[Dịch] Quan Bảng
 1. Home
 2. Truyện Đô Thị
 3. [Dịch] Quan Bảng
Avatar Of Nguyễn Huy Nguyễn Huy 11 tháng trước

[Dịch] Quan Bảng

Giới thiệu: Quan Bảng một trong top truyện Đô Thị hay nhất hiện nay …! Chân tướng lích sử vĩnh viễn như người mù sờ voi, chân tướng chính trị chính là vĩnh viễn … không có chân tường!
Trong con đường làm quan tràn đầy sự tranh đấu, thật giả khó phân, Tô Mộc sử dụng quan bảng như thế nào để khai phá một mảnh thiên địa thuộc về mình, để hoàn thành nguyện vọng nho nhỏ nhưng cực kỳ to lớn trong đáy lòng mình ? Tất cả đều có trong “Quan Bảng”

 • Là bộ truyện vừa đọc vừa suy ngẫm vừa phân tích mới thấy được cái hay, cái thâm thúy của truyện, của tác giả vì vậy rất mong các độc giả cùng đọc cùng bình luận, góp ý để góp phần tạo nên một “Quan Gia thứ hai”.

Đọc và nghe truyện Quan Bảng của tác giả Ẩn Vi Giả truyện hay theo yêu cầu.
Truyện đã edit dịch lại mời quý vị cùng đón nghe truyện qua giọng đọc: ĐÌnh Huy
Mong được sự ủng hộ của các bạn !!!

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Đô Thị, Truyện Hay Tác giả: Ẩn Vi Giả Giọng đọc: Đình Huy Số tập: 182 end Cập nhật: 05/06/2024 Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 2 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 3 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 4 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 5 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 6 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 7 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 8 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 9 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 10 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 11 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 12 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 13 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 14 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 15 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 16 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 17 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 18 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 19 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 20 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 21 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 22 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 23 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 24 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 25 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 26 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 27 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 28 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 29 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 30 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 31 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 32 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 33 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 34 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 35 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 36 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 37 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 38 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 39 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 40 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 41 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 42 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 43 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 44 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 45 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 46 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 47 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 48 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 49 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 50 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 51 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 52 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 53 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 54 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 55 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 56 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 57 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 58 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 59 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 60 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 61 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 62 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 63 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 64 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 65 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 66 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 67 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 68 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 69 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 70 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 71 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 72 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 73 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 74 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 75 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 76 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 77 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 78 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 79 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 80 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 81 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 82 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 83 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 84 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 85 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 86 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 87 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 88 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 89 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 90 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 91 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 92 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 93 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 94 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 95 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 96 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 97 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 98 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 99 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 100 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 101 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 102 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 103 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 104 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 105 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 106 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 107 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 108 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 109 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 110 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 111 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 112 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 113 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 114 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 115 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 116 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 117 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 118 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 119 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 120 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 121 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 122 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 123 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 124 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 125 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 126 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 127 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 128 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 129 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 130 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 131 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 132 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 133 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 134 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 135 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 136 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 137 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 138 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 139 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 140 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 141 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 142 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 143 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 144 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 145 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 146 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 147 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 148 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 149 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 150 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 151 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 152 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 153 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 154 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 155 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 156 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 157 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 158 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 159 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 160 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 161 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 162 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 163 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 164 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 165 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 166 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 167 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 168 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 169 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 170 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 171 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 172 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 173 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 174 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 175 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 176 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 177 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 178 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 179 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 180 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 181 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll
 • Tập 182 [Dịch] Quan Bảng Audio FUll

DANH SÁCH CHƯƠNG

333 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Ẩn Vi Giả
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Bình luận gần đây

https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
haizz lục thiếu du a... !
https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
lưu tủ truyện :)
https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
hay hay
https://audiosite.net
Chuong Trần 1 tháng trước
Cám ơn tác giả và Mc Truyện thật là hay
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Chào bạn...Mình kiểm tra các đường link vẫn nghe bình thường bạn nhé ^^!Bạn vui lòng bớt chút thời gian 3s đăng ký để nghe cùng các hội viện khác nhé, ngay cả khi bạn đang nghe mất mạng vẫn có thể nghe hết tập nhé...!Đa Tạ ^^!
https://audiosite.net
Lâm Huy 2 tháng trước
Sao truyện này không nghe đc vậy
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Đã fix lại audio nhé bạn :)Cảm ơn bạn thông báo ...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Cập nhật tập mới nhất rùi nhé bạn :)
https://audiosite.net
Mr.Tuân 2 tháng trước
Ra tiếp đi ad ơi.
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Nếu có giọng khác thì đổi được bạn nhé...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Đã cập nhập tính năng tua và hẹn giờ nhé bạncảm ơn bạn đã góp ý
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 4 tháng trước
Đã có nhé bạn ...!bạn ấn đổi giọng đọc rùi nghe nhéCảm ơn bạn...!