Thái Cổ Long Tượng Quyết
 1. Home
 2. Truyện Huyền Huyễn
 3. Thái Cổ Long Tượng Quyết
Avatar Of Nguyễn Huy Nguyễn Huy 2 tháng trước

Thái Cổ Long Tượng Quyết

Một giọt huyết áp sập muôn đời, một lá thảo chém vỡ thương khung. Đã từng cường đại nhất Thái Cổ cấm kỵ thần thuật Thái Cổ Long Tượng bí quyết thất truyền trăm triệu năm. Vô tận tuế nguyệt, chán nản thiếu niên Lâm Phong ngẫu được Thái Cổ đệ nhất cấm kỵ thần thuật “Thái Cổ Long Tượng Quyết“. Lúc Lâm Phong từ thế giới một cái xa xôi tiểu thành đi ra, một đoạn truyền kỳ bởi vậy triển khai…

Main: Lâm Phong

– Huyết mạch: Bất Tử Thần Huyết – Chúa Tể Đế Huyết – Vận Mệnh Huyết Mạch – Khai Hoang Huyết Mạch
– Chí cao vị diện: Thiên Giới – Hỗn Độn Huyền Hoàng Giới – Minh Giới – Phế Thổ
– Vũ trụ: Cửu Châu vũ trụ – Côn Luân vũ trụ – Tịch Diệt vũ trụ – Thời Gian vũ trụ
– Phụ mẫu: Lâm Bại Thiên – Kỷ Long Nhi
– Nữ nhân: Thượng Quan Phi Nhi – Phong Yêu Nhiêu – Liễu Tiên Khanh – Nữ Đế – Vu Thanh Thanh – Dư Tư Mạn – Mộc Nhã Thi – Hỏa Vũ Tiên Tử – Phương Viện – Hoàng Thi Lam – Hoàng Linh Nhi – Khương Vũ Điệp – Hồng Trần Tiên Tôn – Đông Á Lỵ – Nạp Lan Mạn Lỵ – Liễu Yên Chi – Yên Vũ Tiên Tử – Tử Uyên – Tiểu Tiên Nữ – Đạm Đài Tuyền – …

 • – Cảnh giới:

+ Nhân Cấp: Vũ Giả – Vũ Sư – Vũ Tướng – Vũ Vương
+ Địa Cấp: Âm Dương – Tạo Hóa – Sinh Tử – Luân Hồi
+ Thần cảnh: Hư Thần – Thần Hỏa – Chân Thần – Thiên Thần – Cự Thần
+ Chuẩn Đế: 99 tầng
+ Đại Đế: Thần Đế – Tiên Đế – Đế quân – Đế Tông – Đế Tôn – Thánh Đế – Đế chủ
+ Hư Tiên: Tán Tiên – Nhân Tiên – Địa Tiên – Thiên Tiên
+ Chân Tiên: Nguyên Tiên – Đạo Tiên – Kim Tiên – Thánh Tiên
+ Thánh Cảnh: Nhập Thánh – Tiểu Thánh – Đại Thánh – Thánh Vương – Đạo Thánh – Tiên Thánh – Vạn Thánh – Thần Thánh – Thánh chủ
+ Chuẩn Siêu Việt cảnh: 7 tầng Tiên Đài
+ Siêu Việt cảnh: Dương Thần cảnh – Hợp Đạo cảnh – Hỗn Nguyên cảnh – Nghịch Thiên cảnh – Bất Tử cảnh
+ Chuẩn Chúa Sáng Thế cảnh
+ Chúa Sáng Thế cảnh
+ Chuẩn Khai Hoang
+ Khai Hoang

CTV: Đình Huy edit dịch lại
Truyện đã bắt kịp tác giả nhé các đạo hữu..!
Đa tạ – bạn muốn đọc truyện vui Bình luận ở dưới để được ƯU Tiên nhé

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Đang ra Thể loại: Truyện Huyền Huyễn, Truyện Hay Tác giả: Vượng Tử Lão Man Đầu Giọng đọc: Hà Thu Số tập: 404 Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 2 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 3 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 4 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 5 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 6 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 7 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 8 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 9 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 10 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 11 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 12 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 13 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 14 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 15 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 16 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 17 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 18 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 19 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 20 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 21 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 22 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 23 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 24 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 25 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 26 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 27 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 28 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 29 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 30 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 31 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 32 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 33 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 34 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 35 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 36 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 37 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 38 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 39 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 40 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 41 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 42 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 43 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 44 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 45 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 46 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 47 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 48 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 49 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 50 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 51 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 52 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 53 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 54 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 55 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 56 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 57 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 58 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 59 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 60 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 61 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 62 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 63 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 64 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 65 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 66 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 67 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 68 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 69 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 70 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 71 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 72 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 73 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 74 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 75 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 76 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 77 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 78 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 79 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 80 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 81 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 82 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 83 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 84 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 85 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 86 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 87 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 88 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 89 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 90 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 91 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 92 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 93 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 94 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 95 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 96 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 97 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 98 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 99 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 100 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 101 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 102 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 103 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 104 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 105 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 106 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 107 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 108 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 109 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 110 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 111 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 112 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 113 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 114 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 115 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 116 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 117 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 118 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 119 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 120 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 121 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 122 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 123 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 124 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 125 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 126 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 127 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 128 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 129 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 130 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 131 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 132 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 133 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 134 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 135 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 136 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 137 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 138 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 139 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 140 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 141 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 142 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 143 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 144 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 145 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 146 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 147 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 148 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 149 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 150 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 151 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 152 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 153 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 154 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 155 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 156 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 157 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 158 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 159 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 160 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 161 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 162 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 163 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 164 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 165 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 166 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 167 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 168 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 169 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 170 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 171 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 172 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 173 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 174 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 175 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 176 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 177 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 178 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 179 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 180 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 181 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 182 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 183 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 184 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 185 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 186 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 187 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 188 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 189 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 190 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 191 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 192 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 193 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 194 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 195 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 196 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 197 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 198 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 199 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 200 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 201 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 202 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 203 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 204 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 205 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 206 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 207 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 208 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 209 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 210 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 211 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 212 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 213 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 214 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 215 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 216 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 217 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 218 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 219 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 220 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 221 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 222 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 223 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 224 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 225 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 226 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 227 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 228 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 229 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 230 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 231 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 232 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 233 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 234 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 235 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 236 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 237 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 238 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 239 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 240 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 241 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 242 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 243 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 244 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 245 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 246 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 247 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 248 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 249 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 250 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 251 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 252 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 253 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 254 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 255 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 256 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 257 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 258 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 259 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 260 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 261 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 262 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 263 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 264 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 265 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 266 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 267 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 268 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 269 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 270 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 271 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 272 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 273 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 274 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 275 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 276 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 277 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 278 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 279 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 280 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 281 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 282 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 283 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 284 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 285 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 286 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 287 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 288 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 289 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 290 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 291 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 292 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 293 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 294 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 295 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 296 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 297 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 298 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 299 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 300 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 301 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 302 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 303 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 304 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 305 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 306 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 307 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 308 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 309 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 310 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 311 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 312 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 313 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 314 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 315 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 316 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 317 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 318 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 319 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 320 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 321 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 322 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 323 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 324 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 325 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 326 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 327 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 328 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 329 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 330 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 331 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 332 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 333 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 334 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 335 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 336 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 337 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 338 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 339 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 340 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 341 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 342 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 343 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 344 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 345 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 346 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 347 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 348 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 349 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 350 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 351 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 352 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 353 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 354 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 355 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 356 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 357 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 358 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 359 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 360 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 361 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 362 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 363 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 364 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 365 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 366 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 367 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 368 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 369 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 370 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 371 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 372 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 373 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 374 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 375 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 376 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 377 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 378 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 379 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 380 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 381 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 382 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 383 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 384 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 385 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 386 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 387 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 388 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 389 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 390 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 391 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 392 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 393 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 394 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 395 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 396 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 397 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 398 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 399 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 400 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 401 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 402 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 403 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện
 • Tập 404 Thái Cổ Long Tượng Quyết - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

157 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Vượng Tử Lão Man Đầu
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Bình luận gần đây

https://audiosite.net
Tất cả bộ truyện các thành viên yêu cầu sắp hoàn tất...hiện tại trống lịch nhé :). Các bạn có gửi yêu cầu bộ truyện nào? trực tiếp tại mục bình luận để tụn mình xếp lịch trong thời gian tới.Xin Chân thành cảm ơn...^.^
https://audiosite.net
Cập nhật chương 1800 đến 2527 audio nhé chư vị đạo hữu...!^^!
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
haizz lục thiếu du a... !
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
lưu tủ truyện :)
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
hay hay
https://audiosite.net
Chuong Trần 2 tháng trước
Cám ơn tác giả và Mc Truyện thật là hay
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Chào bạn...Mình kiểm tra các đường link vẫn nghe bình thường bạn nhé ^^!Bạn vui lòng bớt chút thời gian 3s đăng ký để nghe cùng các hội viện khác nhé, ngay cả khi bạn đang nghe mất mạng vẫn có thể nghe hết tập nhé...!Đa Tạ ^^!
https://audiosite.net
Lâm Huy 2 tháng trước
Sao truyện này không nghe đc vậy
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Đã fix lại audio nhé bạn :)Cảm ơn bạn thông báo ...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Cập nhật tập mới nhất rùi nhé bạn :)
https://audiosite.net
Mr.Tuân 3 tháng trước
Ra tiếp đi ad ơi.
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Nếu có giọng khác thì đổi được bạn nhé...!