Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu
 1. Home
 2. Truyện Huyền Huyễn
 3. Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu
Avatar Of Nguyễn Huy Nguyễn Huy 2 tuần trước

Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu

Giới thiệu: Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu TRUYỆN HAREM, ngựa …, cân nhắc, pk miêu tả kỹ càng ,sảng văn nhưng có chiều sâu, đọc giải trí hoàn toàn ổn,, hậu cung, đọc kha khá cuốn…Lâm Tễ Trần, « Bát Hoang » bên trong Ngộ Đạo cảnh cao thủ, thiên hạ đệ nhất pháp tu, vốn phải có vô số người hâm mộ, hô phong hoán vũ, tiên đồ vô lượng.

 • Lại bởi vì người yêu cùng huynh đệ song song phản bội, càng bị lừa vào Đăng Tiên cảnh BOSS Chúc Cửu Âm hang động, cuối cùng vùi thân mõm thú, thân tử đạo tiêu.
 • Không thể tưởng trời không quên người, Lâm Tễ Trần trọng sinh trở lại « Bát Hoang » khai phục một ngày trước.
 • Sống lại một đời, hắn dứt khoát bỏ pháp theo kiếm, dùng kiếm chém ra tương lai của mình, sửa chữa vận mệnh của mình!
 • Cũng để cho hắn tại trò chơi dung nhập vào thực tế trước, tích góp đầy đủ ưu thế, nhất kỵ tuyệt trần!

Đa tạ – bạn muốn đọc truyện vui lòng Bình luận ở dưới để được ƯU Tiên nhé !

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Huyền Huyễn, Mê Đọc Truyện Đêm Khuya, Truyện Kiếm tu Tác giả: Thanh Tửu Bán Hồ Giọng đọc: Đình Huy Số tập: 114 end Cập nhật: 08/05/2024 Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 2 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 3 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 4 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 5 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 6 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 7 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 8 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 9 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 10 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 11 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 12 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 13 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 14 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 15 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 16 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 17 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 18 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 19 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 20 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 21 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 22 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 23 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 24 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 25 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 26 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 27 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 28 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 29 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 30 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 31 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 32 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 33 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 34 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 35 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 36 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 37 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 38 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 39 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 40 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 41 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 42 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 43 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 44 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 45 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 46 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 47 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 48 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 49 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 50 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 51 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 52 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 53 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 54 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 55 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 56 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 57 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 58 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 59 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 60 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 61 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 62 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 63 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 64 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 65 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 66 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 67 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 68 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 69 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 70 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 71 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 72 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 73 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 74 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 75 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 76 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 77 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 78 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 79 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 80 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 81 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 82 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 83 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 84 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 85 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 86 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 87 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 88 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 89 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 90 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 91 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 92 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 93 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 94 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 95 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 96 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 97 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 98 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 99 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 100 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 101 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 102 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 103 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 104 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 105 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 106 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 107 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 108 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 109 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 110 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 111 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 112 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 113 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 114 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện
 • Tập 115 Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

45 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Thanh Tửu Bán Hồ
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip→Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo→Yêu cầu truyện / Ưu Tiên♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !