[Audio] Long Xà Diễn Nghĩa dịch
 1. Home
 2. Truyện Kiếm Hiệp
 3. [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa dịch
Avatar Of Nguyễn Huy Nguyễn Huy 12 tháng trước

[Audio] Long Xà Diễn Nghĩa dịch

Hân hạnh gửi đến quý vị các bạn bộ Truyện Kiếm Hiệp truyện theo yêu cầu có tựa đề Long Xà Diễn Nghĩa audio của tác giả Mộng Nhập Thần Cơ. Truyện kể câu chuyện cề võ thuật của Trung Quốc, bối cảnh thời hiện tại. Các chiêu thức, đòn đánh trong truyện hầu hết là có thực. Bản thân tác giả đã đi nhiều nơi gặp rất nhiều bậc thầy về võ thuật.

Giới thiệu: Nhân vật chính luyện chủ yếu là Hình Ý quyền, tuyệt chiêu là Long Xà hợp kích (Long Hình kết hợp Xà Hình). Trước đây Hoàng Phi Hồng luyện Hạc Hình và Hổ Hình. Thời hiện đại, luyện võ có giỏi mấy cũng không thể chống lại súng đạn. Luyện có vô địch thiên hạ cũng không thể tự nuôi nổi bản thân… Chết dưới súng đạn là điều đau khổ nhất của người luyện võ… Một bộ truyện có kết thúc bất ngờ…sau đây mời các bạn nghe truyện audio kiếm hiệp hay chọn lọc.

CTV: Đình Huy – Truyện Theo Yêu cầu

Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Kiếm Hiệp, Truyện Hay Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ Giọng đọc: Trang Số tập: 136 end Cập nhật: 27/03/2024
 • Tập 1 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 2 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 3 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 4 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 5 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 6 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 7 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 8 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 9 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 10 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 11 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 12 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 13 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 14 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 15 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 16 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 17 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 18 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 19 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 20 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 21 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 22 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 23 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 24 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 25 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 26 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 27 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 28 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 29 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 30 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 31 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 32 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 33 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 34 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 35 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 36 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 37 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 38 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 39 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 40 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 41 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 42 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 43 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 44 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 45 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 46 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 47 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 48 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 49 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 50 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 51 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 52 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 53 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 54 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 55 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 56 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 57 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 58 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 59 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 60 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 61 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 62 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 63 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 64 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 65 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 66 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 67 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 68 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 69 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 70 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 71 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 72 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 73 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 74 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 75 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 76 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 77 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 78 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 79 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 80 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 81 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 82 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 83 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 84 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 85 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 86 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 87 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 88 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 89 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 90 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 91 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 92 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 93 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 94 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 95 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 96 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 97 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 98 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 99 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 100 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 101 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 102 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 103 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 104 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 105 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 106 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 107 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 108 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 109 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 110 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 111 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 112 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 113 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 114 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 115 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 116 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 117 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 118 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 119 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 120 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 121 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 122 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 123 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 124 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 125 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 126 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 127 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 128 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 129 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 130 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 131 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 132 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 133 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 134 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 135 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc
 • Tập 136 [Audio] Long Xà Diễn Nghĩa (dịch) - Truyện Audio Hay chọn lọc

46 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip→Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo→Yêu cầu truyện / Ưu Tiên♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !