Tiên Võ Đế Tôn
 1. Home
 2. Truyện Huyền Huyễn
 3. Tiên Võ Đế Tôn
Avatar Of Nguyễn Huy Nguyễn Huy 4 tháng trước

Tiên Võ Đế Tôn

Giới thiệu: Tiên Võ Đế Tônlà một tựa truyện online thuộc thể loại huyền huyễn trọng sinh. Chín ngàn năm trước Tiên Vũ Đế Tôn suất lĩnh 1 triệu thần tướng đánh vào Thái Cổ Hồng Hoang lại không một người trở về chỉ có một sợi chân hỏa còn sót lại thế gian.

 • Chín ngàn năm sau môn phái phế đồ Diệp Thần bị đuổi ra tông môn không thể vì nhà dưới cơ duyên xảo hợp ngẫu nhiên đạt được chân hỏa lại đạp Tiên Vũ con đường.
 • Đây là một cái thần ma tiên phật cùng tồn tại thế giới đây là một cái chư thiên vạn vực hỗn loạn niên đại Diệp Thần nghịch thiên hành trình bởi vậy bắt đầu.

Truyện Theo Yêu Cầu
Tiên Võ Đế Tôn của tác giả Lục Giới Tam Đạo Qua phần kể chuyện Đình Huy, mời quý vị các bạn cùng đón nghe audio,đọc truyện
Đình Huy – CTV cập nhật
Đa tạ – bạn muốn đọc truyện vui Bình luận ở dưới để được ƯU Tiên nhé

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Huyền Huyễn, Truyện Hay Tác giả: Lục Giới Tam Đạo Giọng đọc: Đình Huy, Trang Số tập: 166 End Cập nhật: 26/03/2024 Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 2 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 3 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 4 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 5 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 6 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 7 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 8 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 9 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 10 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 11 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 12 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 13 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 14 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 15 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 16 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 17 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 18 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 19 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 20 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 21 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 22 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 23 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 24 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 25 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 26 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 27 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 28 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 29 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 30 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 31 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 32 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 33 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 34 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 35 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 36 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 37 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 38 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 39 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 40 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 41 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 42 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 43 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 44 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 45 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 46 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 47 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 48 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 49 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 50 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 51 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 52 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 53 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 54 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 55 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 56 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 57 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 58 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 59 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 60 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 61 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 62 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 63 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 64 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 65 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 66 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 67 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 68 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 69 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 70 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 71 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 72 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 73 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 74 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 75 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 76 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 77 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 78 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 79 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 80 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 81 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 82 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 83 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 84 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 85 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 86 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 87 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 88 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 89 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 90 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 91 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 92 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 93 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 94 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 95 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 96 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 97 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 98 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 99 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 100 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 101 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 102 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 103 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 104 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 105 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 106 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 107 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 108 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 109 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 110 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 111 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 112 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 113 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 114 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 115 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 116 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 117 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 118 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 119 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 120 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 121 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 122 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 123 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 124 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 125 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 126 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 127 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 128 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 129 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 130 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 131 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 132 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 133 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 134 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 135 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 136 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 137 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 138 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 139 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 140 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 141 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 142 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 143 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 144 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 145 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 146 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 147 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 148 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 149 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 150 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 151 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 152 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 153 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 154 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 155 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 156 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 157 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 158 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 159 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 160 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 161 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 162 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 163 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 164 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 165 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 166 Tiên Võ Đế Tôn - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

368 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Lục Giới Tam Đạo
Không có truyện khác cùng tác giả

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip→Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo→Yêu cầu truyện / Ưu Tiên♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !