truyện tiên linh đồ phổ audio

1 2
Truyện Tiên Hiệp
Giới thiệu truyện Tiên Linh Đồ Phổ Vạn năm trước tai họa từ trên trời rơi xuống, Thương Minh giới và các giới khác ngăn cách với nhau, đại đạo thông thiên lúc đó bị cắt đứt. Vạn năm…
[Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ 121 end

[Dịch] Tiên Linh Đồ Phổ