Lát

5 4
Truyện Huyền Huyễn
Review: Thôn Phệ Tinh Không (dịch) Giới thiệu: Tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị thì không xa lạ với các đạo hữu nữa rồi, tác phẩm nổi tiếng nhất là Tinh Thần Biến phần đầu là bộ truyện…
[Audio] Thôn Phệ Tinh Không dịch 316 end

[Audio] Thôn Phệ Tinh Không dịch

7 108
Main Thuần Tu
Review: Thế Giới Hoàn Mỹ (dịch) Giới thiệu: Các đạo hữu nào đã từng đọc Già Thiên, thì bộ truyện Thế Giới Hoàn Mỹ là một lựa chọn hoàn hảo để tiếp tục “Ở đây mình chỉ muốn nhắc…
[Audio] Thế Giới Hoàn Mỹ dịch 456 end

[Audio] Thế Giới Hoàn Mỹ dịch

11 2
Truyện Tiên Hiệp
[Dịch chuẩn]: Đọc và nghe Audio bộ truyện Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh trên Audio Site…| truyen audio | truyen dich | truyencv Review: Tru Tiên Giới Thiệu: ” Tru Tiên “ là một tác phẩm xuất…
[Audio] Tru Tiên 103 end

[Audio] Tru Tiên

8 294
Truyện Ma Tu
[Dịch chuẩn]: Đọc và nghe Audio bộ truyện Cầu Ma Audio Podcast của tác giả Nhĩ Căn trên Audio Site…| truyen audio | truyen dich | truyen cv Review: Cầu Ma Giới thiệu truyện:Truyện kể về Tô Minh, một…
Cầu Ma Audio Podcast 264 end

Cầu Ma Audio Podcast