Bất Tử Chiến Thần
 1. Home
 2. Truyện Huyền Huyễn
 3. Bất Tử Chiến Thần
Avatar Of Nguyễn Huy Nguyễn Huy 2 tuần trước

Bất Tử Chiến Thần

Bất Tử Chiến Thần” truyện kể về Diệp gia đệ tử diệp trần ngẫu nhiên có kỳ ngộ, đạt được mười hai cái thượng cổ đồ đằng, mỗi một quả đồ đằng kích hoạt lúc sau, đều có thể mở ra hạng nhất thần bí năng lực, hơn nữa tập đến một quyển thượng cổ võ học.Từ nay về sau, diệp trần đem không hề là một người tầm thường vô vi ngoại môn đệ tử, mà là nhảy quật khởi, danh dương thiên hạ, trở thành yêu nghiệt giống nhau tồn tại.

Võ Đạo Cửu Trọng Thiên, mỗi một trọng đều có chênh lệch cực lớn, một cái võ Đạo Tam Trọng Thiên võ giả.
Có thể đánh bại dễ dàng bốn tên võ đạo lưỡng trọng thiên, chớ nói chi là Diệp Ngọc hổ còn có Diệp Ngọc Long mỗi ngày mỗi đêm hướng dẫn.
Không chút nào khoa trương mà nói, diệp trần có thể đụng tới Diệp Ngọc hổ góc áo, vậy cũng là gặp may.
“Ngăn lại? Ta tại sao muốn ngăn lại?”
Trảm thượng cổ yêu thú, đoạt vô thượng trọng bảo.
Mhập mạo hiểm bí cảnh, chiến tuyệt thế cường giả.
Một đoạn xuất sắc ngoạn mục cường giả chi lộ, đều ở bất tử chiến thần!

CTV: Đình Huy edit dịch lại sơ bộ nhé…Truyện còn tên khác ( Chiến Thần Bất Tử )!!
Truyện main từ từ quật khởi , không phải mì ăn liên, cơ duyên thập tự nhất mới cướp được….!!
Đa tạ – bạn muốn đọc truyện vui Bình luận ở dưới để được ƯU Tiên nhé

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Đang ra Thể loại: Truyện Huyền Huyễn Tác giả: Tiêu Tiêu Lương Công Tử Giọng đọc: Đình Huy Số tập: 147 Số chương: 1 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 2 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 3 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 4 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 5 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 6 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 7 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 8 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 9 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 10 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 11 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 12 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 13 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 14 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 15 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 16 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 17 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 18 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 19 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 20 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 21 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 22 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 23 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 24 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 25 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 26 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 27 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 28 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 29 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 30 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 31 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 32 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 33 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 34 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 35 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 36 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 37 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 38 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 39 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 40 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 41 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 42 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 43 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 44 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 45 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 46 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 47 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 48 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 49 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 50 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 51 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 52 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 53 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 54 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 55 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 56 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 57 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 58 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 59 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 60 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 61 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 62 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 63 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 64 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 65 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 66 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 67 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 68 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 69 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 70 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 71 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 72 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 73 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 74 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 75 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 76 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 77 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 78 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 79 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 80 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 81 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 82 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 83 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 84 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 85 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 86 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 87 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 88 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 89 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 90 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 91 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 92 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 93 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 94 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 95 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 96 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 97 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 98 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 99 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 100 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 101 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 102 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 103 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 104 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 105 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 106 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 107 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 108 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 109 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 110 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 111 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 112 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 113 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 114 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 115 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 116 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 117 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 118 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 119 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 120 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 121 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 122 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 123 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 124 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 125 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 126 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 127 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 128 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 129 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 130 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 131 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 132 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 133 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 134 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 135 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 136 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 137 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 138 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 139 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 140 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 141 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 142 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 143 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 144 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 145 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 146 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện
 • Tập 147 Bất Tử Chiến Thần - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

66 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Tiêu Tiêu Lương Công Tử
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Bình luận gần đây

https://audiosite.net
Tất cả bộ truyện các thành viên yêu cầu sắp hoàn tất...hiện tại trống lịch nhé :). Các bạn có gửi yêu cầu bộ truyện nào? trực tiếp tại mục bình luận để tụn mình xếp lịch trong thời gian tới.Xin Chân thành cảm ơn...^.^
https://audiosite.net
Cập nhật chương 1800 đến 2527 audio nhé chư vị đạo hữu...!^^!
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
haizz lục thiếu du a... !
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
lưu tủ truyện :)
https://audiosite.net
test1 tuan1 4 tuần trước
hay hay
https://audiosite.net
Chuong Trần 2 tháng trước
Cám ơn tác giả và Mc Truyện thật là hay
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Chào bạn...Mình kiểm tra các đường link vẫn nghe bình thường bạn nhé ^^!Bạn vui lòng bớt chút thời gian 3s đăng ký để nghe cùng các hội viện khác nhé, ngay cả khi bạn đang nghe mất mạng vẫn có thể nghe hết tập nhé...!Đa Tạ ^^!
https://audiosite.net
Lâm Huy 2 tháng trước
Sao truyện này không nghe đc vậy
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Đã fix lại audio nhé bạn :)Cảm ơn bạn thông báo ...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Cập nhật tập mới nhất rùi nhé bạn :)
https://audiosite.net
Mr.Tuân 3 tháng trước
Ra tiếp đi ad ơi.
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Nếu có giọng khác thì đổi được bạn nhé...!