[Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ
 1. Home
 2. Truyện Tiên Hiệp
 3. [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ
Avatar Of Mc: Hà Thu MC: Hà Thu 5 tháng trước

[Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ

Giới thiệu truyện Tiên Linh Đồ Phổ Vạn năm trước tai họa từ trên trời rơi xuống, Thương Minh giới và các giới khác ngăn cách với nhau, đại đạo thông thiên lúc đó bị cắt đứt. Vạn năm trôi qua, cuối cùng Thiên Cơ thứ mười ba cũng mở miệng xác nhận: con đường thông thiên sẽ được mở ra, thậm chí còn vĩ đại hơn trước!

Hãy nhìn ta, nắm trong tay tiên linh đồ phổ, khai thông con đường tiên hiệp này.

Đọc và nghe truyện ⁠Tiên Linh Đồ Phổ⁠ của tác giả Vân Cập truyện hay theo yêu cầu.
Truyện đã edit dịch lại mời quý vị cùng đón nghe truyện qua giọng đọc: Mc: Hà Thu ( CTV – AudioSite.net)

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Tiên Hiệp Tác giả: Vân Cập Giọng đọc: Hà Thu Số tập: 121 end Cập nhật: 25/03/2024 Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 2 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 3 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 4 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 5 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 6 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 7 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 8 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 9 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 10 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 11 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 12 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 13 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 14 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 15 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 16 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 17 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 18 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 19 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 20 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 21 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 22 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 23 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 24 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 25 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 26 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 27 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 28 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 29 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 30 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 31 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 32 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 33 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 34 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 35 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 36 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 37 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 38 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 39 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 40 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 41 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 42 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 43 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 44 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 45 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 46 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 47 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 48 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 49 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 50 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 51 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 52 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 53 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 54 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 55 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 56 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 57 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 58 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 59 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 60 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 61 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 62 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 63 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 64 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 65 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 66 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 67 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 68 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 69 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 70 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 71 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 72 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 73 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 74 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 75 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 76 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 77 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 78 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 79 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 80 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 81 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 82 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 83 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 84 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 85 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 86 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 87 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 88 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 89 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 90 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 91 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 92 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 93 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 94 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 95 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 96 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 97 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 98 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 99 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 100 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 101 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 102 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 103 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 104 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 105 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 106 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 107 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 108 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 109 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 110 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 111 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 112 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 113 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 114 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 115 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 116 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 117 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 118 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 119 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện
 • Tập 120 [Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

71 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Vân Cập
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip→Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo→Yêu cầu truyện / Ưu Tiên♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !