[Audio] Mịch Tiên Lộ
 1. Home
 2. Truyện Tiên Hiệp
 3. [Audio] Mịch Tiên Lộ
Avatar Of Ctv : Hóng Hớt CTV : Hóng Hớt 7 tháng trước

[Audio] Mịch Tiên Lộ

[Dịch chuẩn]: Đọc và nghe Audio bộ truyện Mịch Tiên Lộ của tác giả Hà Bất Ngữ trên Audio Site…| truyen audio | truyen dich | truyen cv

Review: Mịch Tiên Lộ

Giới Thiệu: Nghịch thiên tu tiên, không tiến thì đứt; vô tình vô sân, chỉ có đại đạo. Phàm nhân lưu tiểu thuyết, thanh niên trong lúc vô ý đi tới Dị giới đại lục, trở thành tu tiên giới một tên tu sĩ. Hắn là như thế nào kỳ ngộ bí bảo, cuối cùng từng bước bước trên tiên lộ, tìm kiếm đến thuộc về chính mình con đường.

Triệu Địa xuyên qua trở thành một đứa trẻ có ngũ hành linh căn, vì tư chất kém nên bị đuổi ra khỏ tu chân gia tộc, cơ duyên lượm được Càn Khôn đỉnh (có khả năng làm thăng cấp những vật phẩm có thể chứa linh lực như: linh thạch (hạ phẩm à cực phẩm…) từ đó bước lên tiên lộ.

Nội Dung: Đây là một trong những tác phẩm nổi tiếng của Hà Bất Ngữ. Đây là bộ truyện tiên hiệp pha lẫn với xuyên không. Dẫu rằng thể loại không phải mới mẻ thế nhưng để có thể xuất hiện ở bài top hôm nay thì bộ tiểu thuyết này cũng có điểm đặc biệt. Câu chuyện nói về nhân vật tên Triệu Địa, xuyên qua trở thành một đứa trẻ có ngũ hành linh căn.

 • Vì mang tư chất kém nên đã bị đuổi ra khỏi gia tộc. Nhưng nhờ cơ duyên lượm được Càn Khôn đỉnh (có khả năng làm thăng cấp những vật phẩm có thể chứa linh lực như: linh thạch (hạ phẩm là cực phẩm…) từ đó bước lên tiên lộ.
 • Với những tình tiết hấp dẫn, những cảnh đánh nhau được miêu tả chân thật, “Mịch Tiên Lộ” mang đến cho ta một cảm giác hồi hộp.
 • Với “Mịch Tiên Lộ” không có gì là không thể. Nghịch thiên tu tiên, không tiến thì đứt; vô tình vô sân, chỉ có đại đạo.
 • Đối với Triệu Địa – thanh niên trong lúc vô ý đi tới Dị giới đại lục. Ở thế giới của kẻ mạnh Triệu Địa phải làm sao để có thể hòa nhập với thế giới ấy.
 • Hắn là như thế nào kỳ ngộ bí bảo, cuối cùng từng bước bước trên tiên lộ, tìm kiếm đến thuộc về chính mình con đường.
 • Thỉnh chư vị đọc và nghe audio bộ truyện Mịch Tiên Lộ Audio trên website: audiosite.net
  Ngoài ra các bạn xem Truyện Tiên Hiệp , Truyện Main Thuần Tu hay khác
  CTV : Hóng Hớt
  Đa tạ

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Tiên Hiệp, Main Thuần Tu Tác giả: Hà Bất Ngữ Nguồn: Sưu tầm: Giọng đọc: Phan Thuyên Cập nhật: 15/04/2023 Số Tập: 2 Tập/9 chương

Nghe truyện audio

 • Tập 1[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 2[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 3[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 4[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 5[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 6[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 7[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 8[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 9[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 10[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 11[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 12[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 13[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 14[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 15[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 16[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 17[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 18[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 19[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 20[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 21[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 22[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 23[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 24[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 25[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 26[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 27[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 28[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 29[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 30[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 31[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 32[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 33[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 34[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 35[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 36[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 37[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 38[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 39[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 40[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 41[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 42[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 43[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 44[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 45[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 46[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 47[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 48[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 49[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 50[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 51[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 52[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 53[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 54[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 55[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 56[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 57[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 58[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 59[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 60[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 61[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 62[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 63[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 64[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 65[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 66[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 67[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 68[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 69[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 70[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 71[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 72[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 73[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 74[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 75[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 76[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 77[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 78[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 79[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 80[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 81[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 82[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 83[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 84[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 85[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 86[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 87[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 88[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 89[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 90[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 91[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 92[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 93[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 94[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 95[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 96[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 97[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 98[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 99[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 100[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 101[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 102[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 103[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 104[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 105[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 106[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 107[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 108[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 109[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 110[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 111[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 112[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 113[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 114[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 115[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 116[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 117[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 118[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 119[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 120[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 121[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 122[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 123[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 124[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 125[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 126[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 127[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 128[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 129[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 130[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 131[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 132[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 133[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 134[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 135[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 136[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 137[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 138[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 139[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 140[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 141[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 142[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 143[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 144[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 145[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 146[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 147[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 148[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 149[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 150[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 151[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 152[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 153[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 154[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 155[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 156[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 157[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 158[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 159[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 160[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 161[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 162[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 163[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 164[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 165[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 166[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 167[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 168[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 169[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 170[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 171[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 172[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 173[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 174[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 175[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 176[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 177[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 178[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 179[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 180[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 181[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 182[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 183[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 184[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 185[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 186[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 187[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 188[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 189[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 190[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 191[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 192[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 193[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 194[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 195[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 196[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 197[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 198[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 199[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 200[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 201[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 202[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 203[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 204[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 205[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 206[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 207[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 208[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 209[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 210[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 211[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 212[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 213[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 214[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 215[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 216[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 217[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 218[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 219[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 220[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 221[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 222[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 223[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 224[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 225[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 226[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 227[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 228[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 229[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 230[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 231[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 232[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 233[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 234[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 235[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 236[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 237[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 238[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 239[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 240[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 241[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 242[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 243[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 244[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 245[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 246[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 247[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 248[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 249[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 250[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 251[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 252[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 253[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 254[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 255[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 256[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 257[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 258[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 259[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 260[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 261[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 262[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 263[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 264[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 265[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 266[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 267[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 268[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 269[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 270[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 271[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 272[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 273[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 274[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 275[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 276[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 277[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 278[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 279[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 280[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 281[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 282[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 283[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 284[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 285[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 286[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 287[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 288[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 289[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 290[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 291[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 292[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 293[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 294[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 295[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 296[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 297[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 298[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 299[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 300[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 301[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 302[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 303[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 304[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 305[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 306[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 307[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 308[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 309[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 310[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 311[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 312[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 313[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 314[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 315[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 316[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 317[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 318[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 319[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 320[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 321[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 322[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 323[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 324[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 325[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 326[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 327[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 328[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 329[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 330[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 331[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 332[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 333[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 334[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 335[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 336[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 337[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 338[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 339[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 340[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 341[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 342[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 343[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 344[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 345[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 346[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 347[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 348[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 349[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 350[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 351[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 352[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 353[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 354[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 355[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 356[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 357[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 358[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 359[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 360[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 361[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 362[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 363[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 364[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 365[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 366[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 367[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 368[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 369[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 370[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 371[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 372[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 373[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 374[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 375[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 376[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 377[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 378[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 379[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 380[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 381[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 382[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 383[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 384[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 385[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 386[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 387[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 388[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 389[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 390[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 391[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 392[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 393[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 394[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 395[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 396[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 397[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 398[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 399[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 400[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 401[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 402[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 403[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 404[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 405[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 406[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 407[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 408[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 409[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 410[Audio] Mịch Tiên Lộ
 • Tập 411[Audio] Mịch Tiên Lộ

MỚI CẬP NHẬT

DANH SÁCH Tập

172 lượt xem | 0 bình luận
Đề xuất cho bạn
[Dịch] Thương Thiên

[Dịch] Thương Thiên

1 tháng trước
Đại Chu Tiên Lại

Đại Chu Tiên Lại

2 tháng trước
[Dịch] Tu La Vũ Thần

[Dịch] Tu La Vũ Thần

2 tháng trước
[Dịch] La Phù

[Dịch] La Phù

2 tháng trước
[Dịch] Thế Giới Tu Chân

[Dịch] Thế Giới Tu Chân

2 tháng trước

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip →Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo →Yêu cầu truyện / Ưu Tiên ♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !