Chư Giới Đại Kiếp Chủ
 1. Home
 2. Truyện Huyền Huyễn
 3. Chư Giới Đại Kiếp Chủ
Avatar Of Ctv : Hóng Hớt CTV : Hóng Hớt 4 tuần trước

Chư Giới Đại Kiếp Chủ

Chư Giới Đại Kiếp Chủ truyện kể một gốc Tiên Liên chuyển kỷ nguyên, lệnh Lý Dục chuyển sinh Nhân tộc tướng hầu chi duệ, tu Hắc Thiên hóa Kiếp Chủ, ngang dọc chư thiên, xuyên qua vạn giới, cùng vạn tộc cường giả tranh độ.

Man hoang chư thiên, vạn tộc san sát, Tổ Giới chi tranh kéo dài vô số kỷ nguyên.
Qua lại huy hoàng, vì sao hậu thế cũng không thấy? Đầy trời tiên phật, vì sao hậu thế đều mạt pháp?
Ở trong năm tháng cổ xưa này, bị vùi lấp, cuối cùng rồi sẽ trở về.

Truyện theo yêu cầu

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Đang ra Thể loại: Truyện Huyền Huyễn Tác giả: Ngã Bất Hội Cô Cô Cô Số tập: 169 Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 2 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 3 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 4 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 5 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 6 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 7 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 8 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 9 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 10 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 11 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 12 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 13 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 14 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 15 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 16 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 17 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 18 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 19 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 20 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 21 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 22 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 23 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 24 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 25 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 26 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 27 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 28 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 29 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 30 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 31 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 32 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 33 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 34 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 35 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 36 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 37 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 38 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 39 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 40 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 41 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 42 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 43 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 44 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 45 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 46 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 47 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 48 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 49 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 50 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 51 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 52 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 53 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 54 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 55 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 56 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 57 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 58 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 59 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 60 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 61 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 62 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 63 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 64 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 65 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 66 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 67 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 68 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 69 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 70 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 71 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 72 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 73 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 74 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 75 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 76 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 77 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 78 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 79 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 80 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 81 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 82 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 83 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 84 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 85 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 86 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 87 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 88 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 89 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 90 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 91 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 92 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 93 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 94 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 95 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 96 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 97 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 98 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 99 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 100 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 101 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 102 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 103 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 104 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 105 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 106 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 107 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 108 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 109 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 110 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 111 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 112 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 113 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 114 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 115 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 116 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 117 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 118 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 119 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 120 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 121 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 122 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 123 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 124 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 125 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 126 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 127 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 128 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 129 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 130 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 131 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 132 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 133 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 134 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 135 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 136 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 137 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 138 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 139 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 140 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 141 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 142 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 143 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 144 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 145 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 146 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 147 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 148 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 149 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 150 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 151 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 152 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 153 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 154 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 155 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 156 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 157 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 158 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 159 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 160 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 161 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 162 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 163 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 164 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 165 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 166 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 167 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 168 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện
 • Tập 169 Chư Giới Đại Kiếp Chủ - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

29 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Ngã Bất Hội Cô Cô Cô
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 1
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Bình luận gần đây

https://audiosite.net
Tất cả bộ truyện các thành viên yêu cầu sắp hoàn tất...hiện tại trống lịch nhé :). Các bạn có gửi yêu cầu bộ truyện nào? trực tiếp tại mục bình luận để tụn mình xếp lịch trong thời gian tới.Xin Chân thành cảm ơn...^.^
https://audiosite.net
Cập nhật chương 1800 đến 2527 audio nhé chư vị đạo hữu...!^^!
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
haizz lục thiếu du a... !
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
lưu tủ truyện :)
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
hay hay
https://audiosite.net
Chuong Trần 2 tháng trước
Cám ơn tác giả và Mc Truyện thật là hay
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Chào bạn...Mình kiểm tra các đường link vẫn nghe bình thường bạn nhé ^^!Bạn vui lòng bớt chút thời gian 3s đăng ký để nghe cùng các hội viện khác nhé, ngay cả khi bạn đang nghe mất mạng vẫn có thể nghe hết tập nhé...!Đa Tạ ^^!
https://audiosite.net
Lâm Huy 2 tháng trước
Sao truyện này không nghe đc vậy
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Đã fix lại audio nhé bạn :)Cảm ơn bạn thông báo ...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Cập nhật tập mới nhất rùi nhé bạn :)
https://audiosite.net
Mr.Tuân 3 tháng trước
Ra tiếp đi ad ơi.
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Nếu có giọng khác thì đổi được bạn nhé...!