[Audio] Yêu Cung dịch
 1. Home
 2. Truyện Hay
 3. [Audio] Yêu Cung dịch
Avatar Of Mc: Hà Thu MC: Hà Thu 10 tháng trước

[Audio] Yêu Cung dịch

Đây là một câu chuyện xưa của Yêu Cung thủ, một chức nghiệp khác biệt, một truyền kỳ khác biệt! Hắn không có thiên phú tài trí hơn người, hắn không có phong phạm bá vương kinh sợ lòng người, hắn có được chỉ là một viên yêu đan không giống người thường.

Đây là bộ truyện hiếm trong làng truyện tiên hiệp – Hắn là người xuyên việt một kê si mê Cung đến bất chấp tất cả, có kẻ nói hắn cuồng, kẻ điên….
Nhưng thì tính sao hắn vẫn dập đạp nhưng kẻ chê nhạo hắn.
Người đi còn đường của người ta đi đường cầu mộc của ta – Ai dám nói Trong 3000 đại đạo không có Cung Đạo
Dù không có thì lại sao ta đi cứ đi đó – Bất quá mở thêm 1 đạo của riêng ta Cung Đạo A.!

p/s: Ngự Kiếm tuy không thích main dùng nào khác dùng kiếm nhưng phải nói bộ truyện Yêu Cung khá ổn, tác giả: Minh Nguyệt đem làn gió mới, phong tác riêng một ngọn cờ riêng. Truyện không phải là siêu phẩm gì gì đó nhưng đối các đạo hữu thích Cung thì đây quả là tuyệt phẩm a ” Không hoa lệ như đao , kiếm , thương,…thì tính sao, ta có thể khám phá một sở hở trên người ngươi một kích tất sát à nha”, ngoài ra bộ truyện được bạn CTV – Hà Thu với giọng nói mền mại chắc chắn sẽ hài lòng chư vị…!

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Hay, Truyện Tiên Hiệp Tác giả: Minh Nguyệt Giọng đọc: Hà Thu Số tập: 120 end Cập nhật: 25/03/2024 Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 2 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 3 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 4 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 5 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 6 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 7 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 8 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 9 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 10 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 11 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 12 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 13 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 14 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 15 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 16 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 17 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 18 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 19 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 20 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 21 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 22 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 23 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 24 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 25 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 26 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 27 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 28 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 29 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 30 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 31 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 32 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 33 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 34 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 35 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 36 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 37 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 38 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 39 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 40 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 41 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 42 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 43 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 44 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 45 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 46 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 47 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 48 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 49 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 50 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 51 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 52 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 53 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 54 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 55 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 56 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 57 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 58 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 59 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 60 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 61 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 62 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 63 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 64 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 65 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 66 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 67 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 68 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 69 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 70 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 71 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 72 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 73 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 74 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 75 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 76 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 77 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 78 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 79 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 80 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 81 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 82 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 83 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 84 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 85 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 86 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 87 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 88 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 89 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 90 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 91 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 92 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 93 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 94 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 95 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 96 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 97 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 98 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 99 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 100 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 101 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 102 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 103 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 104 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 105 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 106 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 107 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 108 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 109 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 110 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 111 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 112 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 113 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 114 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 115 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 116 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 117 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 118 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 119 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 120 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 121 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online
 • Tập 122 [Audio] Yêu Cung (dịch) - SE Audio Truyện Cung Thủ Online

DANH SÁCH CHƯƠNG

114 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Minh Nguyệt
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip→Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo→Yêu cầu truyện / Ưu Tiên♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !