Hãm Bính

2 2
Truyện Đô Thị
Sau 02 bộ truyện có thể nói là thành công, Hãm Bính đã thu hút được một lượng người đọc trung thành. Đến Quyền Lực Tuyệt Đối, Hoàng Oanh cảm thấy trình độ của tác giả đã tiến bộ…
[Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối 88 End

[Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối