[Dịch] Y Tiên Thiểu
 1. Home
 2. Truyện Đô Thị
 3. [Dịch] Y Tiên Thiểu
Avatar Of Mc: Hà Thu MC: Hà Thu 10 tháng trước

[Dịch] Y Tiên Thiểu

Giới thiệu: Hắn là sinh viên ngành thảo dược, nhận được truyền thừa bí quyết tiên thuật cổ đại. Thần Nông tiên thảo, vì vậy trong thời đại thuốc tây hoành hành, ngành dược thảo trược dốc ko phanh mà hắn có thể quét ngang thị trường dược phẩm, trở thành huyền thoại Dược Trung Chi Vương…

Đôi với ông trùm đất đai: ta bị gãy chân muốn một đôi chân mới! Không sao, chỉ cần cống hiến nửa tài sản là được hê hê.!!
Đối với mỹ nử đỉnh cấp: ta muốn thanh xuân vĩnh trú, không sao chỉ cần làm vợ của ta là được.!!

Đọc và nghe truyện Y Tiên Thiểu của tác giả Vô Trục truyện hay theo yêu cầu.
Truyện đã edit dịch lại mời quý vị cùng đón nghe truyện qua giọng đọc: Mc: Hà Thu ( CTV – AudioSite.net)
Mong được sự ủng hộ của các bạn !!!

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Đô Thị, Đan Đạo Tác giả: Vô Trục Giọng đọc: Hà Thu Số tập: 182 end Cập nhật: 25/03/2024 Số chương: 1 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 2 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 3 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 4 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 5 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 6 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 7 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 8 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 9 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 10 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 11 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 12 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 13 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 14 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 15 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 16 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 17 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 18 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 19 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 20 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 21 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 22 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 23 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 24 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 25 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 26 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 27 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 28 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 29 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 30 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 31 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 32 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 33 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 34 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 35 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 36 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 37 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 38 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 39 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 40 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 41 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 42 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 43 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 44 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 45 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 46 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 47 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 48 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 49 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 50 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 51 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 52 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 53 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 54 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 55 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 56 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 57 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 58 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 59 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 60 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 61 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 62 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 63 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 64 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 65 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 66 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 67 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 68 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 69 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 70 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 71 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 72 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 73 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 74 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 75 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 76 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 77 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 78 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 79 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 80 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 81 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 82 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 83 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 84 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 85 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 86 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 87 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 88 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 89 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 90 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 91 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 92 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 93 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 94 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 95 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 96 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 97 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 98 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 99 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 100 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 101 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 102 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 103 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 104 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 105 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 106 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 107 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 108 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 109 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 110 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 111 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 112 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 113 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 114 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 115 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 116 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 117 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 118 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 119 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 120 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 121 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 122 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 123 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 124 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 125 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 126 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 127 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 128 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 129 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 130 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 131 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 132 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 133 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 134 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 135 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 136 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 137 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 138 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 139 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 140 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 141 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 142 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 143 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 144 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 145 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 146 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 147 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 148 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 149 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 150 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 151 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 152 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 153 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 154 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 155 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 156 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 157 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 158 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 159 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 160 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 161 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 162 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 163 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 164 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 165 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 166 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 167 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 168 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 169 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 170 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 171 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 172 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 173 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 174 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 175 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 176 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 177 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 178 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 179 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 180 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 181 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll
 • Tập 182 [Dịch] Y Tiên Thiểu Audio FUll

DANH SÁCH CHƯƠNG

224 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Vô Trục
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip→Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo→Yêu cầu truyện / Ưu Tiên♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !