[Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối
 1. Home
 2. Truyện Đô Thị
 3. [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối
Avatar Of Mc: Hà Thu MC: Hà Thu 1 tháng trước

[Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối

Sau 02 bộ truyện có thể nói là thành công, Hãm Bính đã thu hút được một lượng người đọc trung thành. Đến Quyền Lực Tuyệt Đối, Hoàng Oanh cảm thấy trình độ của tác giả đã tiến bộ rất nhiều, đặc biệt là cấu tứ và hành văn. Đọc Quan trường của Hãm Bính khiến người đọc cảm thấy chân thật vì được gắn vào một giai đoạn lịch sử nhất định, có thể nói là phản ánh hiện thực.

 • Phạm Hồng Vũ, một tên cảnh sát nghiện thuốc với đôi mắt “hung quang” làm không biết bao nhiêu tên phạm nhân phải hoảng sợ.
 • Trong một lần đi bắt tội phạm ở KTV thì bị ăn “kẹo đồng” và trùng sinh về năm 1986.
 • Ông trời cho hắn một cơ hội sống lần thứ hai, không lẽ lại làm tên cảnh sát quèn?
 • Hắn quyết định tiếp tục dấn thân vào con đường quan trường với lợi thế về khoản “biết trước tương lai” của mình.

Truyện theo yêu cầu

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Đô Thị, Truyện Hay Tác giả: Hãm Bính Giọng đọc: Hà Thu Số tập: 88 End Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 2 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 3 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 4 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 5 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 6 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 7 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 8 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 9 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 10 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 11 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 12 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 13 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 14 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 15 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 16 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 17 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 18 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 19 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 20 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 21 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 22 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 23 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 24 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 25 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 26 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 27 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 28 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 29 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 30 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 31 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 32 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 33 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 34 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 35 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 36 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 37 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 38 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 39 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 40 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 41 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 42 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 43 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 44 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 45 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 46 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 47 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 48 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 49 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 50 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 51 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 52 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 53 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 54 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 55 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 56 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 57 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 58 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 59 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 60 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 61 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 62 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 63 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 64 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 65 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 66 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 67 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 68 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 69 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 70 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 71 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 72 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 73 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 74 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 75 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 76 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 77 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 78 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 79 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 80 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 81 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 82 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 83 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 84 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 85 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 86 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 87 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện
 • Tập 88 [Dịch] Quyền Lực Tuyệt Đối - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

36 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Hãm Bính
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Bình luận gần đây

https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
haizz lục thiếu du a... !
https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
lưu tủ truyện :)
https://audiosite.net
test1 tuan1 3 tuần trước
hay hay
https://audiosite.net
Chuong Trần 1 tháng trước
Cám ơn tác giả và Mc Truyện thật là hay
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Chào bạn...Mình kiểm tra các đường link vẫn nghe bình thường bạn nhé ^^!Bạn vui lòng bớt chút thời gian 3s đăng ký để nghe cùng các hội viện khác nhé, ngay cả khi bạn đang nghe mất mạng vẫn có thể nghe hết tập nhé...!Đa Tạ ^^!
https://audiosite.net
Lâm Huy 2 tháng trước
Sao truyện này không nghe đc vậy
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Đã fix lại audio nhé bạn :)Cảm ơn bạn thông báo ...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 2 tháng trước
Cập nhật tập mới nhất rùi nhé bạn :)
https://audiosite.net
Mr.Tuân 2 tháng trước
Ra tiếp đi ad ơi.
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Nếu có giọng khác thì đổi được bạn nhé...!
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 3 tháng trước
Đã cập nhập tính năng tua và hẹn giờ nhé bạncảm ơn bạn đã góp ý
https://audiosite.net
Ngự Kiếm 4 tháng trước
Đã có nhé bạn ...!bạn ấn đổi giọng đọc rùi nghe nhéCảm ơn bạn...!