[Dịch] Thần Ma Thiên Tôn
 1. Home
 2. Truyện Ma Tu
 3. [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn
Avatar Of Nguyễn Huy Nguyễn Huy 9 tháng trước

[Dịch] Thần Ma Thiên Tôn

Giới thiệu: Thần Ma Thiên Tôn viết về hành trình tu luyện của một bác sĩ khoa tim mạch xuyên không đến một thế giới khác. Kiếp này, hắn nhập vào Ninh Tiểu Xuyên cháu ruột của Kiếm Các Hầu thuộc Ngọc Lam Đế Quốc, khi sinh ra bị tật không thể tu luyện Huyền khí Võ đạo bị mọi người đặt cho biệt danh Ninh bệnh lao.

Vận mệnh từ đây thay đổi. . .

Một giọt thần thủy, hiển hóa vạn tộc thế giới; ma kiếm huy gạt, trảm phá ba ngàn vũ trụ phồn hoa.

Đợi đến lúc thần ma thông thiên, đạp đất ba ngày hóa chí tôn!

Nội dung: Dựa vào hiểu biết về y học của mình, hắn tự chữa bệnh của mình và bắt đầu tu luyện Võ đạo. Tuy nhiên trong Hầu phủ có kẻ muốn giết hắn ko cho hắn kế thừa Hầu phủ, bất đắt dĩ hắn phải ẩn mình tu luyện.

 • Ưu điểm:

– Truyện của lão Cửu thì mọi người biết rồi đấy, chỉ có một cái thu hút đó là gái nhiều đếm không xuể, thành ra hậu cung của main đúng là nhiều như chó trên đường, bác nào mê harem thì đây đúng là một bộ truyện lý tưởng đấy.

Đọc và nghe truyện Thần Ma Thiên Tôn Audio của tác giả Cửu Đương Gia truyện theo yêu cầu khán giả.
Truyện đã edit dịch lại mời quý vị các bạn cùng đón nghe truyện qua giọng đọc: Đình Huy
Đạo hữu yêu cầu thì huy sẽ đọc 1 bộ truyện nhé…! Giọng Ổn thì các bạn để bình luận nhé:)

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Ma Tu, Truyện Tiên Hiệp Tác giả: Cửu Đương Gia Giọng đọc: Đình Huy, Hà Thu Số tập: 319 end Cập nhật: 26/03/2024 Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 2 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 3 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 4 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 5 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 6 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 7 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 8 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 9 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 10 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 11 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 12 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 13 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 14 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 15 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 16 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 17 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 18 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 19 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 20 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 21 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 22 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 23 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 24 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 25 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 26 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 27 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 28 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 29 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 30 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 31 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 32 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 33 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 34 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 35 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 36 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 37 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 38 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 39 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 40 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 41 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 42 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 43 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 44 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 45 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 46 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 47 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 48 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 49 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 50 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 51 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 52 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 53 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 54 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 55 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 56 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 57 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 58 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 59 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 60 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 61 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 62 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 63 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 64 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 65 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 66 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 67 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 68 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 69 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 70 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 71 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 72 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 73 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 74 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 75 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 76 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 77 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 78 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 79 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 80 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 81 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 82 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 83 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 84 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 85 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 86 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 87 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 88 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 89 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 90 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 91 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 92 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 93 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 94 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 95 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 96 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 97 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 98 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 99 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 100 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 101 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 102 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 103 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 104 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 105 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 106 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 107 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 108 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 109 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 110 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 111 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 112 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 113 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 114 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 115 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 116 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 117 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 118 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 119 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 120 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 121 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 122 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 123 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 124 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 125 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 126 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 127 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 128 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 129 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 130 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 131 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 132 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 133 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 134 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 135 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 136 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 137 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 138 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 139 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 140 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 141 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 142 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 143 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 144 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 145 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 146 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 147 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 148 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 149 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 150 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 151 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 152 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 153 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 154 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 155 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 156 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 157 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 158 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 159 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 160 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 161 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 162 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 163 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 164 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 165 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 166 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 167 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 168 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 169 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 170 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 171 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 172 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 173 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 174 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 175 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 176 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 177 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 178 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 179 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 180 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 181 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 182 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 183 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 184 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 185 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 186 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 187 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 188 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 189 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 190 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 191 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 192 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 193 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 194 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 195 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 196 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 197 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 198 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 199 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 200 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 201 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 202 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 203 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 204 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 205 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 206 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 207 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 208 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 209 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 210 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 211 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 212 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 213 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 214 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 215 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 216 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 217 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 218 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 219 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 220 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 221 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 222 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 223 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 224 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 225 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 226 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 227 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 228 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 229 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 230 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 231 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 232 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 233 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 234 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 235 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 236 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 237 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 238 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 239 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 240 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 241 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 242 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 243 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 244 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 245 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 246 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 247 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 248 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 249 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 250 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 251 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 252 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 253 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 254 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 255 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 256 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 257 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 258 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 259 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 260 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 261 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 262 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 263 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 264 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 265 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 266 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 267 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 268 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 269 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 270 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 271 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 272 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 273 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 274 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 275 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 276 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 277 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 278 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 279 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 280 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 281 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 282 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 283 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 284 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 285 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 286 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 287 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 288 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 289 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 290 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 291 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 292 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 293 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 294 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 295 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 296 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 297 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 298 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 299 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 300 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 301 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 302 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 303 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 304 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 305 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 306 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 307 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 308 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 309 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 310 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 311 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 312 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 313 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 314 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 315 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 316 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 317 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 318 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio
 • Tập 319 [Dịch] Thần Ma Thiên Tôn Audio

DANH SÁCH CHƯƠNG

169 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Cửu Đương Gia
[Audio] Linh Chu 6

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip→Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo→Yêu cầu truyện / Ưu Tiên♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !