Vượng Tử Lão Man Đầu

1 2
Truyện Huyền Huyễn
Một giọt huyết áp sập muôn đời, một lá thảo chém vỡ thương khung. Đã từng cường đại nhất Thái Cổ cấm kỵ thần thuật Thái Cổ Long Tượng bí quyết thất truyền trăm triệu năm. Vô tận tuế…
Thái Cổ Long Tượng Quyết 404

Thái Cổ Long Tượng Quyết