[Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân
 1. Home
 2. Truyện Huyền Huyễn
 3. [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân
Avatar Of Nguyễn Huy Nguyễn Huy 1 tháng trước

[Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân

Nhưng mà ở thế giới này có một thứ tên là ‘dị thuật’, có thể nhanh chóng tăng lên thực lực, đạt được sức mạnh siêu cường, chỉ là tu luyện loại ‘dị thuật’ này, sẽ phải trả cái giá cực kỳ đáng sợ, nhẹ thì bỏ mình, nặng thì hóa yêu, làm hại nhân gian. Nhưng điều khiến Hứa Thanh Tiêu kinh ngạc chính là, mình đã thức tỉnh Văn Cung, chỉ cần đọc sách sẽ có thể ngưng tụ mạch văn thiên địa, có thể hoàn mỹ triệt tiêu những tác dụng phụ do dị thuật mang đến.

 • Vào năm Võ Xương tại vị.
 • Đại Ngụy vương triều, nữ đế đăng cơ, nhật nguyệt trên cao.
 • Nhưng mà, nữ đế đăng cơ, thiên hạ đại loạn, triều dã sục sôi, trong khoảng thời gian ngắn yêu ma xuất thế.
 • Để trấn áp yêu ma, nữ đế xây dựng nên Cẩm y thiên vệ, phụ trách trảm yêu trừ ma, tuần tra truy bắt, chỉnh đốn triều cương.
 • Cũng vào thời đại rung chuyển như thế, Hứa Thanh Tiêu xuyên đến đây, trở thành một bộ khoái quận huyện.
 • 【Kim Ô Tôi Thể thuật: Quan tưởng kim ô, thân hóa thái dương, lấy khí chí dương rèn luyện thân thể, ngưng tụ đại nhật thánh thể, mỗi lần tu luyện đều sẽ dẫn dương khí nhập thể, diễn sinh kim ô sát niệm, mất đi lý trí 】
 • 【Thái Âm Ngưng Mạch Thuật: Hoá khí thái âm, cắn nuốt lượng khí linh khí, ngưng tụ giao long linh mạch, pháp lực tăng nhanh, như hồng thủy sông nước, mỗi lần ngưng tụ một giao long linh mạch, sẽ ngưng tụ long sát khí, hóa yêu thành giao】
 • Cứ như thế, mượn dùng thiên địa văn khí, Hứa Thanh Tiêu dựa vào dị thuật, từng bước một vấn đỉnh tối cao.
 • “Ngô chính là Hứa Thanh Tiêu: Đại Ngụy Độc Thư Nhân.”

CTV: Đình Huy edit dịch lại
Truyện Đại Ngụy Độc Thư Nhân còn có tên khác Người Đọc Sách Đại Ngụy
Đa tạ – bạn muốn đọc truyện vui Bình luận ở dưới để được ƯU Tiên nhé

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Huyền Huyễn Tác giả: Thất Nguyệt Vị Thì Giọng đọc: Trần Vân Số tập: 181 End Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 2 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 3 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 4 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 5 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 6 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 7 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 8 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 9 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 10 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 11 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 12 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 13 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 14 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 15 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 16 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 17 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 18 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 19 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 20 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 21 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 22 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 23 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 24 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 25 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 26 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 27 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 28 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 29 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 30 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 31 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 32 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 33 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 34 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 35 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 36 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 37 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 38 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 39 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 40 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 41 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 42 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 43 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 44 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 45 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 46 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 47 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 48 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 49 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 50 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 51 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 52 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 53 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 54 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 55 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 56 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 57 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 58 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 59 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 60 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 61 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 62 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 63 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 64 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 65 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 66 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 67 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 68 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 69 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 70 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 71 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 72 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 73 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 74 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 75 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 76 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 77 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 78 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 79 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 80 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 81 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 82 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 83 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 84 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 85 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 86 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 87 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 88 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 89 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 90 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 91 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 92 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 93 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 94 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 95 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 96 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 97 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 98 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 99 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 100 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 101 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 102 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 103 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 104 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 105 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 106 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 107 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 108 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 109 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 110 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 111 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 112 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 113 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 114 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 115 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 116 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 117 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 118 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 119 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 120 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 121 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 122 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 123 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 124 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 125 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 126 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 127 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 128 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 129 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 130 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 131 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 132 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 133 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 134 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 135 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 136 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 137 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 138 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 139 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 140 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 141 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 142 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 143 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 144 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 145 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 146 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 147 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 148 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 149 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 150 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 151 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 152 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 153 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 154 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 155 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 156 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 157 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 158 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 159 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 160 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 161 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 162 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 163 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 164 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 165 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 166 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 167 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 168 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 169 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 170 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 171 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 172 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 173 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 174 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 175 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 176 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 177 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 178 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 179 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 180 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện
 • Tập 181 [Dịch] Đại Ngụy Độc Thư Nhân - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

26 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Thất Nguyệt Vị Thì
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Bình luận gần đây

https://audiosite.net
Tất cả bộ truyện các thành viên yêu cầu sắp hoàn tất...hiện tại trống lịch nhé :). Các bạn có gửi yêu cầu bộ truyện nào? trực tiếp tại mục bình luận để tụn mình xếp lịch trong thời gian tới.Xin Chân thành cảm ơn...^.^
https://audiosite.net
Cập nhật chương 1800 đến 2527 audio nhé chư vị đạo hữu...!^^!
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
haizz lục thiếu du a... !
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
lưu tủ truyện :)
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
hay hay
https://audiosite.net
Chuong Trần 2 tháng trước
Cám ơn tác giả và Mc Truyện thật là hay
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Chào bạn...Mình kiểm tra các đường link vẫn nghe bình thường bạn nhé ^^!Bạn vui lòng bớt chút thời gian 3s đăng ký để nghe cùng các hội viện khác nhé, ngay cả khi bạn đang nghe mất mạng vẫn có thể nghe hết tập nhé...!Đa Tạ ^^!
https://audiosite.net
Lâm Huy 2 tháng trước
Sao truyện này không nghe đc vậy
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Đã fix lại audio nhé bạn :)Cảm ơn bạn thông báo ...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Cập nhật tập mới nhất rùi nhé bạn :)
https://audiosite.net
Mr.Tuân 3 tháng trước
Ra tiếp đi ad ơi.
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Nếu có giọng khác thì đổi được bạn nhé...!