Vĩnh Hằng Chi Môn
 1. Home
 2. Truyện Tiên Hiệp
 3. Vĩnh Hằng Chi Môn
Avatar Of Nguyễn Huy Nguyễn Huy 1 tháng trước

Vĩnh Hằng Chi Môn

Vĩnh Hằng Chi Môn truyện Main bá đạo, biết suy nghĩ, sát phạt, trưởng thành theo thời gian, có nhiều vợ , nhân vật phụ có nét riêng. Vạn cổ về sau, một tôn tên là Triệu Vân chiến thần, ngưng luyện Thiên Địa Huyền Hoàng, đúc lại Vũ Trụ Hồng Hoang, từ Bích Lạc phàm trần, một đường đánh lên Vĩnh Hằng Tiên Vực, dùng Thần chi danh, quân lâm vạn đạo.

Thần Ma hỗn chiến, vạn giới sụp đổ, chỉ Vĩnh Hằng Tiên Vực trường tồn thế gian.
Trần thế ly khổ, Yêu túy tà loạn, chư Thần Minh vứt bỏ chúng sinh mà bất hủ.

Cảnh giới truyện:

 • Phàm Nhân:
  Ngưng Nguyên > Chân Linh > Huyền Dương > Địa Tàng > Chuẩn Thiên > Thiên Vũ > Chuẩn Tiên
 • phân làm 9 trọng và đỉnh phong mỗi cảnh
 • Tiên Nhân:
  Tiên Nhân / Hồng Trần Tiên > Huyền Tiên > Động Hư > Thái Hư > Đạo Hư / Tiên Vương
 • Thần Giả:
  Bán Thần > Thần Minh > Đế Thần
 • Thiên Đạo
  Hoang Thần ( ngang với Hoang Đế Cảnh bên Tiên Võ Đế Tôn ) > Thái Hoang > Vĩnh Hằng

Truyện Vĩnh Hằng Chi Môn Audio đã được edit dịch lại bởi đình huy ( CTV – Audio ) nhé các đạo hữu
Truyện edit dịch vs audio hoàn tất nhé các đạo hữu..!
Đa tạ – bạn muốn đọc truyện vui Bình luận ở dưới để được ƯU Tiên nhé

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Tiên Hiệp, Truyện Hay Tác giả: Lục Giới Tam Đạo Giọng đọc: Hà Thu Số tập: 196 End Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 2 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 3 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 4 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 5 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 6 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 7 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 8 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 9 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 10 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 11 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 12 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 13 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 14 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 15 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 16 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 17 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 18 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 19 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 20 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 21 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 22 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 23 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 24 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 25 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 26 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 27 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 28 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 29 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 30 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 31 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 32 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 33 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 34 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 35 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 36 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 37 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 38 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 39 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 40 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 41 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 42 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 43 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 44 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 45 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 46 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 47 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 48 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 49 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 50 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 51 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 52 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 53 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 54 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 55 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 56 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 57 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 58 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 59 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 60 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 61 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 62 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 63 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 64 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 65 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 66 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 67 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 68 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 69 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 70 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 71 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 72 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 73 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 74 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 75 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 76 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 77 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 78 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 79 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 80 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 81 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 82 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 83 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 84 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 85 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 86 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 87 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 88 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 89 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 90 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 91 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 92 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 93 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 94 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 95 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 96 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 97 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 98 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 99 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 100 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 101 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 102 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 103 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 104 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 105 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 106 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 107 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 108 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 109 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 110 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 111 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 112 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 113 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 114 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 115 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 116 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 117 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 118 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 119 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 120 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 121 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 122 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 123 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 124 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 125 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 126 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 127 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 128 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 129 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 130 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 131 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 132 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 133 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 134 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 135 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 136 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 137 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 138 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 139 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 140 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 141 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 142 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 143 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 144 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 145 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 146 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 147 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 148 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 149 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 150 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 151 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 152 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 153 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 154 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 155 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 156 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 157 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 158 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 159 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 160 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 161 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 162 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 163 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 164 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 165 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 166 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 167 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 168 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 169 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 170 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 171 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 172 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 173 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 174 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 175 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 176 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 177 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 178 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 179 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 180 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 181 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 182 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 183 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 184 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 185 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 186 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 187 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 188 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 189 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 190 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 191 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 192 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 193 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 194 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 195 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện
 • Tập 196 Vĩnh Hằng Chi Môn - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

99 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Lục Giới Tam Đạo
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Bình luận gần đây

https://audiosite.net
Tất cả bộ truyện các thành viên yêu cầu sắp hoàn tất...hiện tại trống lịch nhé :). Các bạn có gửi yêu cầu bộ truyện nào? trực tiếp tại mục bình luận để tụn mình xếp lịch trong thời gian tới.Xin Chân thành cảm ơn...^.^
https://audiosite.net
Cập nhật chương 1800 đến 2527 audio nhé chư vị đạo hữu...!^^!
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
haizz lục thiếu du a... !
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
lưu tủ truyện :)
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
hay hay
https://audiosite.net
Chuong Trần 2 tháng trước
Cám ơn tác giả và Mc Truyện thật là hay
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Chào bạn...Mình kiểm tra các đường link vẫn nghe bình thường bạn nhé ^^!Bạn vui lòng bớt chút thời gian 3s đăng ký để nghe cùng các hội viện khác nhé, ngay cả khi bạn đang nghe mất mạng vẫn có thể nghe hết tập nhé...!Đa Tạ ^^!
https://audiosite.net
Lâm Huy 2 tháng trước
Sao truyện này không nghe đc vậy
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Đã fix lại audio nhé bạn :)Cảm ơn bạn thông báo ...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Cập nhật tập mới nhất rùi nhé bạn :)
https://audiosite.net
Mr.Tuân 3 tháng trước
Ra tiếp đi ad ơi.
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Nếu có giọng khác thì đổi được bạn nhé...!