[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký (Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần)
 1. Home
 2. Truyện Huyền Huyễn
 3. [Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký (Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần)
Avatar Of Mc: Tiến Phong MC: Tiến Phong 7 tháng trước

[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký (Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần)

[Dịch chuẩn]: Đọc và nghe Audio bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký (Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần)  của tác giả Điểm Tinh Linh trên Audio Site…| truyen audio | truyen dich | truyen cv

Review: Hắc Ám Phong Thần Ký (Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần)

Giới Thiệu: Trương Tử Tinh – nhà khoa học thế kỷ thứ 24, trong một lần thí nghiệm phát sinh sự cố, xuyên qua đến thế giới của “Phong Thần Diễn Nghĩa” có tên triều đại Ân Thương, có thân phận mới là Thọ Vương. Với sự hỗ trợ của siêu máy tính “Siêu Não”, tân Thọ Vương triển khai đại cục để cứu giang sơn khỏi cảnh nước mất nhà tan. Hắn áp dụng cải cách mới mẻ, dùng khoa học kỹ thuật cùng mưu trí của mình để chiến đấu chống lại tiên nhân. Với nhiều thủ đoạn tăng cường sức mạnh của bản thân, liệu hắn có khả năng xoay chuyển càn khôn, bỏ đi tiếng nhơ “hôn quân Trụ Vương”?

Dương Tiễn, 72 phép biến của người là quái gì? Siêu cấp sinh vật chiến sĩ của ta có thể biến ra mọi hình thái!
Nhiên Đăng, tên tiểu nhân khốn nạn kia, có bậc tông sư đánh chó ta đây, xem ngươi làm thế nào cướp được Định Hải Châu?
Này các giáo chủ thánh nhân coi mạng người như cỏ rác, có giỏi ra đây đọ sức a !
Các mỹ nữ phong thần bất hạnh, ta đến giải cứu các nàng đây !

Nội Dung: Trương Tử Tinh – nhà khoa học thế kỷ thứ 24, trong một lần thí nghiệm phát sinh sự cố, xuyên qua đến thế giới của “Phong Thần Diễn Nghĩa” có tên triều đại Ân Thương, có thân phận mới là Thọ Vương. Với sự hỗ trợ của siêu máy tính “Siêu Não”, tân Thọ Vương triển khai đại cục để cứu giang sơn khỏi cảnh nước mất nhà tan.…

Truyện Theo Yêu Cầu
Thỉnh chư vị đọc và nghe audio bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký Audio trên website: audiosite.net
Ngoài ra các bạn xem Truyện Huyền Huyễn hay khác
Đình Huy – CTV
Đa tạ

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Huyền Huyễn Tác giả: Điểm Tinh Linh Nguồn: Sưu tầm: Giọng đọc: MC Tiến Phong Cập nhật: 20/06/2023 Số Tập: 2 Tập/9 chương

Nghe truyện audio

 • Tập 1[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 2[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 3[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 4[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 5[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 6[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 7[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 8[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 9[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 10[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 11[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 12[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 13[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 14[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 15[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 16[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 17[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 18[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 19[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 20[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 21[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 22[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 23[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 24[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 25[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 26[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 27[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 28[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 29[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 30[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 31[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 32[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 33[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 34[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 35[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 36[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 37[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 38[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 39[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 40[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 41[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 42[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 43[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 44[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 45[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 46[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 47[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 48[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 49[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 50[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 51[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 52[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 53[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 54[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 55[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 56[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 57[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 58[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 59[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 60[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 61[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 62[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 63[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 64[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 65[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 66[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 67[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 68[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 69[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 70[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 71[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 72[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 73[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 74[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 75[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 76[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 77[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 78[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 79[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 80[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 81[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 82[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 83[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 84[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 85[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 86[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 87[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 88[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 89[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 90[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 91[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 92[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 93[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 94[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 95[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 96[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 97[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 98[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 99[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 100[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 101[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 102[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 103[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 104[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 105[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 106[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 107[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 108[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 109[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 110[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 111[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 112[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 113[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 114[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 115[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 116[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 117[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 118[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 119[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 120[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 121[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 122[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 123[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 124[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 125[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 126[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 127[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 128[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 129[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 130[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 131[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 132[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 133[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 134[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 135[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 136[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 137[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 138[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 139[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 140[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 141[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 142[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 143[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 144[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 145[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 146[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 147[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 148[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 149[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 150[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 151[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 152[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 153[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 154[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 155[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 156[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 157[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký
 • Tập 158[Audio] Hắc Ám Phong Thần Ký

MỚI CẬP NHẬT

DANH SÁCH Tập

207 lượt xem | 0 bình luận
Đề xuất cho bạn
Võ Thần Chúa Tể

Võ Thần Chúa Tể

4 tuần trước
[Dịch] Thần Hoàng

[Dịch] Thần Hoàng

4 tuần trước

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip →Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo →Yêu cầu truyện / Ưu Tiên ♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !