[Audio] Mịch Tiên Lộ
 1. Home
 2. Truyện Tiên Hiệp
 3. [Audio] Mịch Tiên Lộ
Avatar Of Ctv : Hóng Hớt CTV : Hóng Hớt 1 năm trước

[Audio] Mịch Tiên Lộ

Review: Mịch Tiên Lộ

Giới Thiệu: Nghịch thiên tu tiên, không tiến thì đứt; vô tình vô sân, chỉ có đại đạo. Phàm nhân lưu tiểu thuyết, thanh niên trong lúc vô ý đi tới Dị giới đại lục, trở thành tu tiên giới một tên tu sĩ. Hắn là như thế nào kỳ ngộ bí bảo, cuối cùng từng bước bước trên tiên lộ, tìm kiếm đến thuộc về chính mình con đường.

Triệu Địa xuyên qua trở thành một đứa trẻ có ngũ hành linh căn, vì tư chất kém nên bị đuổi ra khỏ tu chân gia tộc, cơ duyên lượm được Càn Khôn đỉnh (có khả năng làm thăng cấp những vật phẩm có thể chứa linh lực như: linh thạch (hạ phẩm à cực phẩm…) từ đó bước lên tiên lộ.

Nội Dung: Đây là một trong những tác phẩm nổi tiếng của Hà Bất Ngữ. Đây là bộ truyện tiên hiệp pha lẫn với xuyên không. Dẫu rằng thể loại không phải mới mẻ thế nhưng để có thể xuất hiện ở bài top hôm nay thì bộ tiểu thuyết này cũng có điểm đặc biệt. Câu chuyện nói về nhân vật tên Triệu Địa, xuyên qua trở thành một đứa trẻ có ngũ hành linh căn.

 • Vì mang tư chất kém nên đã bị đuổi ra khỏi gia tộc. Nhưng nhờ cơ duyên lượm được Càn Khôn đỉnh (có khả năng làm thăng cấp những vật phẩm có thể chứa linh lực như: linh thạch (hạ phẩm là cực phẩm…) từ đó bước lên tiên lộ.
 • Với những tình tiết hấp dẫn, những cảnh đánh nhau được miêu tả chân thật, “Mịch Tiên Lộ” mang đến cho ta một cảm giác hồi hộp.
 • Với “Mịch Tiên Lộ” không có gì là không thể. Nghịch thiên tu tiên, không tiến thì đứt; vô tình vô sân, chỉ có đại đạo.
 • Đối với Triệu Địa – thanh niên trong lúc vô ý đi tới Dị giới đại lục. Ở thế giới của kẻ mạnh Triệu Địa phải làm sao để có thể hòa nhập với thế giới ấy.
 • Hắn là như thế nào kỳ ngộ bí bảo, cuối cùng từng bước bước trên tiên lộ, tìm kiếm đến thuộc về chính mình con đường.
 • Thỉnh chư vị đọc và nghe audio bộ truyện Mịch Tiên Lộ Audio trên website: audiosite.net
  Ngoài ra các bạn xem Truyện Tiên Hiệp , Truyện Main Thuần Tu hay khác
  CTV : Hóng Hớt
  Đa tạ

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Tiên Hiệp, Main Thuần Tu, Truyện Hay Tác giả: Hà Bất Ngữ Giọng đọc: Phan Thuyên Số tập: 411 end Cập nhật: 26/03/2024 Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 2 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 3 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 4 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 5 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 6 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 7 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 8 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 9 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 10 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 11 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 12 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 13 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 14 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 15 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 16 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 17 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 18 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 19 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 20 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 21 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 22 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 23 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 24 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 25 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 26 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 27 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 28 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 29 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 30 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 31 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 32 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 33 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 34 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 35 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 36 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 37 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 38 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 39 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 40 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 41 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 42 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 43 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 44 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 45 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 46 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 47 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 48 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 49 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 50 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 51 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 52 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 53 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 54 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 55 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 56 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 57 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 58 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 59 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 60 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 61 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 62 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 63 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 64 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 65 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 66 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 67 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 68 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 69 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 70 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 71 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 72 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 73 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 74 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 75 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 76 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 77 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 78 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 79 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 80 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 81 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 82 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 83 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 84 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 85 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 86 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 87 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 88 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 89 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 90 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 91 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 92 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 93 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 94 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 95 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 96 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 97 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 98 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 99 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 100 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 101 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 102 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 103 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 104 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 105 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 106 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 107 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 108 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 109 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 110 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 111 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 112 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 113 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 114 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 115 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 116 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 117 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 118 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 119 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 120 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 121 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 122 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 123 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 124 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 125 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 126 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 127 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 128 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 129 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 130 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 131 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 132 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 133 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 134 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 135 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 136 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 137 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 138 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 139 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 140 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 141 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 142 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 143 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 144 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 145 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 146 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 147 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 148 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 149 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 150 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 151 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 152 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 153 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 154 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 155 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 156 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 157 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 158 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 159 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 160 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 161 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 162 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 163 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 164 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 165 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 166 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 167 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 168 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 169 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 170 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 171 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 172 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 173 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 174 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 175 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 176 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 177 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 178 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 179 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 180 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 181 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 182 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 183 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 184 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 185 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 186 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 187 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 188 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 189 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 190 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 191 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 192 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 193 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 194 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 195 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 196 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 197 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 198 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 199 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 200 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 201 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 202 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 203 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 204 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 205 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 206 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 207 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 208 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 209 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 210 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 211 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 212 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 213 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 214 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 215 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 216 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 217 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 218 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 219 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 220 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 221 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 222 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 223 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 224 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 225 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 226 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 227 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 228 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 229 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 230 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 231 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 232 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 233 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 234 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 235 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 236 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 237 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 238 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 239 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 240 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 241 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 242 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 243 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 244 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 245 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 246 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 247 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 248 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 249 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 250 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 251 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 252 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 253 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 254 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 255 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 256 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 257 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 258 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 259 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 260 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 261 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 262 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 263 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 264 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 265 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 266 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 267 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 268 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 269 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 270 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 271 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 272 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 273 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 274 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 275 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 276 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 277 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 278 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 279 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 280 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 281 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 282 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 283 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 284 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 285 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 286 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 287 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 288 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 289 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 290 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 291 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 292 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 293 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 294 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 295 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 296 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 297 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 298 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 299 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 300 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 301 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 302 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 303 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 304 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 305 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 306 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 307 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 308 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 309 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 310 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 311 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 312 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 313 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 314 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 315 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 316 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 317 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 318 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 319 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 320 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 321 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 322 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 323 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 324 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 325 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 326 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 327 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 328 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 329 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 330 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 331 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 332 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 333 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 334 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 335 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 336 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 337 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 338 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 339 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 340 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 341 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 342 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 343 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 344 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 345 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 346 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 347 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 348 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 349 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 350 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 351 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 352 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 353 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 354 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 355 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 356 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 357 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 358 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 359 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 360 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 361 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 362 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 363 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 364 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 365 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 366 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 367 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 368 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 369 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 370 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 371 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 372 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 373 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 374 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 375 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 376 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 377 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 378 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 379 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 380 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 381 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 382 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 383 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 384 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 385 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 386 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 387 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 388 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 389 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 390 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 391 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 392 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 393 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 394 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 395 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 396 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 397 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 398 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 399 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 400 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 401 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 402 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 403 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 404 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 405 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 406 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 407 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 408 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 409 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 410 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện
 • Tập 411 [Audio] Mịch Tiên Lộ - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

354 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Hà Bất Ngữ
Không có truyện khác cùng tác giả
Truyện khác qua giọng đọc: Phan Thuyên
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip→Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo→Yêu cầu truyện / Ưu Tiên♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !