[Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên
 1. Home
 2. Truyện Tiên Hiệp
 3. [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên
Avatar Of Mc: Trần Vân MC: Trần Vân 1 năm trước

[Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên

Review: Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên ( phàm nhân tu tiên 2 )

Giới Thiệu: Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên:  Hàn Lập quát tháo tiên giới cố sự, một phàm nhân tiểu tử tu tiên bất diệt truyền thuyết.

Phàm nhân tu tiên, phong vân tái khởi
Xuyên qua không gian và thời gian, luân hồi nghịch chuyển
Kim Tiên Thái Ất, Đại La Đạo Tổ
Tam thiên đại đạo, pháp tắc chí tôn.

Nội Dung: Hàn Lập: Quyển sách nhân vật chính, dựa vào không ngừng cố gắng cùng chú ý cẩn thận tính cách tu luyện thành tiên, phi thăng chí tiên giới Bắc Hàn Tiên Vực.

 • Tại tiên giới tao ngộ một cường giả không địch lại chạy trốn, về sau lần nữa tao ngộ phương bàn bọn người phục kích, Nguyên Anh bị phong, ký ức thiếu thốn rơi xuống khỏi giới linh hoàn giới.
 • Thông qua tu thành Huyền Tiên lần nữa lén qua phi thăng tiên giới. Vì phá giải Nguyên Anh phong ấn, tìm về mất đi bảo vật gia nhập Chúc Long đạo, thông qua chân ngôn hóa vòng trải qua, thời gian đạo đan thành công lĩnh hội Tam Đại Chí Tôn pháp tắc một trong thời gian pháp tắc.
 • Trải qua nhiều mặt gặp trắc trở, cuối cùng tại cùng thời gian Đạo Tổ Cổ Hoặc Kim đại quyết chiến thời gian chiến tranh tiến giai Đạo Tổ cảnh. Sau đại chiến vì tránh né thiên đạo ăn mòn, lấy Chưởng Thiên Bình thu nạp Đạo Tổ bản nguyên, rơi xuống cảnh giới Đại La đỉnh phong.

Tiên giới địa đồ

 • Hắc Phong hải vực: Bắc Hàn Tiên Vực nơi hẻo lánh, Hắc Phong hải vực chung quanh bị to lớn nghèo túng Hắc Phong ngăn cản. Có minh lạnh Tiên Phủ bí cảnh.
 • Hoang Lan đại lục: Tới gần Hắc Phong hải vực một chỗ đại lục, tới gần lôi bạo hải dương.
 • Thượng A đại lục: Bắc Hàn Tiên Vực phương nam. Phía trên thế lực có Điểm Thương sơn mạch thương lưu cung.
 • Tiểu Thiên U Cảnh: Bắc Hàn Tiên Vực phương bắc. Phía trên thế lực có nằm lăng tông.
 • Cổ Vân đại lục: Bắc Hàn Tiên Vực phương đông. Phía trên thế lực có chuông vang dãy núi Chúc Long đạo.
 • Minh Hàn đại lục: Phía trên thế lực có bắc hàn Tiên cung.
 • Lâm Hoang đại lục, Man Hoang đại lục: Bắc hàn phía Tây Nam. Vì một khối đại lục, ở giữa bị cát vàng chặt đứt, tiếp giáp Man Hoang giới vực.
 • Tứ Minh Tiên Khu: Hắc Sơn Tiên Vực, Đất đen Tiên Vực, Nằm trạch Tiên Vực, nguyên cạnh Tiên Vực
  Tiểu Kim Nguyên Tiên Vực
  Đại Kim Nguyên Tiên Vực bởi vì một lần nào đó đại kiếp chia ra đến Tiên Vực, Hàn Lập thần hồn xuyên qua đến Lý Nguyên cứu chỗ Tiên Vực, Lý Nguyên cứu đến từ mộc gai đại lục Mộc Lan dãy núi, cổ tịch ghi chép Kim Diễm dãy núi phụ cận từng xuất hiện trưởng thành Phệ Kim tiên.
  Trung Thổ Tiên Vực
 • Tiên giới 36 Đại tiên vực bên trong lớn nhất Tiên Vực, Thiên Đình tổng bộ sở tại địa. Chân Tiên giới chi hạch tâm, vực nội tổng cộng có Cửu Châu tứ hải, mỗi một châu là một khối cương vực vô biên đại lục, lẫn nhau ở giữa bị bốn mảnh mênh mông hải dương ngăn trở, Cửu Châu tứ hải trung tâm Thiên Cung đại lục chính là Thiên Đình chính thống chỗ, còn lại còn có Đông Thắng đại lục, Tây Hạ đại lục, Nam Chiêm đại lục cùng Bắc Câu đại lục, phân biệt ở vào Đông Nam Tây Bắc tứ hải ở trong.
  Cái khác Tiên Vực
 • Đại Kim Nguyên Tiên Vực: Chân Tiên giới 36 Đại tiên vực một trong, Cửu Nguyên Quan, trăm tạo núi, nhật nguyệt minh, lớn Kim Nguyên Tiên cung sở tại địa.
  Khai Nguyên Tiên Vực, Tuần Nguyên Tiên vực, Mậu Thổ Tiên Vực, Minh Hải Tiên Vực, Thiên Tinh Tiên Vực, Thiên Thương Tiên Vực, thanh mãng Tiên Vực, sở dư Tiên Vực, Càn Nguyên Tiên Vực, bắc ban ngày Tiên Vực, thiên hỏa Tiên Vực, lưu Lan tiên vực, biển cả Tiên Vực, Phi Dực Tiên Vực, hạc cương Tiên Vực, nước biếc Tiên Vực, Huyền Thiên Tiên Vực chờ.
  Man Hoang giới vực
 • Tiên giới vô biên vô tận khu vực, linh khí, tu tiên tài nguyên phong phú Khu Nguyên Thủy vực, sinh hoạt các loại rất Hoang Cổ tộc, chân linh, Tiên Vực thì là ở trong đó mở ra đến.
  Thập Hoạn sơn mạch: Cùng Ma vực nam bộ liền nhau Man Hoang khu vực.
  Bát Hoang Sơn: Man Hoang khu vực Thánh Điện chỗ.
  Ma vực
 • Trong tiên giới độc lập chỗ, ma tộc cùng ma tu tu sĩ phi thăng địa vực, Thánh Thành vì đêm dương thành.
  Chia làm Nam Hoang vực, lâm Thánh Vực ( Nam bộ ), núi trạch vực, chìm đồi vực, bỏ cảnh vực ( Trung tây bộ ), Hoàng Lương vực, mười mộng vực, Mặc Hải vực chờ.
  Tích Lân Không Cảnh: Hắc thủy vực một chỗ ngăn cách linh khí, lưu vong tội phạm bí cảnh.
  Hôi giới địa đồ
 • Hôi giới: Tất cả linh tài, Linh thú, thổ địa chờ đều là màu xám một giới, lấy sát khí làm chủ, ba cái mặt trời sáu mặt trăng vô biên vô hạn giao diện, cùng Man Hoang giới vực đồng dạng lấy tộc đàn làm cơ sở từ lãnh chúa Vực Chủ thống trị; Có tam đại thế lực phân chia, cùng Chân Tiên giới là địch đối quan hệ.
 • Cửu U Vực: Bảo thủ hung tàn bản thổ một phái thế lực đại địa vực, cảnh nội có các tộc phong cấm thánh địa tẩy sát ao, trung tâm là Tu La thành.
 • Hắc Thằng Vực: Trung lập duy trì hiện trạng một phái thế lực đại địa vực.
 • Luân Hồi Vực: Cấp tiến một phái Tam Thi tiên thống lĩnh đại địa vực, chủ trương xâm lấn tiên giới, luân hồi Vực Chủ tức là Luân Hồi Điện chủ.
 • Thiếu Hạo Vực: Địa vị cực cao hư hợp tộc thống lĩnh địa vực, phụ thuộc luân hồi vực.
 • Hắc Xỉ Vực: Hôi Giới ba Miêu tộc thống lĩnh nhỏ địa vực, Tây Bắc bộ là tam miêu lĩnh tháng sáu thảo nguyên, trung tâm là đen răng thành.
 • Ni Thứ Đà Vực: Từ thanh Viên tộc thống lĩnh nhỏ địa vực, phụ thuộc Cửu U vực.
 • Pháp Tắc: Ba ngàn đại đạo, mỗi một loại pháp tắc liền đại biểu một loại đại đạo, mỗi một loại đại đạo đều cuối cùng nhưng đạt đến Đạo Tổ cảnh. Trong đó, Thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, luân hồi pháp tắc Vì chí tôn pháp tắc, cái này tam đại pháp tắc là vạn pháp chi nguyên, cái khác ba ngàn đại đạo pháp đều là từ đó phân hoá sinh ra mà ra. Hiện đã biết pháp tắc có
 • Ngũ Hành bản nguyên pháp tắc, Kim Chi Pháp Tắc, mộc chi pháp tắc, thủy chi pháp tắc, Hỏa Chi Pháp Tắc, Thổ Chi Pháp Tắc, băng chi pháp tắc, hải chi pháp tắc, sương mù chi pháp tắc, triều tịch pháp tắc, huyết chi pháp tắc, Phong Chi Pháp Tắc, Lôi Chi Pháp Tắc, nhanh chi pháp tắc, khí chi pháp tắc, giam cầm pháp tắc, Hủy Diệt Pháp Tắc, ăn mòn pháp tắc, sát khí pháp tắc, thôn phệ pháp tắc, ngũ âm pháp tắc, kịch độc pháp tắc, ma vụ pháp tắc, xương khô pháp tắc, khôi lỗi pháp tắc, huyễn chi pháp tắc, linh hồn pháp tắc, âm dương pháp tắc, tâm ma pháp tắc, tiên đoán pháp tắc, dây leo quỷ pháp tắc, nguyền rủa pháp tắc, sát lôi pháp tắc, quỷ mị pháp tắc, huyễn hư pháp tắc, thôi miên pháp tắc.

Truyện Theo Yêu Cầu
Thỉnh chư vị đọc và nghe audio bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên 2 Audio trên website: audiosite.net
Ngoài ra các bạn xem Truyện Tiên Hiệp hay khác
Đình Huy – CTV
Đa tạ

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Tiên Hiệp, Main Thuần Tu Tác giả: Vong Ngữ Giọng đọc: Trần Vân Nguồn: [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện Số tập: 291 end Cập nhật: 25/03/2024 Số chương: 3 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 2 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 3 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 4 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 5 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 6 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 7 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 8 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 9 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 10 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 11 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 12 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 13 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 14 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 15 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 16 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 17 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 18 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 19 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 20 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 21 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 22 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 23 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 24 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 25 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 26 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 27 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 28 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 29 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 30 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 31 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 32 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 33 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 34 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 35 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 36 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 37 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 38 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 39 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 40 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 41 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 42 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 43 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 44 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 45 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 46 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 47 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 48 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 49 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 50 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 51 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 52 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 53 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 54 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 55 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 56 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 57 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 58 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 59 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 60 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 61 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 62 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 63 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 64 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 65 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 66 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 67 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 68 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 69 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 70 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 71 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 72 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 73 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 74 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 75 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 76 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 77 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 78 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 79 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 80 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 81 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 82 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 83 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 84 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 85 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 86 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 87 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 88 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 89 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 90 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 91 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 92 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 93 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 94 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 95 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 96 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 97 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 98 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 99 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 100 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 101 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 102 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 103 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 104 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 105 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 106 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 107 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 108 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 109 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 110 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 111 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 112 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 113 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 114 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 115 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 116 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 117 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 118 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 119 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 120 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 121 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 122 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 123 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 124 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 125 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 126 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 127 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 128 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 129 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 130 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 131 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 132 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 133 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 134 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 135 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 136 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 137 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 138 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 139 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 140 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 141 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 142 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 143 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 144 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 145 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 146 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 147 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 148 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 149 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 150 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 151 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 152 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 153 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 154 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 155 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 156 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 157 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 158 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 159 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 160 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 161 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 162 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 163 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 164 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 165 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 166 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 167 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 168 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 169 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 170 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 171 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 172 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 173 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 174 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 175 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 176 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 177 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 178 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 179 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 180 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 181 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 182 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 183 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 184 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 185 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 186 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 187 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 188 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 189 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 190 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 191 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 192 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 193 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 194 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 195 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 196 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 197 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 198 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 199 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 200 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 201 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 202 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 203 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 204 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 205 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 206 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 207 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 208 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 209 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 210 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 211 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 212 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 213 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 214 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 215 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 216 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 217 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 218 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 219 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 220 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 221 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 222 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 223 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 224 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 225 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 226 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 227 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 228 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 229 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 230 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 231 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 232 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 233 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 234 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 235 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 236 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 237 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 238 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 239 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 240 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 241 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 242 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 243 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 244 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 245 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 246 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 247 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 248 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 249 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 250 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 251 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 252 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 253 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 254 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 255 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 256 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 257 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 258 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 259 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 260 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 261 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 262 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 263 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 264 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 265 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 266 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 267 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 268 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 269 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 270 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 271 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 272 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 273 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 274 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 275 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 276 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 277 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 278 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 279 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 280 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 281 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 282 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 283 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 284 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 285 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 286 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 287 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 288 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 289 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 290 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện
 • Tập 291 [Audio] Phàm Nhân Tu Tiên Giới Thiên Chi Thiên - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

41 lượt xem | 1 bình luận
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2
 1. Avatar Of Phan Anh
  Phan Anh

  Xin up bản dịch để đọc...! Ít time để nghe audio lém

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip→Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo→Yêu cầu truyện / Ưu Tiên♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !