Tô Nguyệt Tịch

4 2
Truyện Huyền Huyễn
Thần Long Chiến truyện kể Main Tên Giang Trần, vốn là Thánh Nguyên đại lục thiên hạ đệ nhất thánh, một trăm năm trước, hắn kiếm trảm Thương Khung, phá vỡ Tiên Giới đại môn, cho đại lục các…
Thần Long Chiến 184

Thần Long Chiến