quan bảng audio

3 2
Truyện Đô Thị
Giới thiệu: Quan Bảng một trong top truyện Đô Thị hay nhất hiện nay …! Chân tướng lích sử vĩnh viễn như người mù sờ voi, chân tướng chính trị chính là vĩnh viễn … không có chân tường!…
[Dịch] Quan Bảng 182 end

[Dịch] Quan Bảng