đạo hữu
Truyện edit dịch vs audio hoàn tất nhé các đạo hữu..!
Đa tạ – bạn muốn đọc truyện vui Bình luận ở dưới để được ƯU Tiên nhé

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Huyền Huyễn Tác giả: Vạn Kiếm Linh Giọng đọc: Hà Thu Số tập: 95 End Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 2 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 3 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 4 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 5 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 6 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 7 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 8 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 9 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 10 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 11 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 12 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 13 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 14 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 15 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 16 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 17 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 18 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 19 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 20 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 21 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 22 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 23 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 24 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 25 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 26 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 27 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 28 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 29 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 30 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 31 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 32 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 33 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 34 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 35 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 36 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 37 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 38 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 39 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 40 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 41 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 42 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 43 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 44 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 45 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 46 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 47 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 48 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 49 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 50 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 51 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 52 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 53 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 54 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 55 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 56 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 57 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 58 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 59 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 60 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 61 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 62 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 63 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 64 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 65 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 66 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 67 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 68 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 69 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 70 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 71 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 72 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 73 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 74 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 75 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 76 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 77 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 78 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 79 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 80 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 81 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 82 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 83 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 84 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 85 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 86 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 87 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 88 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 89 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 90 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 91 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 92 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 93 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 94 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 95 Vạn Võ Thiên Tôn - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

83 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Vạn Kiếm Linh
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Bình luận gần đây

https://audiosite.net
Tất cả bộ truyện các thành viên yêu cầu sắp hoàn tất...hiện tại trống lịch nhé :). Các bạn có gửi yêu cầu bộ truyện nào? trực tiếp tại mục bình luận để tụn mình xếp lịch trong thời gian tới.Xin Chân thành cảm ơn...^.^
https://audiosite.net
Cập nhật chương 1800 đến 2527 audio nhé chư vị đạo hữu...!^^!
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
haizz lục thiếu du a... !
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
lưu tủ truyện :)
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
hay hay
https://audiosite.net
Chuong Trần 2 tháng trước
Cám ơn tác giả và Mc Truyện thật là hay
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Chào bạn...Mình kiểm tra các đường link vẫn nghe bình thường bạn nhé ^^!Bạn vui lòng bớt chút thời gian 3s đăng ký để nghe cùng các hội viện khác nhé, ngay cả khi bạn đang nghe mất mạng vẫn có thể nghe hết tập nhé...!Đa Tạ ^^!
https://audiosite.net
Lâm Huy 2 tháng trước
Sao truyện này không nghe đc vậy
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Đã fix lại audio nhé bạn :)Cảm ơn bạn thông báo ...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Cập nhật tập mới nhất rùi nhé bạn :)
https://audiosite.net
Mr.Tuân 3 tháng trước
Ra tiếp đi ad ơi.
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Nếu có giọng khác thì đổi được bạn nhé...!