Thần Long Chiến
 1. Home
 2. Truyện Huyền Huyễn
 3. Thần Long Chiến
Avatar Of Nguyễn Huy Nguyễn Huy 4 tuần trước

Thần Long Chiến

Thần Long Chiến truyện kể Main Tên Giang Trần, vốn là Thánh Nguyên đại lục thiên hạ đệ nhất thánh, một trăm năm trước, hắn kiếm trảm Thương Khung, phá vỡ Tiên Giới đại môn, cho đại lục các thánh nhân khai mở một đầu mới đường, lại hao hết giọt cuối cùng Thánh Huyết, vẫn lạc Thánh Nhai, không nghĩ tới một trăm năm sau, chính mình lần nữa trọng sinh.

Truyện này trọng sinh main không trẻ trâu, có tính toán, ai chọc mình là giết, không dây dưa ~~.
Do vậy cũng nhiều khi gây sự với các thế lực mạnh hơn mình hiện tại, bất quá kiếp trước là nhân sinh đỉnh phong, nên chẳng ngán chẳng nhịn ai, đánh không lại thì chạy (lâu lâu mới phải chạy do main còn có nhiều thủ đoạn khác), sau này mạnh hơn quay lại đập.
Từ khi sự xuất hiện của 1 siêu cấp chó mập là Đại Hoàng, cực vô sỉ, đọc khá hài..

 • Trăm năm trọng sinh, chỉ vì lại bước lên đỉnh phong, kiếm trảm Thương Khung, tìm về đã từng thuộc về mình truyền thuyết.
 • Thiên hạ đệ nhất thánh trọng sinh trăm năm về sau, Tu Vô Thượng Thần Công, năm thước Thanh Phong vượt mọi chông gai, tranh bá thiên hạ.
 • Có chết không hối hận tu hành đường, Chiến Huyết vĩnh cửu bất diệt, để Lão Tô mang ngươi đi vào sáng chói mỹ lệ Huyền Huyễn Thế Giới, cùng nhân vật chính cùng một chỗ đạp vào tranh bá chi lộ tự nhiên Chiến Huyết…
 • Đừng so với ta luyện đan, thập thành đan tiện tay tựu tới. Đừng so với ta tấn cấp tốc độ xấu hổ chết ta ngươi cũng không chịu trách nhiệm.
 • Đừng so với ta kinh nghiệm tu luyện, ta là lão tổ. Giang Trần tồn tại, nhất định xấu hổ sát hàng vạn hàng nghìn thiên tài…

THÁNH NGUYÊN ĐẠI LỤC

1,Khí Cảnh
2,Khí Hải Cảnh
3,Nhân Đan Cảnh
4,Thiên Đan Cảnh
5,Thần Đan Cảnh
6,Chiến Linh Cảnh
7,Chiến Vương Cảnh
8,Chiến Hoàng Cảnh
9,Tiểu Thánh Cảnh
10,Đại Thánh Cảnh

CỬU CHÂU TIÊN GIỚI

1,Nhân Tiên Cảnh / Phiêu Miểu Tiên Vực
2,Địa Tiên Cảnh / Phong Trì Tiên Vực
3,Thiên Tiên Cảnh / Mê La Tiên Vực
4,Thần Tiên Cảnh / Quang minh Tiên Vực
5,Kim Tiên Cảnh / Linh Lung Tiên Vực
6,Tiên Vương Cảnh /Hoàng Tuyền Tiên Vực
7,Tiên Hoàng Cảnh / Vô Cực Tiên Vực
8,Tiên Tôn Cảnh / Như Ý Tiên Vực
9,Bán Đế Cảnh / Vô Lượng Tiên Vực
10,Tiên Đế Cảnh = Đại Đế

THẦN GIỚI CỬU CHÂU MƯỜI TÁM QUẬN

1,Hư Thần Cảnh, Đông Thắng Thần Châu
2,Thần Nhân Cảnh, Tây Cực Thần Châu
3,Thiên Thần Cảnh, Nam Thông Thần Châu
4,Thần Vương Cảnh, Bắc Lương Thần Châu
5,Thần Tôn Cảnh, Cấm Địa Thần Châu
6,Thần Hoàng Cảnh,Thượng Cổ Thần Châu
7,Đế Cảnh Man Hoang Thần Châu
8,Đế Tôn Cảnh Đại Địa Thần Châu
9,Thiên Vương CảnhChung Châu Thần Thổ
10,Vãng Sinh Cảnh
11,Thần Minh Cảnh
12,Đại Diễn Cảnh

ĐẠI VŨ TRỤ VĨNH HẰNG THẾ GIỚI 108 TINH VỰC

1, Khởi Nguyên Cảnh
2, Hợp Nguyên Cảnh
3, Địa Nguyên Cảnh
4, Thiên Nguyên Cảnh
5, Tinh Chủ Cảnh
6, Tinh Hoàng Cảnh
7, Hằng Tinh Cảnh
8, Tinh Vân Cảnh
9, Tinh Quân Cảnh
10, Tinh Quang Cảnh
11, Tinh Hệ Cảnh
12, Tinh Đế Cảnh
13, VĨNH HẰNG CHI CHỦ

Truyện Thần Long Chiến audio đã được edit dịch lại sơ bộ bởi đình huy ( CTV – Audio ) nhé các đạo hữu
Truyện edit dịch vs audio bắt kịp tác giả nhé các đạo hữu..!
Đa tạ – bạn muốn đọc truyện vui Bình luận ở dưới để được ƯU Tiên nhé

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Đang ra Thể loại: Truyện Huyền Huyễn, Truyện Hay Tác giả: Tô Nguyệt Tịch Giọng đọc: Hà Thu Số tập: 184 Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 2 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 3 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 4 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 5 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 6 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 7 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 8 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 9 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 10 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 11 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 12 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 13 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 14 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 15 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 16 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 17 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 18 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 19 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 20 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 21 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 22 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 23 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 24 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 25 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 26 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 27 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 28 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 29 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 30 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 31 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 32 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 33 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 34 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 35 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 36 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 37 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 38 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 39 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 40 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 41 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 42 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 43 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 44 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 45 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 46 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 47 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 48 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 49 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 50 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 51 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 52 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 53 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 54 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 55 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 56 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 57 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 58 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 59 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 60 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 61 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 62 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 63 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 64 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 65 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 66 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 67 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 68 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 69 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 70 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 71 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 72 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 73 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 74 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 75 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 76 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 77 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 78 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 79 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 80 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 81 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 82 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 83 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 84 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 85 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 86 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 87 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 88 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 89 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 90 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 91 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 92 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 93 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 94 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 95 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 96 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 97 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 98 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 99 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 100 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 101 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 102 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 103 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 104 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 105 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 106 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 107 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 108 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 109 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 110 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 111 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 112 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 113 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 114 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 115 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 116 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 117 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 118 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 119 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 120 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 121 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 122 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 123 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 124 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 125 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 126 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 127 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 128 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 129 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 130 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 131 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 132 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 133 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 134 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 135 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 136 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 137 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 138 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 139 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 140 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 141 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 142 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 143 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 144 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 145 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 146 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 147 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 148 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 149 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 150 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 151 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 152 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 153 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 154 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 155 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 156 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 157 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 158 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 159 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 160 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 161 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 162 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 163 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 164 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 165 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 166 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 167 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 168 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 169 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 170 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 171 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 172 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 173 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 174 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 175 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 176 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 177 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 178 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 179 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 180 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 181 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 182 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 183 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện
 • Tập 184 Thần Long Chiến - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

164 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Tô Nguyệt Tịch
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Bình luận gần đây

https://audiosite.net
Tất cả bộ truyện các thành viên yêu cầu sắp hoàn tất...hiện tại trống lịch nhé :). Các bạn có gửi yêu cầu bộ truyện nào? trực tiếp tại mục bình luận để tụn mình xếp lịch trong thời gian tới.Xin Chân thành cảm ơn...^.^
https://audiosite.net
Cập nhật chương 1800 đến 2527 audio nhé chư vị đạo hữu...!^^!
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
haizz lục thiếu du a... !
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
lưu tủ truyện :)
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
hay hay
https://audiosite.net
Chuong Trần 2 tháng trước
Cám ơn tác giả và Mc Truyện thật là hay
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Chào bạn...Mình kiểm tra các đường link vẫn nghe bình thường bạn nhé ^^!Bạn vui lòng bớt chút thời gian 3s đăng ký để nghe cùng các hội viện khác nhé, ngay cả khi bạn đang nghe mất mạng vẫn có thể nghe hết tập nhé...!Đa Tạ ^^!
https://audiosite.net
Lâm Huy 2 tháng trước
Sao truyện này không nghe đc vậy
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Đã fix lại audio nhé bạn :)Cảm ơn bạn thông báo ...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Cập nhật tập mới nhất rùi nhé bạn :)
https://audiosite.net
Mr.Tuân 3 tháng trước
Ra tiếp đi ad ơi.
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Nếu có giọng khác thì đổi được bạn nhé...!